DB SCHENKER -logo

camera lenses notebook db schenker office desk

Teollisuuden lakkojen vaikutus DB Schenkerin ja Vähälän kuljetuksiin

Maanantaina 27.1.2020 alkoivat paperi- ja metsäteollisuuden lakot. Maanantaina 10.2. alkanevat kemianteollisuuden ja teknologiateollisuuden lakot. Teollisuuden lakot hiljentävät Suomen vientiä ja vientimäärien odotetaan vähenevän noin puoleen normaalista määrästä kuluvasta viikosta alkaen. Viennin hiipuminen vaikuttaa suoraan myös tuontikuljetuksiin kalustopulan vuoksi. Tuontiasiakkaiden lähetysten noutaminen edellyttää tyhjien kuormatilojen lähettämistä Suomesta viikon 5 loppupuolelta alkaen.

DB Schenkerin ja Vähälä Yhtiöiden kotimaan liikennetasapaino kärsii varsinkin itään ja pohjoiseen suuntautuvan liikenteen osalta. Lakko vaikuttaa myös jakelukuljetusten osalta. Jos lähetysten vastaanottajat eivät työskentele, palautuvat lähetykset terminaaleihin, mistä aiheutuu toimitusehtojen mukaisia lisämaksuja aiheettomien jakelukäyntien ja terminaalisäilytyksen perusteella.

Lakkojen aiheuttamien kapasiteettimuutosten vuoksi emme voi antaa lupauksia kuljetusajoista tai -kapasiteetista.