DB SCHENKER -logo

camera lenses notebook db schenker office desk

Ulkomaan kappaletavarakuljetuksiin kapasiteettilisä

Euroopan valtiot ovat sulkeneet sisä- ja ulkorajojaan henkilöliikenteeltä rajoittaakseen koronaviruksen leviämistä. Tämä lisääntynyt rajavalvonta ruuhkauttaa rajanylityspaikkoja, mistä aiheutuvat odotusajat hidastavat huomattavasti rajat ylittävää tavaraliikennettä. Rajanylityspaikkoja myös suljetaan nopealla aikataululla, mikä edellyttää kuljetusten uudelleen reitittämistä. Rajavalvonnan lisääntymisen ohella Suomen autolauttoja vedetään liikenteestä, mikä vähentää käytettävissä olevaa lauttakapasiteettia. Esimerkiksi Helsinki–Tukholma-linjan sijaan kuljetuksia on ajettava Turun ja Naantalin satamiin. Lisäksi nouto- ja jakeluliikenteen lastaus- ja purkutilanteet ovat hidastuneet merkittävästi poikkeavien toimintavaatimusten vuoksi. Toimintaansa alas ajavat tuotantolaitokset vähentävät kuljetustarvetta, mikä vaikeuttaa kuljetuskaluston alueellista tasapainoa.

Kuljetuspalveluiden ylläpitämiseksi Schenker Oy ottaa käyttöön kaikissa Suomen rajan ylittävissä kappaletavarakuljetuksissa rajanylityslisän 2,50 € / 100 kg, joka veloitetaan rahdituspainon perusteella. Lisä koskee sekä tuontia että vientiä kaikkien Euroopan maiden osalta. Lisä on voimassa toistaiseksi ja otetaan käyttöön niistä kuljetuksista alkaen, joiden lähtöpäivä Suomesta tai saapumispäivä Suomeen on tiistaina 24.3.

Lisätietoja Euroopan maarajojen tavaraliikenteen sujuvuudesta saa Euroopan komission ylläpitämästä tilannekuvasta: https://ec.europa.eu/transport/coronavirus-response_fi