Skip to content
DB SCHENKER -logo DB SCHENKER -logo


camera lenses notebook db schenker office desk

Vaarallisen aineen ilmoitus ja lähettäjän varmistus litiumakkujen viennissä ja tuonnissa

Matkustajaturvallisuuden vuoksi moni varustamo haluaa tietää laivoissaan kuljetettavista vaarallisista aineista enemmän kuin sääntely edellyttää. Tämä koskee varsinkin litiumakkujen ja niitä sisältävien ajoneuvojen ja laitteiden kuljetuksia.

Jotta voimme ilmoittaa varustamoille näitä kattavampia tietoja, pyydämme jatkossa vaarallisen aineen kirjallisen ilmoituksen ja lähettäjän varmistuksen Suomesta laivayhteydellä vietävistä ja Suomeen laivayhteydellä tuotavista litiumakuista ja niitä sisältävistä ajoneuvoista ja laitteista myös silloin, kun lähetykset on vapautettu IMDG-koodin mukaisesta ilmoittamisvelvollisuudesta Special Provision 188-, 388-, 961 -erityismääräystä sovellettaessa.

Tämä lisävaade koskee litiummetalliakkuja UN3090 ja UN3091 sekä litiumioniakkuja UN3480 ja UN3481 ja akkukäyttöisiä ajoneuvoja tai akkukäyttöisiä laitteita UN3171. Jatkossa tällaisten vientien ja tuontien yhteydessä on annettava IMDG-koodin mukainen vaarallisen aineen ilmoitus ja lähettäjän varmistus (DGD, Dangerous Goods Declaration). Shipper’s declaration -osion sisältävässä DGD-lomakkeessa mainitaan lähetyksen olevan Special Provision 188- , 388- , 961-erityismääräyksen mukainen. (CARRIAGE IN ACCORDANCE WITH SP188, CARRIAGE IN ACCORDANCE WITH SP388, CARRIAGE IN ACCORDANCE WITH SP388 AND 961)

DGD-lomake on toimitettava kuljeustilaukseen kiinteästi liitettynä. Tähän voi käyttää eSchenker-kuljetustilaukseen liitettyä DGD:n sähköistä versiota, johon allekirjoitus on kirjoitettu isoin kirjaimin ja mainittu ’Original received electronically’ IMDG Code chapter 5.4.1.6:n mukaisesti.