DB SCHENKER -logo

camera lenses notebook db schenker office desk

Vaaratilanteita kuljetuksissa – Tavarankuvauksissa havaittu vakavia puutteita

Tavaran lähettäjän velvollisuuksiin kuuluu antaa kuljetustilauksessa oikeat tiedot. Näihin sisältyy myös riittävä kuvaus kuljetukseen otettavasta tavarasta ja sen mahdollinen vaarallisen aineen luokitus eli kuljetusnimike. Olemme havainneet kuluvan kevään aikana tekemissämme tarkistuksissa huomattavia poikkeamia tavarankuvausten ilmoittamisessa. Aivan liian usein tavaroista on annettu yleisiä kuvauksia, kuten varaosia, kauppatavaraa, tavaraa, elektroniikkaa tai tuotteita. Näiden lisäksi tavarankuvaus on voitu ohittaa merkitsemällä pisteitä (…) tai viivoja (- -) tai korvattu tavarankuvaus pakkauksen kuvauksella (esim. kartonki).

Pahimmillaan puutteellinen tavarankuvaus voi aiheuttaa vakavan onnettomuuden tai vähintäänkin tuntuvaa haittaa tai lisäkustannuksia tavaran lähettäjälle ja kuljetuksen maksajalle. Tällainen vaaratilanne oli syntyä äskettäin, kun asiakkaalta saadun lähetyserän  tavarankuvauksena mainittiin ”kauppatavarat”, mutta mustalla muovilla huputettujen lavojen sisältä löytyi vaaralliseksi luokiteltua tavaraa ilman asianmukaisia pakkausmerkintöjä. Tilanne saatiin korjattua, mutta tapauksesta aiheutui tilaajalle mittavia lisäkustannuksia. On myös hyvä huomata, että vaarallisten aineiden kuljettamista on rajoitettu myös lento- ja meriliikenteessä. Tällaisista ns. piilo-VAKeista voi siis aiheutua isoja materiaali- ja henkilövahinkoja, jos ne päätyvät kuljetettavaksi väärin perustein.

Pyydämme asiakkaitamme kiinnittämään entistä paremmin huomiota tavarankuvausten oikeellisuuteen. Jos tavaran laatu, esimerkiksi tietyt lääkkeet, edellyttää erityistä suojaamista, olkaa yhteydessä DB Schenkerin yhteyshenkilöönne soveltuvan tavarankuvauksen määrittelemiseksi. Puutteellisten lähetysmerkintöjen, tavarankuvauksen, pakkauksen ja asiakirjojen aiheuttamat lisätyöt ja merkintöjen korjaamiset veloitetaan erikseen.

Lisätietoja rahtikirjan sisältövaatimuksista on tiekuljetussopimuslaissa 23.3.1979/345.