DB SCHENKER -logo

camera lenses notebook db schenker office desk

Varaudumme koronaviruksen leviämiseen

Koronavirus jatkaa leviämistään yhä nopeammin myös Euroopassa. Tämän hetken tiedon mukaan yksikään DB Schenkerin työntekijöistä ei ole sairastunut koronavirukseen. Jatkamme varautumista epidemian varalle ja pyrimme estämään sen leviämistä käytettävissä olevin keinoin. 

Olemme rajoittaneet matkustamista ja pyrimme korvaamaan tapaamisia etäyhteyksillä, lähinnä Teams-kokouksina. Kaikki ei-kriittiset työmatkat olemme peruneet maaliskuun loppuun saakka. Tämä koskee myös Suomen sisäisiä kokouksia. Asiakastapaamisia jatkamme kuitenkin edelleen, ellei asiakas pyydä tapaamisen lykkäämisestä tai toteuttamista etäyhteydellä. Emme myöskään osallistu messuille, seminaareihin tai koulutustilaisuuksiin, joissa kokoontuu suuria ihmisjoukkoja.

Suosittelemme etätyön tekemistä kaikille, joiden työtehtävät sen mahdollistavat. Näin rajoitamme työpaikalla työskentelevien mahdollista altistumista. Epidemia-alueilta palaavat työntekijät jäävät varotoimenpiteenä kahden viikon ajaksi etätöihin, eivätkä palaa työpaikalleen. 

Teemme myös varautumissuunnitelmaa toimintojen organisoimiseksi tilanteessa, jossa koronavirus laajenee myös DB Schenkerin työyhteisöön. 

Seuraamme tilannetta päivittäin sekä globaalisti että Suomen tasolla paikkakuntakohtaisesti. Globaalisti tilannekuvaa ylläpidetään DB Schenker -konsernin verkkosivuilla osoitteessa https://www.dbschenker.com/de-en/meta/customer-information. Suomen tilanteesta julkaistaan päivityksiä tarvittaessa sekä sähköpostitse uutiskirjeinä että verkkosivujen uutissivulla osoitteessa https://www.dbschenker.com/fi-fi/tietoja-meista/ajankohtaista/db-schenkerin-uutisia

Lisätiedot

Ajantasaista informaatiota koronaviruksen vaikutuksista globaaliin liiketoimintaamme ylläpidetään englannin kielellä osoitteessa https://www.dbschenker.com/de-en/meta/customer-information.

Suomen tilanteesta julkaistaan päivityksiä tarvittaessa sekä sähköpostitse uutiskirjeinä että verkkosivujen uutissivulla osoitteessa https://www.dbschenker.com/fi-fi/tietoja-meista/ajankohtaista/db-schenkerin-uutisia.