Skip to content
DB SCHENKER -logo


Businessmen shaking hands compliance

Lakien, sääntöjen ja määräysten noudattaminen

Me DB Schenkerillä noudatamme eettisiä liiketoimintaperiaatteita, joilla on ollut suuri merkitys yrityksessämme jo 140 vuoden ajan. Olemme sitoutuneet noudattamaan kansainvälisiä ja kansallisia lakeja ja toimimaan korkeiden eettisten ja oikeudellisten standardien mukaisesti. Se tekee meistä luotettavan ja eettisen liiketoimintakumppanin sidosryhmillemme ja asiakkaillemme kaikkialla maailmassa. Päivittäistä toimintaamme ohjaava Eettinen toimintaohje ja Toimintaohje yhteistyökumppaneille sekä toimittajia ja liiketoimintakumppaneitamme ohjaavat säännöt ovat esimerkkejä sitoumuksestamme toimia lain mukaisesti.   

Toiminta-tapamme

Me DB Schenkerillä olemme sitoutuneet noudattamaan kansainvälisiä ja kansallisia lakeja sekä liiketoiminnan eettisiä standardeja, joita yrityksemme on vaalinut yli 140 vuotta. Sovellamme korkeita eettisiä ja oikeudellisia standardeja kaikissa toimissamme. Esimerkkeinä siitä ovat päivittäisiä toimintojamme ohjeistava DB:n eettinen toimintaohje sekä toimittajia ja liiketoimintakumppaneitamme ohjeistava DB:n toimintaohje yhteistyökumppaneille.

Toiminta-tapamme Näytä lisää
Workers logistics compliance

Kumppaneille

DB:n toimintaohje yhteistyökumppaneille muodostaa perustan yhteiselle liiketoiminnalle sitouttamalla kaikki DB Schenkerin liiketoimintakumppanit noudattamaan eettisiä ja oikeudellisia standardeja.

Kumppaneille Näytä lisää
Woman windowfront business operations

Ilmoita epäilyistäsi

Me DB Schenkerillä olemme sitoutuneet säilyttämään integriteettimme. Tavoitteenamme on toimia kaikissa liiketoimissa eettisesti ja lakien määräysten mukaisesti. Kaikissa liiketoimissa voi joskus esiintyä tilanteita, jotka eivät ole DB:n toimintasääntöjen mukaisia. Näissä tapauksissa haluamme tietää mahdollisista rikkomuksista ja kehotamme ilmoittamaan niistä. Olemme luoneet DB Schenker Alert Line -palvelun, joka tarjoaa kaikille turvallisen tavan ilmoittaa askarruttavista asioista. Palvelussa jokainen voi jättää ilmoituksen täysin luottamuksellisesti paikallisen lainsäädännön puitteissa.

Ilmoita epäilystäsi (BKMS).

Ilmoita epäilyistäsi Näytä lisää
Businessmen Talking on a Terrace

Sitoumus

DB-konserni kehittää lakien, sääntöjen ja määräysten noudattamista niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Yritys noudattaa liiketoiminnassaan korkeita eettisiä standardeja.

Sitoumus Näytä lisää