Skip to content
DB SCHENKER -logo


Businessmen_shaking_hands_compliance

Sitoumus

DB-konserni kehittää lakien, sääntöjen ja määräysten noudattamista niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Yritys noudattaa liiketoiminnassaan korkeita eettisiä standardeja. DB-konserni myös jakaa kokemuksia aktiivisesti muiden kansainvälisten yhtiöiden kanssa.

DB-konserni on erityisesti sitoutunut YK:n Global Compact -aloitteen periaatteisiin. Yritys on myös aktiivinen Transparency Internationalin jäsen.