Skip to content
DB SCHENKER -logo


Workers logistics compliance

Toimintatapamme

DB Schenkerillä on kattava säännösten noudattamisen hallintajärjestelmä (Compliance Management System), jolla varmistetaan eettinen menettely ja toiminta oikeudenmukaisena ja luotettavana kumppanina.
DB:n eettinen toimintaohje sisältää ohjeet ja sisäisen viitekehyksen, joita DB:n kaikkien työntekijöiden ja johtohenkilöiden on noudatettava kaikissa liikesuhteissa ja asiakaskontakteissa.  Sisäiset säännöt määrittävät käyttäytymisen seuraavissa tilanteissa:

Lahjat ja etuudet

DB Schenker uskoo läpinäkyvyyteen. Meillä on ohjeet siitä, kuinka kolmansilta osapuolilta saatuja etuja tai yritykseltä itseltään saatuja palkkioita käsitellään.

Omaisuuden suojaaminen

Meillä on selkeät ohjeet siitä, kuinka DB-konsernin omaisuutta sekä liiketoimintaa ja -salaisuuksia suojellaan.

Kilpailulainsäädännön noudattaminen

Tiedot ja ohjeet siitä, kuinka kilpailua rajoittavia sopimuksia, hintakartellia ja reilua kilpailua rajoittavia tarjouksia vältetään.

Yhteistyökumppanit

Noudatamme yhteistyöstä ja valinnasta annettuja sisäisiä sääntöjä ja ohjeita.

Eturistiriidat

Ohjeemme määrittävät, kuinka vältetään eturistiriidat työntekijän tai työnantajan työvelvollisuuksien ja henkilökohtaisten etujen välillä. 


Katso tarkat tiedot DB:n eettisestä toimintaohjeesta (Code of Conduct).