Skip to content
DB SCHENKER -logo


Family bed laughing social impact

Sosiaalinen tavoite

Uskomme DB Schenkerillä, että yrityksen menestys riippuu muustakin kuin vain taloudellisesta suorituskyvystä. Sen vuoksi haluamme pitää taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristötekijät tasapainossa.

Sosiaalisen vaikutuksen osalta DB Schenker haluaa huipputyönantajaksi niin Saksassa kuin koko maailmassakin. Meillähän on tämä asema jo monessa maassa. Haluamme säilyttää sen ja samalla viedä tämän tavoitteen maapallon kaikille alueille.

Sosiaalinen vastuumme on muutakin kuin olla vain houkutteleva työnantaja. Sen vuoksi DB Schenker noudattaa kansainvälisiä työn ja työolosuhteiden standardeja sekä toimii yhteiskunnan arvostettuna jäsenenä, joka tukee sosiaalisia projekteja yhteisöissämme.


Paras maailmanlaajuinen tiimi 

Työntekijät ovat DB Schenkerin tärkein voimavara. Voimme menestyä markkinoilla vain, kun meillä on motivoituneita ja päteviä työntekijöitä. Vaikutamme henkilöstön pysyvyyteen edistämällä henkilöstön kehittymistä ja vahvaa yrityskulttuuria.

Vahva ja ammattitaitoinen henkilöstöhallinto auttaa meitä pitämään henkilöstön tyytyväisenä tulevaisuudessa. Parannamme työntekijöiden tyytyväisyyttä asettamalla selkeät tyytyväisyystavoitteet ja arvioimalla tilannetta toistuvilla henkilöstökyselyillä. Kehitämme henkilöstömme osaamista ja toteutamme työntekijöittemme ammatillisen kasvun niin, että se sopii heidän ammatti- ja yksityiselämänsä vaiheisiin. Kestävän henkilöstöhallinnon kehittäminen on yrityksen ensisijainen tavoite.

Työntekijöiden sitoutumiseen ja tyytyväisyyteen tarvitaan onnistuneen henkilöstöhallinnon lisäksi myös vahva yrityskulttuuri luomaan perusta pitkäaikaiselle menestykselle. DB Schenkerin kansainvälisessä ympäristössä voidaan yhdistää monia kulttuureja ja luoda yhteinen identiteetti. On tärkeää, että luomme kulttuurin, jossa eritaustaiset työntekijät voivat tuntea olonsa kotoisaksi sekä saavuttaa yhteiset tavoitteet ja visiot.


Parhaiden työntekijöiden rekrytointi 

Menestyvän maailmanlaajuisen organisaation luomiseen tarvitaan henkilöstön pysyvyyden ohella myös työntekijöiden ammattimaista rekrytointia.

DB Schenker luo mainetta kuljetus- ja logistiikkateollisuuden huipputyönantajana. Tavoitteen saavuttaminen on erityisen haastava, kun otetaan huomioon väestörakenteen muutos sekä kilpailu pätevistä ja lahjakkaista työntekijöistä. Houkuttelevan koulutuksen ja jatkokoulutusohjelmien lisäksi panostamme pätevien ja motivoituneiden työntekijöiden rekrytointiin. DB Schenker tekee tiivistä yhteistyötä yliopistojen ja yhdistysten, kuten kansallisten logistiikkayhdistysten kanssa.

Oikeudenmukaisten työolosuhteiden varmistaminen

DB Schenkerin maailmanlaajuiset sosiaaliset vähimmäisstandardit määrittävät työntekijöittemme, johtajiemme ja esimiestemme toiminnan maailmanlaajuisesti.

DB Schenkerin sosiaalisissa vähimmäisstandardeissa määritetään yleiset sosiaaliset periaatteet emoyhtiö Deutsche Bahnin eettisten toimintaohjeiden mukaisesti. Ne noudattavat kansainvälisen työjärjestön (ILO) keskeisiä sitoumuksia, YK:n Global Compact -aloitetta, ihmisoikeuksien yleismaailmallista julistusta sekä Saksan kestävän kehityksen sääntöjä.

Nämä periaatteet ovat sitovia kaikille johtoryhmän jäsenille, toimitusjohtajille, johtohenkilöille ja työntekijöille koko maailmassa. DB Schenker kannustaa myös liiketoimintakumppaneitaan noudattamaan niitä. Niissä tilanteissa, joissa kansalliset ja kansainväliset lait eivät tarjoa riittävää sosiaalista tai työhön liittyvää suojaa, DB Schenker noudattaa vähintään näitä standardeja.

Suomen toimipisteet on sertifioitu ISO 45001:2018 -standardin mukaisesti.