Skip to content
DB SCHENKER -logo


Ympäristö

Ympäristöasioiden edelläkävijänä DB Schenker asettaa laatutason käytössämme olevien resurssien tehokkaaseen hyödyntämiseen.

Kun yhteiskunnan paineet suojata ympäristöä kasvavat jatkuvasti, kuljetussektorin on myös kannettava kortensa kekoon. Haluamme olla ympäristönsuojelun tiennäyttäjiä sekä vihreiden logistiikkapalvelujen johtava tarjoaja. Tiedämme, että kuljetuksen lisääntyessä hiilidioksidipäästöjä todella voidaan pienentää.

Siksi Suomenkin toimipisteet on sertifioitu ISO 14001:2015 -ympäristöstandardilla.


Päästöjen vähentäminen

DB Schenker auttaa DB-konsernia vähentämään hiilidioksidipäästöjä 30 prosentin verran vuosien 2006–2020 välisenä aikana. Olemme lanseeranneet monia aloitteita ja laajennamme edelleen vihreiden logistiikkatuotteiden valikoimaamme.

Ympäristön huomioiminen on tärkeää DB Schenkerille, ja tuemme sitä eri tavoin liiketoimintayksiköissämme. Pyrimme vähentämään kuljetuskilometrejä keskittämällä, siirtymällä ympäristöystävällisimpiin kuljetusmuotoihin ja kasvattamalla tehokkuutta kalustoa uusimalla. Kehitämme määrätietoisesti ympäristöystävällisiä logistiikkaratkaisuja.

Tällä hetkellä DB Schenker tarjoaa Eco Solutions -ratkaisut kaikissa kuljetusmuodoissa, ja asiakkaalla on mahdollisuus vähentää tai kompensoida hiilidioksidipäästöjä koko toimitusketjussa. Näin voimme leikata hiilidioksidipäästöjä jopa 20 prosenttia lentorahdissa ja jopa 50 prosenttia merirahdissa. Ympäristöystävälliset ratkaisut ovat mahdollisia myös maakuljetuksissa käyttämällä innovatiivisia moottoreita ja polttoaineita sekä energiatehokkaita, kestäviä toimenpiteitä rakennuksissamme. Vihreän logistiikan maailmanlaajuisena johtajana DB Schenker voi laskea asiakkaittemme toimitusketjun hiilijalanjäljen ymmärrettävästi ja antaa optimointisuosituksia.


Suomen maakuljetuksissa DB Schenker panostaa erityisesti uusiempien standardien mukaiseen ajoneuvokalustoon sekä multideck- ja HCT-yhdistelmiin. Lisäksi pääkaupunkiseudun ja Turun jakeluliikenteessä käytetään polttoaineena kokonaan jätteistä ja tähteistä valmistettua dieseliä, mikä leikkaa hiilidioksidipäästöjä jopa 90 %.

Vuoden 2015 jälkeen rakennetuissa kiinteistöissä on hyödynnetty aurinkoenergiaa ja maalämpöä. Vantaan Viinikkalan terminaalin katolla on 786 aurinkopaneelia tuottamassa energiaa kiinteistön tarpeisiin. Kiinteistöjen elinkaaren ympäristövaikutusten arvioinnissa käytetään BREEAM-standardin mukaisia vaatimuksia.