Skip to content
DB SCHENKER -logo


DB Schenker Cultural Diversity

Monimuotoisuus DB Schenkerillä

Arvostamme henkilöstön diversiteettiä eli monimuotoisuutta, joka näkyy erilaisina taustoina, näkökulmina ja osaamisena. Työskentelemme yhdessä tiiminä ja luotamme toistemme vahvuuksiin riippumatta kunkin iästä, sukupuolesta, kansallisuudesta, uskonnosta tai seksuaalisesta suuntautumisesta.

Monimuotoisuus auttaa meitä:

  • Palvelemaan erilaisia asiakkaita
  • Ratkomaan haasteita ja innovoimaan
  • Olemaan kiinnostava työnantaja
  • Hyödyntämään kansainvälisyyttämme
  • Toimimaan kilpailukykyisesti


Edistämme monimuotoisuutta useilla eri hankkeilla, joilla tuomme esiin menestyksemme takana olevia yksilöitä – joista jokainen on omanlaisensa.

Tällaisia  hankkeita ovat muun muassa:

“Naisia johtotehtäviin” – tavoitteenamme on saada lisää naisia johtotehtäviin mentorointiohjelman, urasuunnittelun, markkinoinnin ja perehdytysohjelmien avulla.

Monimuotoisuuden ja ennakkoasenteiden tunnistaminen– koulutuksia noin 70 000 työntekijälle.

Monimuotoisuuspeli tukemassa aihetta sekä muutoksen kulttuuriamme.

Menestystarinoilla rohkaisemme henkilöstöämme tarttumaan erilaisiin uramahdollisuuksiin.


Naisten verkosto

Alta löydät lisätietoa naisten verkostosta.

Lue lisää