Skip to content
DB SCHENKER -logo


Kestävä kehitys merikuljetuksissa

Uudistamme liiketoimintaamme, jotta olemme hiilineutraali vuoteen 2040 mennessä.

Kestävä kehitys on kiinteä osa strategiaamme, ja tavoitteemme on vähentää merikuljetusten aiheuttamia päästöjä. Suurin osa asiakkaidemme kasvihuonekaasupäästöistä luokitellaan ryhmään 3, johon kuuluvat kuljetus ja jakelu. Autamme asiakkaitamme paitsi saavuttamaan tarvittavan läpinäkyvyyden kuljetuspäästöihinsä myös vähentämään niitä vastaavasti, jotta he voivat saavuttaa ympäristötavoitteensa. Kestävä kehitys ei ole meille vain "rasti ruutuun" -asia, vaan haluamme asettaa uusia standardeja ja saada aikaan todellista muutosta. Me pidämme sanamme!

Olemme innoissamme siitä, että voimme tehdä merkittävän investoinnin merikonttikuljetusten hiilijalanjäljen pienentämiseksi. 

Thorsten Meincke, hallituksen jäsen,  Air & Ocean Freight

Kestävä kehitys on DB Schenkerin liiketoiminnan ydintä. Lähetysten toimittamisen ja toimitusketjujen hallinnan lisäksi pyrimme uudistamaan merirahtiteollisuuden auttamalla asiakkaitamme ja kuljetuskumppaneitamme hallitsemaan myös ympäristötoimenpiteitään.

Biopolttoainetuotteemme

Lentokuljetuksissa otimme onnistuneesti käyttöön ilmastoneutraalin, uusiutuvaa lentopolttoainetta käyttävän tuotteen (sustainable aviation fuel, SAF). Jatkamme nyt uraauurtavia aloitteitamme ja olemme ensimmäinen logistiikkayhtiö, joka on vaihtanut koko kappaletavaravolyyminsa hiilineutraaliin tuotantomalliin yhdessä konttivarustamo CMA CGM:n kanssa. Näin voimme tarjota asiakkaillemme vertailukelpoisen vaihtoehdon myös merirahdissa.

Markkinoilla on tähän mennessä tarjottu asiakkaille vain biopolttoainekontteja, joista peritään lisämaksu (maksu käytön mukaan). Tämä johtaa vähenemiseen vain, jos kaikki toimitusketjun jäsenet ovat siihen halukkaita. Toisaalta osoitamme ennakkoinvestoinneillamme todellista sitoutumista päästöjen vähentämiseen. Odotamme kovasti, että asiakkaat lähtevät mukaan tälle matkalle. 

Olemme ostaneet 2 500 tonnia biopolttoainetta, mikä riittää koko  kappalevaraverkostomme tarpeisiin CMA CGM:n kanssa, ja lisäksi täysille konteille, joita voimme käyttää valituille asiakkaillemme. Koska biopolttoaineen tuotanto aiheuttaa päästöjä, varaamme ylimääräistä biopolttoainetta, eli ostamme näitä kontteja varten enemmän biopolttoainetta kuin on tarpeen, jotta saavutamme 100-prosenttisen neutraaliuden.

Merikuljetusten markkinat

Koska meriliikenteen ympäristötoimien tarve on kasvanut, Kansainvälinen merenkulkujärjestö (IMO) ja muut sääntelyviranomaiset, kuten EU, ovat antamassa uusia määräyksiä. DB Schenker on tiiviissä yhteydessä alan yhteistyökumppaneihin ja seuraa ja toteuttaa muutoksia. Kansainvälinen merenkulkujärjestö (IMO) on IMO 2020 -ohjelman täytäntöönpanon jälkeen ottanut käyttöön uuden polttoaineasetuksen, jossa rikkipäästöt rajoitetaan 0,5 prosenttiin, jotta merenkulusta tulisi ympäristöystävällisempää. Kaikkien valtamerialusten on vähennettävä rikin oksidien määrää 85 prosentilla. Vuonna 2023 IMO ottaa käyttöön uudistetun strategian nykyisten vaatimusten lisäksi.

Tämän myötä tulevat voimaan uudet lisämääräykset, joihin sisältyy alusten vuotuinen toiminnallinen hiilidioksidipäästöjen määrää kuvaava CII-indikaattori (carbon intensity indicator), joka perustuu todelliseen polttoaineenkulutukseen, hiilidioksidipäästöjen määrään kuljetulla matkalla. Lisäksi kunkin aluksen mallin mukaista energiatehokkuutta seurataan käyttämällä olemassa olevien alusten energiatehokkuusindeksiä (Energy Efficiency Existing Ship Index, EEXI), jota varustamojen on jatkuvasti parannettava. Tämä täydentää poistuvien alusten  energiatehokkuuden indeksiä EEDI (Energy Efficiency Design Index) .

Yhteistyö tavoitteen saavuttamiseksi

Nopeutamme merenkulun hiilidioksidipäästöjen vähentämistä kehittämällä ja ottamalla käyttöön kaupallisesti kannattavia, nollapäästöisiä aluksia vuoteen 2030 mennessä on yhteinen ponnistus. Kuulumme Getting to Zero Coalition -allianssiin. Se on yli 150 merenkulku-, energia-, infrastruktuuri- ja rahoitusalan yrityksen muodostama vahva liittouma, jota tukevat merkittävimmät valtiot ja kansainväliset järjestöt. Getting to Zero Coalition on sitoutunut saamaan kaupallisesti kannattavat, päästöttömillä polttoaineilla toimivat alukset liikenteeseen vuoteen 2030 mennessä. Getting to Zero Coalition Logo


Olemme myös allekirjoittaneet arktisen sitoumuksen. Arktisen sitoumuksen allekirjoittamisen myötä DB Schenker on tukenut meriliikenteen raskasöljyn (HFO, Heavy Fuel Oil) poistamista käytöstä vuodesta 2020 alkaen. Tuemme varustamoja korvaamaan HFO:n uusiutuvilla polttoaineilla ja teemme yhteistyötä teollisuuden, kansalaisjärjestöjen ja poliittisten päättäjien kanssa, jotta voimme luoda oikeat puitteet ja kannustimet, jotka auttavat uusiutuvien polttoaineiden siirtymistä markkinoille.

T


Merikuljetustuotteet

eSchenker: Helppoakin helpompi

eSchenker on edistynein logistiikkaratkaisumme tähän mennessä. Se yhdistää kaikki sähköiset palvelut yhteen portaaliin ja antaa sinulle suurimman mahdollisen tuen toimitusketjusi jokaisessa vaiheessa. Seurannasta ja aikataulutuksesta tilaamiseen ja raportointiin, eSchenker huolehtii logistiikastasi.

Seuranta

Helppokäyttöinen eSchenker-seurantatyökalu tarjoaa reaaliaikaisia tietoja lähetyksesi sijainnista ja tilasta sekä sen arvioidusta toimitusajasta. Seurantanumerolla voit saada yksityiskohtaiset lähetystiedot ilman sisäänkirjautumista.

Seurantatekniikkamme on päivitetty jokaisen toimituksen entistä yksityiskohtaisemmalla yleiskuvalla ja tilatiedoilla.