Skip to content
DB SCHENKER -logo


Ohjeita

Kuljetuksen onnistuminen edellyttää riittäviä tilaustietoja, oikeanlaista rahtikirjaa ja kolleihin kiinnitettyjä osoitelappuja sekä hyvää pakkaamista. Tutustu tarkempiin ohjeisiin klikkaamalla alla olevia otsikoita.

Tutustu tarkemmin

Kuljetustilaus on selkeintä tehdä suoraan sähköisesti, jolloin antamasi tiedot kulkevat sellaisenaan ilman välikäsittelyjä. Sähköinen tilausjärjestelmä myös ohjaa antamaan juuri tarvittavat tiedot, joita tarvitaan kuljetuksen onnistumiseksi. Tilauksen pohjaksi kannattaa tutustua maakuljetusten aikatauluun.

Tilauskanavat

 • mySchenker 
  mySchenker on suomalainen verkkopalvelu, joka kattaa kaikki DB Schenkerin maakuljetukset eli kotimaan kappaletavara- sekä osa- ja kokokuormakuljetukset, paketit, noutopiste- ja kotijakelut.
 • eSchenker
  eSchenker on paras valinta vienti- ja tuontikuljetuksiin. Maakuljetusten tuonti- ja vientitilausten lisäksi näet aikataulut, seuraat lähetyksiä, lataat kuitattujen rahtikirjojen kopiot, saat raportit ja päästölaskurin tiedot.
 • Avoin kuljetustilaus 
  Avoin kuljetustilaus on asiakkaille, joilla ei ole sopimushintoja. 
 • Jos sähköisen tilauksen tekeminen ei ole mahdollista, tilauksen voi tehdä puhelimitse tai sähköpostilla (kts. asiakaspalvelun yhteystiedot)

Tilauksessa tarvittavat tiedot

1. Oma nimesi ja puhelinnumerosi

2. Yrityksen nimi, tilaaja

3. Mistä osoitteesta tavara noudetaan

4. Vastaanottajan osoitetiedot

5. Lähetettävän tavaran tiedot

 • kollimäärä
 • kollimitat
 • kauppanimi
 • paino
 • tilavuus
 • lavametrit
 • vaaralliset aineet (UN-numero ja määrä)

6. Lähetyksen erikoistiedot, jos

 • yli 2,4 m pitkää
 • yli 150 cm korkeaa 
 • yli 1000 kg painavia kolleja
 • päälle lastauksen kielto

7. Rahdinmaksaja ja asiakasnumero

8. Toivottu noutoaika ja -päivä

9. Erikoiskaluston tarve, esim. hiab, perälautanostin tai lämpösäädelty kuljetus.

Lähetys on pakattava niin, että se on koneellisesti käsiteltävissä ja kestää kuljetuksen normaalit rasitukset.

Kuljetuspakkauksen tehtävänä on ensisijaisesti

 • suojata tavaraa
 • helpottaa ja nopeuttaa lähetyksen käsittelyä niin lähettäjän, rahdinkuljettajan kuin vastaanottajankin näkökulmasta
 • antaa lähetyksestä tietoa
 • mahdollistaa lähetyksen lainmukainen kuormaus, esim. kuormatilaan kiinnittämisen osalta.

Asianmukaiseen pakkaamiseen kuuluvat myös tarvittavat käsittelymerkinnät, kuten 

 • lähetys sisältää särkyvää, kastumiselta suojeltavaa tai jäätyvää tavaraa
 • lähetyksen paino jakautuu epätasaisesti
 • päälle lastauksen kielto.

Käsittelyohjeisiin on hyvä lisätä myös tieto siitä, millä välineillä käsittely on mahdollista ja kuinka ei saa käsitellä. Toisinaan on tarpeen antaa tietoa myös siitä, kuinka lähetys pitää sitoa kiinni kuormatilaan tai kuinka sitä ei saa sitoa.

Lisätietoja pakkaamisesta ja pakkauksissa käytettävistä kuvakkeista on annettu standardissa ISO 780:2015. Tutustu myös Logistiikkayritysten liiton laatimiin yleisiin pakkausohjeisiin

Lataa pakkausohjeet ja mitat (pdf)
Vaarallisten aineiden lähetysohje (pdf)

Tutustu myös kuljetuskalustoomme (pdf)

Kuljetusprosessin aikana lähetys tunnistetaan rahtikirjan ja kollissa annettujen tietojen perusteella. Lähetyksen terminaalikäsittely perustuu postinumeroon kollien osoitemerkinnöissä.

Standardoitu kolliosoitelappu

Kotimaiset logistiikka-alan toimijat suosittelevat standardoidun kolliosoitelapun käyttöä. Kansainvälinen GS1-järjestelmä ohjeistaa käyttämään osoitelappua, jossa on mukana SSCC-viivakoodi. Kansainvälisiin standardeihin perustuvan kolliosoitelapun käyttö

 • nopeuttaa kuljetusprosessia sähköisen tunnistamisen ansiosta
 • parantaa toimitusvarmuutta
 • vähentää puutteellisista tiedoista ja virhetulkinnoista syntyvää ylimääräistä työtä ja kustannuksia

Standardoitu kolliosoitelappu

Logistiikan sähköinen tietopaketti -kokoelma (TIEKE)

Jokaisessa lähetykseen kuuluvassa kollissa on mainittava vähintään seuraavat tiedot:

 • Vastaanottajan nimi ja katuosoite, oven numero, porras, tms. Vastaanottaja ja purkauspaikka voivat sijaita eri osoitteissa, joten merkitse purkauspaikka tarkasti. Tarkista erityisesti paikkakunta ja postinumero.
 • Lähettäjän nimi, osoite ja puhelinnumero
 • Lähetyksen kollien lukumäärä
 • Rahtikirjan numero
 • Mielellään kollien paino. Huom. Työturvallisuuslaki 60§ edellyttää vähintään 1 000 kg:n painoisen esineen tai pakkauksen kokonaispainon merkitsemistä.

Tarkista vielä, että osoitemerkintä

 • on luettavissa kaukaa vaikkapa trukin ohjaamosta eli käytä riittävän suurta kirjainkokoa (paikkakunta vähintään 20 pt)
 • on voimassa eli peitä tai poista vanhat ja harhaanjohtavat merkinnät
 • täyttää vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetut säännöt (VAK/ADR)

Lisäksi

 • Lähetyslistan käyttäminen osoitelappuna ei ole hyvä ratkaisu, koska siitä osoitetiedot näkyvät usein liian heikosti.
 • Kun lähetys sidotaan kuormalavalle tai muulle alustalle, kannattaa osoitelaput kiinnittää lavan vierekkäisille sivuille.
 • Jos osoitelapun liimaaminen on vaikeaa (putket, ritilät yms.), käytä säänkestävää osoitelappua ja kiinnitä se lähetykseen rautalangalla tai muulla vastaavalla pysyvällä tavalla. Kestävän osoitelapun saa muun muassa laminoimalla.
 • Ulkomaille lähtevissä tavaroissa on oltava kotimaisen huolitsijan/rahdinkuljettajan nimi ja osoite (huolintaliikkeen/terminaalin toimitusosoite ulkomaisten osoitetietojen lisäksi).

Tällainen on SSCC-kolliosoitelappu (pdf)


Standardinmukaisen rahtikirjan saat suoran sähköisen kuljetustilauksen ohessa. Sähköisesti tehdyn kuljetustilauksen rahtikirja on myös yksilöidysti numeroitu, mikä mahdollistaa lähetyksen aukottoman seurannan.

Jos et tilaa sähköisesti ja haluat täyttää rahtikirjan itse, käytä standardin mukaista rahtikirjalomaketta.

Standardi SFS 5865: Kotimaan tavarankuljetusten rahtikirja

Rahtikirja sisältää mm. seuraavat perustiedot:

 • Lähettäjän ja noutopaikan yhteystiedot
 • Vastaanottajan ja toimituspaikan yhteystiedot
 • Rahdinmaksaja
 • Kuljetusohjeet
 • Lähetyksen yksilöivät tuotetiedot (laji, paino, tilavuus jne.)
 • Kollien lukumäärä, lavametrit, bruttopaino ja rahdituspaino

Lataa rahtikirjan täyttöohje (pdf)

Merkitse rahtikirjan lähettäjäksi kuljetuksen toimeksiantaja. Nouto-osoite on kuljetuksen todellinen lähtöpaikka.

Vastaanottaja on kuljetuksen kaupallinen osapuoli. Lähetys luovutetetaan rahtikirjaan merkityssä toimitusosoitteessa. Toimitusosoite on se katuosoite, johon lasti puretaan.

Merkitse rahdinmaksajan asiakasnumero, jos se on tiedossa. Muussa tapauksessa ilmoita selkeästi kuljetuksen maksaja.

Yksilöi kolliluku ja -laji niin, että ne ovat yksiselitteisiä ja helposti todennettavissa, esim. 2 nippua, 1 astia, 1 lava.
Merkitse sisältö yleisselitteisellä tekstillä ja halutessasi lisäksi tuotekoodilla: JÄÄKAAPPI - UUC 48 (ei vain UUC 48).

Merkitse lähetyksen todellinen paino ja tilavuus kuutioina (m3).

Lavametrillä (lvm) tarkoitetaan lähetyksen tarvitsemaa tilaa kuormatilassa.
Lataa Rahdituspainot (pdf)

Allekirjoita rahtikirja. Muista myös nimenselvennys, päivämäärä ja kellonaika sekä puhelinnumerosi.

Huom! Lähetyslista liitetään aina tavaraerän yhteyteen, ei rahtikirjan mukaan.

Varmista, että koko lähetys on valmiina hyvissä ajoin, ennen kuin sitä tullaan noutamaan.

 • Pakkaus on kunnossa.
 • Kolleissa on osoitelaput.
 • Kollit on lavoitettu ja/tai sidottu hyvin.
 • Rahtikirja on täytetty ja valmiina lähetysalueella.

Varmista, että eri rahdinkuljettajien tavarat ovat selvästi erillään toisistaan. Merkitse tarvittaessa eri rahdinkuljettajien alueet ja rahtikirjalokerot.

Varmista myös, että lähetyksen luovuttaja on lähettyvillä tekemässä luovutuskuittauksen, ellei muusta menettelystä ole sovittu.

Kun kuljettaja tuo sinulle lähetyksen, tee vastaanottotarkastus.

 • Onko lähetys on tullut oikeaan paikkaan ja onko sinulla oikeus ottaa se vastaan?
 • Onko lähetyksen kolliluku sama kuin rahtikirjassa?
 • Onko lähetys ulkoisesti ehjä?

Jos havaitset vaurion pakkausta purkamatta vastaanottotilanteessa, kirjaa se huomautuslomakkeelle ja pyydä kuljettajaa tekemään muistutus ajoneuvopäätteelle. Lomakkeen ja valokuvien avulla voit myöhemmin tehdä korvausvaateen. Niiden vaurioiden varalta, joita ei voi pakkausta purkamatta havaita, sinulla on seitsemän vuorokautta (pois lukien pyhäpäivät) aikaa tehdä kirjallinen reklamaatio rahdinkuljettajalle.

Kuittaa lähetys vastaanotetuksi.

Kotijakelupalveluiden vastaanottajan ohje (pdf)

Noudatamme ISO 9001:2015 -standardin mukaista laatupolitiikkaa, jonka mukaisesti tavoitteenamme on tuottaa kuljetuspalvelut sovitussa ajassa moitteettomalla tavalla. (Ks. sertifikaatti.) Toisinaan kuljetettava tavara vaurioituu matkalla.

Jos vastaanottamasi tavara on kuljetuksen aikana vahingoittunut ja vahinko on ulkoisesti havaittavissa, rahtikirjaan tai luovutusasiakirjaan on tehtävä huomautus jo lähetyksen vastaanottovaiheessa. Jos vaurio ei ollut ulkoisesti havaittavissa, on kirjallinen reklamaatio tehtävä rahdinkuljettajalle kuljetusmuotojen mukaisten määräaikojen kuluessa.

Jos lähetyksellä on erillinen tavaravakuutus, ota yhteys vakuutuksen myöntäneeseen vakuutusyhtiöön. Jos erillistä tavaravakuutusta ei ole, osoita korvausvaade rahdinkuljettajalle. Ennen kaikkea tutki vauriot ja pyri estämään lisävahingot. Mieti samalla, miten vauriot voidaan korjata. Varaa rahdinkuljettajalle tai vakuutusyhtiölle mahdollisuus tarkastaa vahinkotavara.

 • säilytä vaurioitunut tavara erillään ehjistä
 • säilytä pakkausmateriaali
 • älä kuljeta tavaraa edelleen

Lue lisää kotimaan kuljetusten ja kansainvälisten kuljetusten reklamaatioista ja korvausvaateista:

Suomen DB Schenker -yhtiöt ottavat vastaan laskuja verkkolaskuina. Paperilla saapuvia laskuja emme käsittele. Sähköisellä ostolaskujen käsittelyllä säästämme resursseja ja ympäristöä. Laskujen sujuvan kierron vuoksi edellytämme laskuissa oikeiden tietojen käyttöä.

Käytännön ohjeita