Skip to content
DB SCHENKER -logo


Tullaus

Tavaran kuljettamisessa eri maiden välillä noudatetaan useita sääntöjä ja rajoituksia, joista tullaukseen liittyvät ovat keskeisimpiä. DB Schenker on apunasi myös tullaukseen liittyvissä asioissa. Tutustu aluksi tarkemmin näihin ohjeisiin.

Tutustu tarkemmin

Asiakkaana voit tehdä tuonnin ja viennin tulliselvityksen itse tai käyttää siinä valtuuttamaasi edustajaa. Suomen Tulli edellyttää tarvittaessa valtuutuksen esittämistä. Voit valtuuttaa DB Schenkerin edustajaksesi toistaiseksi voimassa olevalla valtakirjalla. Lähetä täytetty ja allekirjoitettu valtakirja osoitteeseen poaforwarding.fi@dbschenker.com. Näin voimme tuottaa kuljetuspalveluihin mahdollisesti tarvittavia tulliselvityksiä ilman turhia viiveitä.

Tulliselvitysvaltakirja-POA_FI-EN.pdf

Asiakkaanamme saat ITU-arkistoniput huolitsijalta yhdessä sovitulla tavalla. Lisäksi voimme lähettää päätökset automaattisesti sähköpostiisi saatuamme ne Tullista. Tähän tarvittavan sähköpostiosoitteesi voit ilmoittaa lähettäessäsi tulliselvityksen valtakirjan. Sähköposti-ilmoittaminen sisältyy tuonnin tulliselvittämisen hintaan.

Tullietuuden saaminen määrämaassa edellyttää alkuperäselvityksen antamista kauppalaskulla tai EUR.1 –todistuksella. Tavaran viejän vastuulla on selvittää, voiko tavaralle antaa alkuperätodistusta eli onko tuote ”riittävästi valmistettu” EU-alueella. Jos myyjä ei ole itse valmistanut tavaraa, on edelliseltä myyjältä vaadittava ns. tavarantoimittajan todistus (aiemmin ”hankkijan ilmoitus”) tavaran alkuperästä ennen alkuperätodistuksen laatimista. Alkuperätodistus annetaan EUR.1 -todistuksella tai määrämuotoisella kauppalaskuilmoituksella.

 • Alle 6000 euron arvoisen viennin alkuperätodistuksena kelpaa kauppalaskulle tehty määrämuotoinen lauseke. Kauppalaskuilmoitus kelpaa vain alkuperäisellä allekirjoituksella varustettuna, ei siis skannattuna värikopiona. Kauppa-laskuilmoituksen tekstimalli (lähde Euroopan unionin virallinen lehti nro. L 54 / 26.2.2013):  The exporter of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ................... preferential origin.
 • Yli 6000 euron arvoisen viennin alkuperätodistuksena käytetään erillistä EUR.1 -todistusta, jonka viejä täyttää. Maksullisia EUR.1 -todistuksia myy Tullin lomakeverkkokauppa Kopistore (www.kopistore.fi). DB Schenker tarjoaa lisäpalveluna EUR.1 -todistuksen leimauspalvelua Tullissa ja toimitusta määrämaahan. Mikäli EUR.1 leimataan viennin jälkeen, on lomakkeen kohtaan 7 lisättävä ”Issued Retrospectively”. DB Schenker ei voi täyttää EUR.1 -todistuksia asiakkaan puolesta.
  • Viejän on valittava jokin seuraavista vaihtoehdoista:
   1. Asiakas huolehtii itse EUR.1:n leimauttamisesta Tullissa ja sen lähettämisestä vastaanottajalle määrämaahan. Tieto tästä on välitettävä DB Schenkerin huolintaan.
   2. Asiakas valitsee Schenker Oy:n leimauspalvelun ja leimatun EUR.1:n toimittamisen kuriirilla määrämaahan (kts. erillinen ohje ja hinnasto).
   3. Asiakas haluaa vain EUR.1 -leimauspalvelun ja pyytää erikseen palauttamaan leimatun EUR.1:n takaisin itselleen.
  • Leimauspalvelu tavaran lähettäjille (EUR.1)
   1. Täytä (viejänä) ja vahvista allekirjoituksellasi Tullissa leimattavaksi tarkoitettu alkuperäinen asiakirja (EUR.1) ja toimita sen mukana kopio laskusta.
   2. Anna asiakirjojen mukana ohje siitä, mihin leimatut asiakirjat toimitetaan.
   3. Lähetä asiakirjat pikapostilla osoitteeseen:
    Schenker Oy / huolintapalvelut
    Tikkurilantie 147, 01530 Vantaa
   4. Jos EUR.1 täytetään viennin jälkeen, merkitse lomakkeen kohtaan 7 ”ISSUED RETROSPECTIVELY”
   5. Huolintamme hoitaa lisäpalveluna vahvistuksen Tullissa (palvelumaksu 89 €).
   6. Jos toimitamme asiakirjan kuriirilla määrämaahan, veloitamme kuriirikulut lähetyskuitin mukaan. Poikkeuksena Sveitsiin toimitettavasta asiakirjasta perimme 45 euron kuriirimaksun / vientilähetys. Viejälle palauttaminen pikapostissa Suomeen maksutta.

Vinkki: Edellä mainituilta 6000 euron rajoilta välttyy, jos hakeutuu valtuutetuksi viejäksi, koska valtuutetun viejän (Tullin lupa) kauppa-laskuilmoitus kelpaa ilman allekirjoitusta ja lasku kelpaa myös kopiona. Lue lisää luvan hakemisesta Tullin nettisivulta www.tulli.fi/Yritysasiakkaat hakusanoilla ”alkuperätodistus valtuutettu viejä”.

Vienti

EU:n ulkopuolelle menevistä vientilähetyksistä pitää Suomessa antaa Tullille sähköinen tulli-ilmoitus ennen tavaran lähtöä. Lähetyksen nopea ja häiriötön toimitus edellyttää vientihuolintaa varten laskun tai proformalaskun tai mahdollisesti itse laaditun viennin saateasiakirjan (EAD).

Commercial invoice (yleinen laskumalli)
Customs invoice (yleinen maksuttoman lähetyksen laskumalli)
Commercial invoice UK (käytössä Britannian liikenteessä)

Laskut/proformalaskut, tullausohje, oma vientiselvitys ja muut asiakirjat voi toimittaa joko kuljetustilauksen liitteenä, eSchenkerissä tai lähettämällä ne sähköpostitse. Jos tullausasiakirjat lähetetään eri aikaan kuin kuljetustilauksen yhteydessä, niiden on oltava huolitsijalla viimeistään tavaran noutopäivän aamuna kello 10:00, jotta lähetys ehditään tullata.

Tulli edellyttää, että lakisääteisen tulliselvityksen ja viranomaisen mahdollisesti edellyttämän tavaran tarkastuksen järjestämiseen varataan aikaa ennen lastausta. Myöhässä toimitetut asiakirjat viivästyttävät tavaran lastaamista ja altistavat lähetyksen viivästykselle.

Huolinnan sähköpostiosoitteet

Tuonti

Tuonnissa käytetään lähtömaan lähetyksen mukana toimitettuja laskuja tai proformalaskuja. Jos niissä on puutteita, huolitsija on yhteydessä tavaran vastaanottajaan ja lähettäjään.

Suoran edustuksen (ml. takaajan vastuulla) tullaustilanteissa tavaranhaltija ja viejä vastaavat itse tullausasiakirjojen ja niiden liitteiden arkistoinnista. Muutos perustuu Suomen kansalliseen tullilakiin (304/2016) 52§, jota on muutettu EU:n uuden tullikoodeksin mukaiseksi. Schenker Oy soveltaa vain tätä suoraa edustusta.

Tullausasiakirjojen arkistoinnissa on noudatettava kirjanpitosäännöksiä. Arkistointiaika on kuusi täyttä kalenterivuotta. Tarvittaessa asiakirjojen on oltava helposti luovutettavissa tullin nähtäväksi.

Huomaathan, että eräät alkuperäisesti allekirjoitetut tai viranomaisten vahvistamat asiakirjat on arkistoitava alkuperäisinä paperidokumentteina. Näitä ovat mm. EUR.1- ja A.TR-1- sekä Form A -alkuperätodistukset sekä muut vastaavat alkuperäisiä allekirjoituksia tai leimoja sisältävät kauppalaskuilmoitukset.

Ahvenanmaan tulliselvitys marraskuusta 2020 alkaen

Tulli julkaisi 14.9.2020 uuden ohjeen Ahvenanmaan liikenteen osalta. Verorajan ylittävästä lähetyksestä on annettava oma, sähköinen tulli-ilmoitus Tullin uuteen sähköiseen tullijärjestelmään (UTU). Ilmoituksen antamisesta vastuu on tavaran ostajalla. Verorajan ylittävän rahdin kuljettajalla ei enää ole roolia tulli-ilmoitusprosessissa. Yksityishenkilölle osoitettu lähetys on edelleen tulli-ilmoitettava joko vastaanottajan itsensä tai myyjän sopiman veroedustusyrityksen laatimalla sähköisellä tulli-ilmoituksella, kuten ennenkin.

Arvonlisäverojärjestelmään rekisteröityneiden yritysten (ALV-REK) välisissä toimituksissa sovelletaan marraskuusta 2020 alkaen uutta toimintamallia. Siinä sovelletaan samoja sähköisiä ilmoitusmenettelyjä Tullin uuteen sähköiseen tullausjärjestelmään (UTU). Ahvenanmaalla paikallisten tulli-ilmoitusten antamisessa auttaa Schenker Oy:n paikallinen edustaja Åland Post.

Toimitukset Suomen kautta Ahvenanmaalle

Ahvenanmaan saapumisen ilmoitusmenettelyt ja verorajan sähköiset tulli-ilmoitusmenettelyt yhtenäistyvät 5.11.2022. Kuljetusliikkeet antavat siitä lähtien esittämisilmoituksen sähköisesti Tulliselvityspalveluun tai sanomalla eikä tavaroiden esittämiseksi voi käyttää enää sähköpostia. Uudessa esittämisilmoituksessa Tulli edellyttää saavansa yksityiskohtaisia tietoja tavaraoista, kaupan osapuolista, tavaran arvosta ja kuljetusliikkeestä. Ilmoitukset edellyttävät osapuolten EORI tunnusten käyttämistä. Lue lisää Tullin ohjeesta

Marraskuun alusta lähtien muista EU-maista ja EU:n ulkopuolelta Ahvenanmaalle saapuvien lähetysten tuontiselvityksen prosessi yhtenäistyy. Ahvenanmaalaiset tavaroiden vastaanottajat niin arvonlisäverovelvolliset kuin yksityishenkilöt saavat avun yksityiskohtiin DB Schenkerin paikalliselta edustajalta Åland Postilta. Schenker Oy yhdessä Åland Post kanssa tarjoaa sujuvan ja nopean tullikäsittelyn verorajan ylittämiseen niin Ahvenanmaalle saavuttaessa kuin viennissä Ahvenanmaalta Manner-Suomeen, muualle EU-alueelle tai kolmansiin maihin.

Toimitukset Ahvenanmaalta Suomeen

Ennen tavaran lastaamista Suomeen (myynti Ahvenanmaalta alv-rekisteröidylle vastaanottajalle) on lähetyksestä tehtävä sähköinen verorajan tulli-ilmoitus. Tämän tekemisestä vastuullinen on tavaran lähettäjä Ahvenanmaalla. Ilman Tullille annettua sähköistä ilmoitusta tavaraa ei saa lastata Suomeen. Ahvenanmaalla oleva tavaran lähettäjä voi tehdä edellä mainitun ilmoituksen joko itse tai antaa sen laadittavaksi valitsemalleen edustajalle eri sopimuksen mukaan.

Toimitukset Ahvenanmaalta muihin maihin

Mikäli tavaran määrämaa on Suomen ulkopuolella, pitää ennen tavaran lastaamista Ahvenanmaalta laatia määrämaan mukainen, sähköinen tulli-ilmoitus. Tämä on joko viennin tullausilmoitus (EX), kun tavarat viedään EU-alueen ulkopuolelle tai EU-viennin tullausilmoitus (CO) verorajan ylitykseen  ja passitus (T2F) tavaran määrämaahan asti. Määrämaassa toteutetaan tavaroiden tulliselvitys ja päätetään T2F passitus. Myös näiden sähköisten tulli-ilmoitusten laadinnan voi ahvenanmaalainen tavaroiden lähettäjä joko  antaa tehtäväksi valitsemalleen edustajalle tai tehdä itse Tullin asiointipalvelussa.

Linkki Tullin tiedotteeseen: Ahvenanmaan tulli-ilmoituksissa muutoksia 5.11.2022 alkaen


Vakioidun tietojenvaihdon INF-ilmoitukset ovat sähköisiä 1.10.2020 alkaen.

Tämä on iso muutos niille suomalaisille viejille, joiden tavarat on viety EU:n ulkopuolelle korjattaviksi (maksuton takuukorjaus tai maksullinen korjaus). Suomen kansallisella päätöksellä näihin ei ole tarvittu paperisia INF-lomakkeita.

Sähköinen INF-ilmoittaminen alkoi Euroopassa jo kesällä, Suomessa 1.10. alkaen. Ilman sähköisen INF-ilmoituksen tunnistetta korjaukseen menossa olevaa tavaralähetystä ei saa vientiselvitettyä. Tavaran viejä, joka toimittaa tavaran korjattavaksi eli Tullin termein ”ulkoiseen jalostukseen”, laatii Suomi.fi-tunnuksillaan sähköisen INF-lomakkeen ja ilmoittaa sen tunnisteen huolitsijalle.

INF-ilmoituksen teettäminen huolitsijan avulla on uusien Suomi.fi-valtuutusten takia entiseen verrattuna haastavampaa. Viejän tulee ensin sopia huolitsijan kanssa, että tämä valtuutetaan viejän puolesta laatimaan INF-lomake. Tämän lisäksi viejän Suomi.fi -valtuutuksen pääkäyttäjä valtuuttaa huolintaliikkeen nimetyn henkilön niin sanotulla asiamiehen valtuutuksella ”Tullitoiminnan lupien hakemiseen”. Jokaisen viejäyrityksen pitää omista lähtökohdistaan päättää, hoitavatko he itse sähköisten INF-ilmoitusten laatimisen vai valtuuttavatko he huolintaliikkeen erikseen laatimaan sähköisen ilmoituksen.

Lue Tullin tiedote 10.9.2020

Puolan SENT-järjestelmä edellyttää SENT-tunnistenumeroa kaikkiin Puolaan suuntautuviin tai Puolan kautta muualle Eurooppaan meneviin SENT-seurannan piiriin kuuluviin lähetyksiin. SENT-järjestelmään on ilmoitettava ennakkotiedot tietyt raja-arvot ylittävistä tuonneista ja tietyistä tuoteryhmistä kuten polttonesteistä, alkoholista, tupakasta, lääketeollisuuden tuotteista, jätteistä ja öljytuotteista. Ilmoittamisesta vastaa tavaran ostaja tai myyjä taikka Puolan kautta kulkevissa transitolähetyksissä kuljetusliike lähettäjän edustajana. Ilmoittamisesta syntyvä kertakäyttöinen tunnistenumero liitetään lähetyksen asiapapereihin ja sen on oltava kuljetuksessa mukana lähetyksen saapuessa Puolaan. Tunnistenumeron puuttumisesta voi seurata rangaistusmaksu.

Unkarin EKAER-järjestelmässä rekisteröintivelvoite on unkarilaisella alv-velvollisella, jolta suomalainen asiakas saa lähetykselle EKAER-numeron. Kuljetustilaukseen on liitettävä EKAER-tunnistenumero tai maininta siitä, että tunnistetta ei tarvita. Tunnistenumero on 15 merkkiä pitkä. Sen ensimmäinen kirjain on iso E ja vuosilukua kuvaavat 2 merkkiä eli esimerkiksi ”E15012345678910”. Ilman tunnistenumeroa olevat lähetykset pysähtyvät Unkarissa terminaaliin ja niille syntyy lisäkustannuksia. Lisäksi toimitus asiakkaalle viivästyy.

Romanian eTransport-järjestelmä vaatii rekisteröinnin korkean veroriskin tuotteiden (GHFR = Goods with High Fiscal Risk) kuljetuksille. Kuljetuksen tilaajalla on velvollisuus ilmoittaa kuljetustilaukselle eTransport-järjestelmästä saatava UIT-numero, mikäli lähetettävä tavara on määritelty korkean veroriskin tuotteeksi. Lisäksi kuljetuksen tilaajan tulee luovuttaa UIT-numeron sisältävä kuljetusasiakirja GHFR-tavaran kuljettajalle. GHFR-tavaraksi luokiteltavia tuotteita ovat vihannekset ja kasvit, juurekset, syötävät hedelmät, alkoholipitoiset nesteet, suola, rikki, maa- ja kiviaines, kipsi, kalkki, sementti, vaatteet ja vaatetustarvikkeet, jalkineet, valurauta, rauta ja teräs. Rekisteröintiä ei vaadita, mikäli GHFR-lähetyksen bruttopaino on alle 500 kg tai sen arvo on alle 10 000 RON (noin 2 000 euroa) vastaanottajaa kohti tai kyseessä on alle 3,5 tonnin kuljetuskalusto. UIT-numeron puuttumisesta voi seurata rangaistusmaksu.

Käytännön ohjeita