Shape Shape 161110_icono_product_teaser icon-arrow-left icon-arrow-right icon-first icon-last 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser location-pin 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser contact-desktop-white careers-desktop-white

Tullaus

Tavaran kuljettamisessa eri maiden välillä noudatetaan useita sääntöjä ja rajoituksia, joista tullaukseen liittyvät ovat keskeisimpiä. DB Schenker on apunasi myös tullaukseen liittyvissä asioissa. Tutustu aluksi tarkemmin näihin ohjeisiin.

Tutustu tarkemmin

Asiakkaana voit tehdä tuonnin ja viennin tulliselvityksen itse tai käyttää siinä valtuuttamaasi edustajaa. Suomen Tulli edellyttää tarvittaessa valtuutuksen esittämistä. Voit valtuuttaa DB Schenkerin edustajaksesi toistaiseksi voimassa olevalla valtakirjalla. Lähetä täytetty ja allekirjoitettu valtakirja osoitteeseen poaforwarding.fi@dbschenker.com. Näin voimme tuottaa kuljetuspalveluihin mahdollisesti tarvittavia tulliselvityksiä ilman turhia viiveitä.

Tulliselvitysvaltakirja-POA_FI-EN.pdf

Asiakkaanamme saat ITU-arkistoniput huolitsijalta yhdessä sovitulla tavalla. Lisäksi voimme lähettää päätökset automaattisesti sähköpostiisi saatuamme ne Tullista. Tähän tarvittavan sähköpostiosoitteesi voit ilmoittaa lähettäessäsi tulliselvityksen valtakirjan. Sähköposti-ilmoittaminen sisältyy tuonnin tulliselvittämisen hintaan.

Tullietuuden saaminen määrämaassa edellyttää alkuperäselvityksen antamista kauppalaskulla tai EUR.1 –todistuksella. Tavaran viejän vastuulla on selvittää, voiko tavaralle antaa alkuperätodistusta eli onko tuote ”riittävästi valmistettu” EU-alueella. Jos myyjä ei ole itse valmistanut tavaraa, on edelliseltä myyjältä vaadittava ns. tavarantoimittajan todistus (aiemmin ”hankkijan ilmoitus”) tavaran alkuperästä ennen alkuperätodistuksen laatimista. Alkuperätodistus annetaan EUR.1 -todistuksella tai määrämuotoisella kauppalaskuilmoituksella.

 • Alle 6000 euron arvoisen viennin alkuperätodistuksena kelpaa kauppalaskulle tehty määrämuotoinen lauseke. Kauppalaskuilmoitus kelpaa vain alkuperäisellä allekirjoituksella varustettuna, ei siis skannattuna värikopiona. Kauppa-laskuilmoituksen tekstimalli (lähde Euroopan unionin virallinen lehti nro. L 54 / 26.2.2013):  The exporter of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ................... preferential origin.
 • Yli 6000 euron arvoisen viennin alkuperätodistuksena käytetään erillistä EUR.1 -todistusta, jonka viejä täyttää. Maksullisia EUR.1 -todistuksia myy Tullin lomakeverkkokauppa Kopistore (www.kopistore.fi). DB Schenker tarjoaa lisäpalveluna EUR.1 -todistuksen leimauspalvelua Tullissa ja toimitusta määrämaahan. Mikäli EUR.1 leimataan viennin jälkeen, on lomakkeen kohtaan 7 lisättävä ”Issued Retrospectively”. DB Schenker ei voi täyttää EUR.1 -todistuksia asiakkaan puolesta.
  • Viejän on valittava jokin seuraavista vaihtoehdoista:
   1. Asiakas huolehtii itse EUR.1:n leimauttamisesta Tullissa ja sen lähettämisestä vastaanottajalle määrämaahan. Tieto tästä on välitettävä DB Schenkerin huolintaan.
   2. Asiakas valitsee Schenker Oy:n leimauspalvelun ja leimatun EUR.1:n toimittamisen kuriirilla määrämaahan (kts. erillinen ohje ja hinnasto).
   3. Asiakas haluaa vain EUR.1 -leimauspalvelun ja pyytää erikseen palauttamaan leimatun EUR.1:n takaisin itselleen.
  • Leimauspalvelu tavaran lähettäjille (EUR.1)
   1. Täytä (viejänä) ja vahvista allekirjoituksellasi Tullissa leimattavaksi tarkoitettu alkuperäinen asiakirja (EUR.1) ja toimita sen mukana kopio laskusta.
   2. Anna asiakirjojen mukana ohje siitä, mihin leimatut asiakirjat toimitetaan.
   3. Lähetä asiakirjat pikapostilla osoitteeseen:
    Schenker Oy / huolintapalvelut
    Tikkurilantie 147, 01530 Vantaa
   4. Jos EUR.1 täytetään viennin jälkeen, merkitse lomakkeen kohtaan 7 ”ISSUED RETROSPECTIVELY”
   5. Huolintamme hoitaa lisäpalveluna vahvistuksen Tullissa (palvelumaksu 59 €).
   6. Jos toimitamme asiakirjan kuriirilla määrämaahan, veloitamme kuriirikulut lähetyskuitin mukaan. Poikkeuksena Sveitsiin toimitettavasta asiakirjasta perimme 45 euron kuriirimaksun / vientilähetys. Viejälle palauttaminen pikapostissa Suomeen maksutta.

Vinkki: Edellä mainituilta 6000 euron rajoilta välttyy, jos hakeutuu valtuutetuksi viejäksi, koska valtuutetun viejän (Tullin lupa) kauppa-laskuilmoitus kelpaa ilman allekirjoitusta ja lasku kelpaa myös kopiona. Lue lisää luvan hakemisesta Tullin nettisivulta www.tulli.fi/Yritysasiakkaat hakusanoilla ”alkuperätodistus valtuutettu viejä”.

Vienti

EU:n ulkopuolelle menevistä vientilähetyksistä pitää Suomessa antaa Tullille sähköinen tulli-ilmoitus ennen tavaran lähtöä. Lähetyksen nopea ja häiriötön toimitus edellyttää vientihuolintaa varten laskun tai proformalaskun tai mahdollisesti itse laaditun viennin saateasiakirjan (EAD).

Proforma_Invoice_2019.pdf (laskun mallipohja)

Laskut/proformalaskut, tullausohje, oma vientiselvitys ja muut asiakirjat voi toimittaa joko kuljetustilauksen liitteenä, eSchenkerissä tai lähettämällä ne sähköpostitse. Jos tullausasiakirjat lähetetään eri aikaan kuin kuljetustilauksen yhteydessä, niiden on oltava huolitsijalla viimeistään tavaran noutopäivän aamuna kello 10:00, jotta lähetys ehditään tullata.

Tulli edellyttää, että lakisääteisen tulliselvityksen ja viranomaisen mahdollisesti edellyttämän tavaran tarkastuksen järjestämiseen varataan aikaa ennen lastausta. Myöhässä toimitetut asiakirjat viivästyttävät tavaran lastaamista ja altistavat lähetyksen viivästykselle.

Huolinnan sähköpostiosoitteet

Tuonti

Tuonnissa käytetään lähtömaan lähetyksen mukana toimitettuja laskuja tai proformalaskuja. Jos niissä on puutteita, huolitsija on yhteydessä tavaran vastaanottajaan ja lähettäjään.

Suoran edustuksen (ml. takaajan vastuulla) tullaustilanteissa tavaranhaltija ja viejä vastaavat itse tullausasiakirjojen ja niiden liitteiden arkistoinnista. Muutos perustuu Tullin määräykseen 182/010/2011. Schenker Oy soveltaa vain tätä suoraa edustusta.

Tullausasiakirjojen arkistoinnissa on noudatettava kirjanpitosäännöksiä. Arkistointiaika on kuusi täyttä kalenterivuotta. Tarvittaessa asiakirjojen on oltava helposti luovutettavissa tullin nähtäväksi.

Huomaathan, että eräät alkuperäisesti allekirjoitetut tai viranomaisten vahvistamat asiakirjat on arkistoitava alkuperäisinä paperidokumentteina. Näitä ovat mm. EUR.1- ja A.TR-1- sekä Form A -alkuperätodistukset sekä muut vastaavat alkuperäisiä allekirjoituksia tai leimoja sisältävät kauppalaskuilmoitukset.

Tulli on tehostanut Ahvenanmaan ja Manner-Suomen välisen verorajan ylittävän tavaraliikenteen valvontaa. Valvonnassa käytetään Tullille annettua sähköistä tulliselvitystä. Ilman sähköistä ennakkoilmoitusta tavaroita ei saa viedä Ahvenanmaalle.

Välitämme sähköisen ilmoituksen edellyttämät tiedot Tullille suoraan DB Schenkerin rahtikirjalla tai Parcel-kuljetuksen pakettikortilla annetuilla tiedoilla. Niillä saatujen Y-tunnusten perusteella tuotamme rahdinkuljettajalta vaaditun sähköisen ennakkoilmoituksen Webropol-järjestelmään.

Jos Ahvenanmaan verorajan ylittävän kuljetuksen tiedot ovat puutteellisia, joudutaan lähetys pysäyttämään selvityksen ajaksi Ahvenanmaan Tullin hyväksymään varastoon. Yleensä tästä aiheutuu vähintään yhden päivän viive. Tyypillisiä puutteellisia tietoja ovat lähettäjän ja vastaanottajan Y-tunnukset sekä merkintä vastaanottajan arvonlisäverovelvollisuudesta. Tietojen jälkiselvittelystä perimme 64 euron selvitysmaksun.

Kolme vinkkiä, joilla vältyt selvitysmaksulta

 1. Varmista, että kuljetustilauksella Manner-Suomesta Ahvenanmaalle menevässä lähetyksessä on näkyvissä vastaanottajan/ostajan Y-tunnus. Mikäli tavaran ostaja on Manner-Suomessa, merkitään tilaukselle ensimmäisen vastaanottavan yrityksen Y-tunnus verorajan takana.  Näin rahtikirjaan muodostuu Tullin edellyttämä alv.rek.-merkintä. Toimituksessa Ahvenanmaalta Manner-Suomeen merkitään kuljetustilaukseen ensimmäisen Manner-Suomessa olevan, tavarat vastaanottavan yrityksen (ostaja) Y-tunnus.
 2. Varmista, että rahtikirjassa on tarkka tavarankuvaus. Yleisen tason kuvaukset (goods, varaosia tmv.) eivät riitä.
 3. Varmista, että käytät  Ahvenanmaan verorajanumeroa (Tax Border Nr.) ainoastaan niihin kuluttajatoimituksiin (BtoC), joihin sinä tai ostajasi on tehnyt erillisen sopimuksen veroedustuksesta Ahvenanmaalle. Verorajanumeron virheellinen käyttäminen sekä muut ristiriidat ja puutteet johtavat lisäselvityksiin. Toimituksissa Ahvenanmaalta Manner-Suomeen merkitään kuljetustilaukseen ensimmäisen Manner-Suomessa tavarat vastaanottavan yrityksen Y-tunnus.

Lisävinkki: Jos olet EDI-asiakkaamme, ole yhteydessä EDI-tiimiimme (edi-support.fi@dbschenker.com), joka neuvoo tarkemmin Ahvenanmaan lisätietojen välittämisessä.

DB Schenkerin asiakastiedote – Ahvenanmaan tulli-ilmoitukset.pdf

DB Schenkers kundmeddelande – Tulldeklarationer Åland.pdf

Käytännön ohjeita