Skip to content
Logo DB SCHENKER


Zrównoważony rozwój we frachcie morskim

Przemyślenie naszej działalności w celu osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla netto do 2040

Zrównoważony rozwój jest silnie zakorzeniony w naszej strategii, a naszą ambicją jest osiągnięcie rzeczywistej redukcji emisji powodowanych przez transport morski. Największa część emisji gazów cieplarnianych naszych klientów może pochodzić z kategorii Zakres 3, która obejmuje transport i dystrybucję. Pomagamy naszym klientom nie tylko uzyskać niezbędną przejrzystość w zakresie emisji z transportu, ale także odpowiednio je ograniczyć, tak aby nasi klienci mogli osiągnąć swoje cele w zakresie ochrony środowiska. Nie chcemy po prostu "zaznaczać pola w rubryce", jeśli chodzi o zrównoważony rozwój, ale pragniemy wyznaczać nowe standardy i wprowadzać realne zmiany. Robimy to, co do nas należy!

Cieszymy się, że dokonujemy znaczącej inwestycji w redukcję emisji CO2 w kontenerowym transporcie morskim.

Thorsten Meincke, Członek Globalnego Zarządu ds. Frachtu Lotniczego i Morskiego

Jako firma kładąca nacisk na wytyczanie drogi w zakresie zrównoważonego rozwoju, obszar ten jest podstawą naszej działalności w DB Schenker. Oprócz dostarczania przesyłek i zarządzania łańcuchami dostaw, naszym celem jest zrewolucjonizowanie branży frachtu morskiego poprzez pomoc naszym klientom i partnerom transportowym w zarządzaniu ich działaniami na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Nasze biopaliwo

Po udanym wprowadzeniu produktu neutralnego dla klimatu we frachcie lotniczym w postaci SAF, kontynuujemy nasze pionierskie inicjatywy. Staliśmy się pierwszą firmą logistyczną, która przestawiła cały swój wolumen LCL z CMA CGM na regularną produkcję bezemisyjną. Dzięki temu możemy zaoferować naszym klientom porównywalne rozwiązania również w zakresie frachtu morskiego.

Na rynku dotychczas oferowano klientom jedynie kontenery  biopaliwowe za odpowiednią dopłatą (pay per use). Prowadzi to do redukcji tylko wtedy, gdy wszyscy uczestnicy łańcucha dostaw są gotowi to zrobić. Z drugiej strony, inwestując z wyprzedzeniem, wykazujemy rzeczywiste zaangażowanie w ograniczanie emisji. Z niecierpliwością czekamy, aż klienci dołączą do nas w tej podróży.

Zakupiliśmy 2500 t biopaliwa, co odpowiada potrzebom całej naszej sieci LCL z CMA CGM, a także dodatkowe kontenery FCL, które możemy wykorzystać dla wybranych klientów. Ponieważ produkcja biopaliw powoduje emisje, dokonujemy nadmiernej alokacji biopaliw, co oznacza, że kupujemy więcej biopaliw niż jest to konieczne dla wyżej wymienionych kontenerów, aby osiągnąć stuprocentową neutralność.

Rynek frachtu morskiego

Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na działania proekologiczne w branży transportowej, w życie wchodzą nowe przepisy Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) oraz innych organów regulacyjnych, takich jak UE. Jako DB Schenker pozostajemy w ścisłym kontakcie z naszymi partnerami branżowymi, aby monitorować i wdrażać te zmiany. Po wdrożeniu inicjatywy "IMO 2020" Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) wprowadziła nowe przepisy dotyczące paliw, które ograniczają emisję siarki do 0,5%, aby uczynić spedycję bardziej przyjazną dla środowiska. Wszystkie statki morskie muszą zredukować emisję tlenków siarki o 85%. W 2023 IMO wdroży zmienioną strategię, która uzupełni istniejące wymagania.

W związku z tym wchodzą w życie nowe, dodatkowe przepisy, które obejmują wskaźnik intensywności emisji dwutlenku węgla (CII) dla statków, oparty na rzeczywistym zużyciu paliwa, ilości emitowanego CO2 i przebytej odległości. Ponadto, nowa efektywność energetyczna każdego statku jest monitorowana przy użyciu "Wskaźnika efektywności energetycznej dla statków istniejących" (EEXI), który musi być stale poprawiany przez właścicieli statków. Stanowi to uzupełnienie "wskaźnika projektowego efektywności energetycznej" (EEDI).
 

Partnerstwo dla osiągnięcia celu

Przyspieszenie dekarbonizacji frachtu morskiego poprzez opracowanie i wprowadzenie do użytku komercyjnego dalekomorskich statków bezemisyjnych do 2030 r. to wspólny wysiłek. Jesteśmy częścią koalicji "Getting to Zero", czyli partnerstwa ponad 150 firm z sektora morskiego, energetycznego, infrastrukturalnego i finansowego, wspieranych przez kluczowe rządy i organizacje pozarządowe. Koalicja ta dąży do tego, by do 2030 wprowadzić do eksploatacji komercyjnie opłacalne dalekomorskie statki o zerowej emisji, napędzane paliwami o zerowej emisji - jest to niezwykle ambitny cel ustalony dla frachtu morskiego.

Getting to Zero Coalition Logo


Ponadto jesteśmy sygnatariuszem The Arctic Commitment. Podpisując Zobowiązanie Arktyczne, DB Schenker popiera wycofanie ciężkiego oleju opałowego (HFO) z żeglugi morskiej od 2020. Wspieramy przewoźników w zastępowaniu HFO paliwami zrównoważonymi i współpracujemy z branżą, organizacjami pozarządowymi i decydentami, aby stworzyć odpowiednie ramy i zachęty, które ułatwią wprowadzenie na rynek paliw zrównoważonych.

T


Nasze produkty frachtu oceanicznego

eSchenker: To takie łatwe

eSchenker to nasze jak dotąd najbardziej zaawansowane rozwiązanie logistyczne. Łączy ono na jednym portalu wszystkie usługi eServices, zapewniając klientom maksymalne wsparcie na każdym etapie łańcucha dostaw. Od śledzenia drogi przesyłki i harmonogramu dostaw do zleceń on-line i raportowania, eSchenker zapewnia obsługę Twoich potrzeb logistycznych.

Śledzenie przesyłek międzynarodowych i krajowych

Intuicyjna eUsługa, która daje Ci dostęp do informacji o lokalizacji i statusie przesyłki w czasie rzeczywistym. Dodatkowo możesz dzięki niej poznać aktualny szacowany czas dostawy Twoich przesyłek. Nie musisz się logować, aby mieć dostęp do szczegółowych danych.

Usługa ta umożliwia śledzenie wszystkich rodzajów transportu, na całym świecie i w każdej chwili.