Shape Shape 161110_icono_product_teaser icon-arrow-left icon-arrow-right icon-first icon-last 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser location-pin 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser contact-desktop-white careers-desktop-white

Brexit? Bez starostí!

August 2020 - Aktualizované informácie o Brexite

Ako globálny poskytovateľ logistických a prepravných služieb sme pripravení sprevádzať vás výzvami, ktoré so sebou prináša odchod Spojeného kráľovstva z Európskej Únie ku koncu tohto roka. Spoločnosť DB Schenker rozumie komplexnosti zmien a významne využíva svoje profesionálne zdroje pre ubezpečenie svojich zákazníkov o kompetencii pokračovať v poskytovaní služieb na pozícii lídra. 

Je nesmierne dôležité, aby sme pristupovali k Brexitu v úzkom partnerstve spolu s vami. Pretože úspešný môžeme byť iba pri spoločnými silami. 

Za ostatné dva roky sme v DB Schenker venovali veľkú pozornosť prípravám na Brexit vrátane vytvorenia celoeurópskej pracovnej skupiny, ktorá monitoruje celý brexitový proces. 

V nadväznosti na realizované rokovania EÚ a VB, ktoré viedli k uzatvoreniu dohody o odchode z 1. februára 2020. Počas prechodného obdobia trvajúceho do 31. decembra 2020 sa nemenia žiadne obchodné vzťahy medzi oboma krajinami. 

Možnosť ďalšieho predĺženia termínu uplynula 30. júna 2020 a Spojené kráľovstvo tak ukončí súčasnú obchodnú dohodu s EÚ 31. decembra 2020. V tomto momente neexistuje dohoda o riadení obchodných vzťahov medzi EÚ a Veľkou Britániou a Severným Írskom. 

Počnúc 1. januárom 2020 nastanú významné zmeny v obchodných vzťahoch medzi oboma stranami. Najmä nové obchodné predpisy a colné procesy. 

Spoločnosti na oboch stranách sa tak musia pripraviť na nové colné postupy a procesy do konca prechodného obdobia bez ohľadu na výsledok rokovaní o budúcnosti vzájomných obchodných vzťahov.      


Nasledovné kroky pomôžu našim zákazníkom minimalizovať dopady Brexitu na ich podnikanie:

 • Analyzujte vaše obchodné aktivity, ak už ste tak neurobili. Zistite akým spôsobom ovpyvní Brexit jednotlivé časťi vášho európeského dodávateľského reťazca.
 • Buďte aktuálni sledujte politickú situáciu týkajúcu sa Brexitu a majte pod kontrolou jeho vplyv na vaše podnikanie. 
 • Splnomocnite zákazníka/príjemcu plnou mocou pre DB Schenker na konanie v zastúpení pre colné konanie (zákonná požiadavka v mnohých krajinách)
 • Uistite sa, že vaši obchodní partneri uvádzajú požadované informácie v ich obchodnej dokumentácii potrebnej v colnom konaní.
 • Skontrolujte vašu vlastnú obchodnú dokumentáciu a uistite sa, že poskytujete všetky požadované informácie pre colné konanie. 
 • Pre colné konanie zo Severného Írska a Veľkej Británie si overte, aké postupy plánuje váš dovozca použiť.
 • Oznámte spoločnosti DB Schenker vaše povolenia pre  colné konanie.
 • Informujte DB Schenker o možných zmenách spôsobu prepravy v prípade, že sa rozhodujete o zmene napríklad o zmene z cestnej na leteckú prepravu.
 • Komunikujte so svojimi obchodnými partnermi informácie, ktoré sú potrebné pre ich evidenciu (najmä pre colné konanie).
 • Oznámte DB Schenker ak požadujete odklad platby DPH pre potreby účtovania DPH. 


Ceny za colné konanie a služby s tým spojené budú definované v rámci jednotlivých krajín samostatne a čoskoro vám poskytneme komplexný zoznam poskytovaných colných služieb vrátane cenovej matrice. 

Rozšírili sme štruktúru nášho projektového tímu a vytvorili pracovnú skupinu venujúcu sa problematike Brexitu.
Súčasťou nášho Brexit tímu sú:

 • Manažér brexitového programu
 • Medzinárodní experti na Brexit
 • Vedúci pracovníci divízií prepravy a obchodu (obchodné oddelenie, obchodné služby, atď.)
 • IT projektoví manažéri
 • Konzultanti z oblasti colnej deklarácie

Opatrenia, navrhnuté našim odborným tímom na Brexit sú navrhnuté tak, aby sme boli schopní plynulého poskytovania našich služieb dotknutým zákazníkom. 

Náš tím pokrýva veľké množstvo tém vrátane základných podnikateľských oblastí: Colné služby, Operatíva, Komunikácia a Obchod. Aby sme boli schopní sa dôsledne pripraviť potrebujem detailne poznať vaše požiadavky. Váš lokálny account manager bude pre vás hlavným kontaktom. 

Posilňujeme našu operatívu a tímy colnej deklarácie, aby sme boli schopní zvládnuť pracovné zaťaženie, ktoré očakávame od 1. januára 2021.

Naším hlavným cieľom je poskytovať bezproblémovú prepravu a služby colnej deklarácie z a do Spojeného kráľovstva pre všetkých našich verných a perspektívnych zákazníkov. DB Schenker uprednostní svojich zákazníkov, využívajúcich prepravné služby, v colnom konaní. 

Počas prípravného procesu vám náš tím špecialistov na Brexit predstaví podrobný pohotovostný plán počas plánovaného zákazníckeho webináru.

DB Schenker disponuje najrozsiahlejšou prepravnou sieťou v Európe vrátane viacerých vstupných alternatív pre prepravu tovarov z Európy do Spojeného kráľovstva. Naše sofistikované postupy riešenie prípadných zlyhaní nám umožňujú vypočítať potenciálne výhody zmien v trasách v prípade zlyhania akéhokoľvek typu prepravy a vstupných bodov. 

Pre získanie podrobnejších informácií môžete navštíviť nasledovné webové stránky:

Všetky informácie budú priebežne aktualizované a sú poskytované bez záruky!