Skip to content
Logo DB Schenker


Alpaca herd Peru wool

Exoskelety: Robotické obleky pre zdravšie pracovné podmienky

Spoločnosť DB Schenker sa intenzívne zaujíma o možnosť využívania exoskeletov pri práci. V niekoľkých skladoch v Nemecku boli tieto otestované s cieľom uľahčiť zamestnancom ich fyzicky náročnú prácu z dlhodobého hľadiska.

Najnovšia technológia snímačov a pohonov zabezpečuje zamestnancom skutočné uľahčenie práce s ťažkými bremenami. Exoskelety pomáhajú realizovať ťažké úkony s nižším dopadom na zdravie ich chrbtice. Takéto "externé kostry" zamestnanci využívajú vždy ak je potrebné pracovať s ťažkými bremenami. Testovanie prebehlo vo vybraných logistických centrách v Nemecku.

Exoskelety sú pomocné nosné konštrukcie upevnené na tele, ktoré podporujú jednotlivé pohyby prostredníctvom elektronických mechanizmov. Sú navrhnuté tak aby podporovali zamestnancov v sklade pri manipulácii s ťažkými bremenami pri čo najnižšej záťaži ich tela. Najmä kríže a chrbtové svalstvo je pri ich využívaní odľahčené od záťaže. Nadmerná záťaž týchto častí tela často spôsobuje zdravotné problémy, ktoré môžu viesť až k práce neschopnosti. V sklade musia zamestnanci častokrát vykonávať fyzicky náročné úlohy, či už zdvíhanie bremien alebo ich manipuláciu.                      

Pracovníci skladu dôkladne otestovali aktívny (zadný) exoskelet "Crazy X" od nemeckého výrobcu German Bionic.

Z dlhodobého hľadiska to môže spôsobiť u pracovníkov v sklade preťaženie tela a spôsobiť značné zdravotné komplikácie. Kým na klasické zdvíhanie predmetov je možné využiť štandardnú mechanizáciu, ako napríklad vysokodvižné vozíky či roboty. Komplexnejšie zdvíhanie pri ktorom je potrebná aj rotácia nie je v silách týchto strojov. Exoskelet kombinuje silu stroja s motorickými schopnosťami človeka.

Alpaca herd Peru wool

Spoločnosť DB Schenker pozvala, v rámci postgraduálneho štúdia, 20 doktorandov z viacerých fakúlt Dortmundskej univerzity aby otestovali v praxi exoskelety v prostredí dodávateľského parku u renomovaného výrobcu automobilov v Kolíne.


Dr. George Busby Team Leader Mobile Malaria Project


                                                               

"Spätná väzba od študentov, rovnako ako od kolegov z DB Schenker, bola veľmi pozitívna a potvrdila že dlhodobé používanie týchto zariadení v spojení s optimalizáciou logistických procesov môže zlepšiť zdravotné dopady na zamestnancov. V nasledujúcich mesiacoch budeme analyzovať a vyhodnocovať výsledky detailného testovania. Na základe týchto výsledkov budeme môcť povedať či sa exoskelety stanú súčasťou optimalizácie procesov v DB Schenker" hovorí Gerald Mueller, manažér oddelenia riadenia efektivity procesov.

Počas pilotného projektu sme sa zamerali na manipuláciu a mapovanie procesu manipulácie s tovarom vážiacim nad 15 kilogramov. Úlohou zamestnancov bolo pomocou exoskeletu vybrať tovar z obalu a následne ho ukladať na palety. Exoskelet podporoval jednotlivé sekvencie pohybov.