Skip to content
Logo DB Schenker Logo DB Schenker


DB Schenker eXXpedition Exploration Boat

Čas je neúprosný: je najvyšší čas riešiť problém s plastom v oceánoch

Anja Rönnfeldt zo spoločnosti DB Schenker sa stala súčasťou posádky s viac ako 300 ženami, ktoré vypluli na misiu s cieľom pomôcť v riešení krízy, ktorú predstavuje znečistenie našich oceánov plastovým odpadom.

Počas októbra vyplula na svoju okružnú cestu okolo zemegule, čisto dámska flotila plachetníc s cieľom vedeckého skúmania z prístavu vo Veľkej Británii. Cieľom tohto projektu je zmapovať neviromentálnu záťaž, ktorú predstavujú plastové odpady nachádzajúce sa v oceánoch. Počas rokov 2019/2021 expedícia eXXpedition zrealizuje sériu 30 plavieb s viac ako 300 členkami medzinárodnej posádky.

Plasty v oceánoch: Nie je dôvod na úsmev

Na základe aktuálnych výskumov sú oceány znečistené viac ako 15 - 51 miliárd kusmi plastov, ktoré zraňujú alebo zabíjajú morské cicavce, vtáky a ryby, ktoré tento plastový odpad zkonzumujú alebo sa do neho zamotajú. 

Počas tejto výskumnej cesty eXXpedition naprieč oceánmi bude realizovaný výskum na mori aj na súši. Medzinárodná posádka expedície je tvorená členkami z rôznych krajín, vekových skupín a profesionálnych zameraní. Misia začína a končí vo Veľkej Británii, celkovo flotila absolvuje cestu dlhú 38.000 námorných míl a bude trvať neuveriteľných 23 mesiacov (október 2019 až september 2021).

Vášeň pomáhať

Anja Rönnfeldt sa narodila a vyrastala na nemeckom pobreží Baltského mora. Od malička sa zaujímala o vodu, morský život a svetové oceány. Niet preto divu, že jej profesionálna kariéra sa vyvýjala smerom k námornej nákladnej preprave, kde má príležitosť spoznávať svet a žiť v zahranicí. Toto všetko formovalo jej záujem o čistotu svetových oceánov.

Po tom, ako Anja Rönnfeldt pracovala pre kontajnerovú linku, nastúpila na pozíciu obchodnej manažérky do regionálnej pobočky APAC DB Schenker v roku 2000. O sedem rokov neskôr prevzala pozíciu riaditeľky oddelenia námorných prepráv pre APAC región. Následne sa stala súčasťou globálneho tímu námorných prepráv.

“Som nadšená z toho ako sa zvyšuje povedomie o probléme zamorenia oceánov plastovým odpadom a jeho toxicite pre životné prostredie," dodáva Anja, ktorá ako manažérka oddelenia námorných prepráv spolupracuje s mnohými zúčastnenými stranami v rámci tohto odvetvia na dennej báze. Anja je vydatá a má dvoch synov, ktorí sú jej oporou počas tohto úžasného projektu a sami sú zvedaví na to ako sa jej počas tohto dobrodružstva bude dariť.

DB Schenker eXXpedition crew member Anja Rönnfeldt

eXXpedition Crew Member

Anja Rönnfeldt - ako Vice President divízie námorných prepráv bude slúžiť ako členka posádky eXXpedition počas plavby z Panama City na Galapágy, ktorá začne 28. januára 2020 a skončí 8. februára 2020.

Anja Rönnfeldt nastúpi na 70 stôp dlhú loď S.V. TravelEdge nesúcu výskumné laboratórium. Táto loď sa bude plaviť cez niekoľko miest zamorených plastovým odpadom aby bola schopná študovať toto znečistenie. Predpokladá sa, že do roku 2050 bude plastový odpad v oceánoch bude vážiť viac ako všetky živočíchy žijúce v nich. Plastový odpad je obrovskou záťažou pre životné prostredie oceánov, keďže sa nikdy nerozloží.

Naša globálna líderka v oblasti námorných prepráv nám dáva možnosť zodpovedne konať ako modelový príklad vedúcej spoločnosti zodpovedného správania sa voči životnému prostrediu.


Ak sa pýtate, prečo sa Anja Rönnfeldt rozhodla participovať na tomto dôležitom projekte dostanete jednoznačnú odpoveď: " naša vedúca pozícia v námornej preprave nám určuje mieru zodpovednosti konať a musíme podporovať projekty ako je tento a naše odvetvie musí ísť príkladom".

Sledujte aký pokrok dosiahne posádka eXXpedition na jej historickej plavbe. Podrobnejšie informácie o plavbe, posádke a jej misii nájdete online. (Táto stránka nie je spravovaná spoločnosťou DB Schenker)

Sledujte S.V. TravelEdge na jej okružnej plavbe. (Táto stránka nie je spravovaná spoločnosťou DB Schenker)