Skip to content
Logo DB Schenker


Krátkodobé skladovanie
#OurAnswerIsYES

Krátkodobé skladovanie

Pandémia nového koronavírusu plnou silou na globálne dodávateľské reťazce. V dôsledku meniaceho spotrebiteľského správania v tejto dobe sa v zaoceánskych prístavoch nahromadili kontajnery plné nepredajného tovaru. Rastúci dopyt po určitom tovare, napríklad potravín alebo zdravotníckeho materiálu viedol k zvýšeniu výroby. Dôsledkom tejto situácie je, že spoločnosti musia hľadať krátkodobé skladovacie priestory pre nepredajné tovary a na druhej strane musia vytvárať bezpečné zásoby s cieľom predísť prerušeniu dodávok. 

V súčasnej situácii je logistika v našich každodenných životoch kľúčová. Supermarkety a ich regály nemôžu ostať prázdne a zásobovanie musí fungovať pre zabezpečenie plynulosti dodávok základných druhov tovarov. 

""Som veľmi rád, že sme boli schopní vytvoriť digitálnu platformu, ktorá dokáže nájsť dostupné logistické kapacity vo všetkých svetových priestoroch. Touto platformou chceme pomôcť spoločnostiam súrne hľadajúcim vhodné skladové kapacity v týchto náročných časoch. Obrovská vďaka patrí najmä naším tímom operatívnej výnimočnosti a plánovania obchodu, ktoré hrali v tomto projekte kľúčovú rolu.""

- Todd Starbuck, EVP Business Development, Customer Management & Solution Design

Ako pomáhame našim zákazníkom v tejto situácii?

Prijali sme výzvu našich zákazníkov hľadajúcich dodatočné priestory na krátkodobé skladovanie a prekročili sme hranice našej bežnej kapacity. Po implementácii tejto digitálnej platformy sme schopní získať prístup k lokalizácii dostupných skladovacích kapacít, aktualizovaných na dennej báze, v ktorej koľvek z 794 pobočiek v 60 krajinách. 

Bežné štvorcové metre využívane konkrétnym zákazníkom sa stali krátkodobým priestorom pre potenciálnych zákazníkov - ako podpora spoločností, ktoré potrebujú dodatočné skladovacie kapacity. 

Potrebujete súrne vyriešiť skladovanie vášho tovaru? Prosím kontaktujte náš tím odborníkov.