Skip to content
Logo DB Schenker Logo DB Schenker


Depiction of DB Schenker Volta Truck in front of a London Landmark
Depiction of DB Schenker Volta Truck in front of a London Landmark

Budúcnosť "last-mile" doručovania je na ceste.

Priemyselné odvetvie e-commerce za ostatné roky výrazne zvýšilo svoj objem a globálna pandémia COVID-19 tento rast ešte umocnila. Očakávame, že tento raz bude ešte rýchlejší v dôsledku zmeny myslenia spotrebiteľov, ktorí požadujú vysokú úroveň služieb ale najmä chcú ich mať dostupne tu a teraz! Tento nárast dopytu spotrebiteľov zvyšuje množstvo dodávkových vozidiel v mestách na celom svete, čo vedie k výraznému preťaženiu ciest a významnému nárastu emisií skleníkových plynov. Táto skutočnosť vedie spoločnosti, v rátane DB Schenker, k prehodnocovaniu logistiky "last mile" a odklonu od vozidiel na dieselový pohon a prechádzajú na plne elektrické vozidlá vďaka, ktorým môžeme výrazne znížiť produkciu emisií CO2.

Young man checking electric vehicle charging station for DB Schenker Trucks.

Práve pre to sme vďaka nášmu partnerstvu so štokholmskou spoločnosťou Volta Trucks mohli uskutočniť najväčšiu objednávku elektrických nákladných vozidiel v Európe. Plne elektrické 16 tonové vozidlá Volta Zero testujeme a budú zabezpečovať tovarový tok z terminálov do mestských oblastí a centier. Volta Zero je prvé plne elektrické 16 tonové vozidlo na svete navrhnuté pre potreby mestskej logistiky a prispeje tak k zníženiu emisných dopadov nákladnej dopravy na životné a mestské prostredie. Čisto elektrické vozidlo bolo navrhnuté od začiatku s dojazdom od 150 až do 200 km. Vďaka Volta Zero vozidlu bude možné eliminovať až 1,2 tony CO2.

Depiction of DB Schenker Volta Truck driving through Amsterdam

Bezpečnosť je v centre záujmu pre Voltra Trucks a vozidlo Volta Zero je navrhnuté nie len ako plne elektrické ale ako najbezpečnejšie komerčné vozidlo na cesty. Vďaka absencii spaľovacieho motora sedí vodič optimálnej pozícii a podstatne nižšie ako v bežnom nákladnom vozidle. Toto v kombinácii s panoramatickou strechou umožňuje vodičovi až 220-stupňové zorné pole, čím minimalizuje mŕtve uhly a pomáha tak k bezpečnosti cestnej premávky.

Na ceste k uhlíkovej neutralite musíme prekonať ešte množstvo výziev. Naše dlhodobé partnerstvo so spoločnosťou Volta Trucks nám  však umožňuje výrazne urýchliť elektrifikáciu nášho vozového parku a investície do ekologickejších prepravných riešení a približuje nás tak bližšie k cieľu spoločnosti DB Schenker, ktorým je uhlíkovo neutrálna logistika.

Tlačová správa Volta Trucks

Spoločnosť DB Schenker oznámila novú spoluprácu s Volta Trucks s cieľom urýchliť premenu mestského vozového parku na elektrický.

Nová spolupráca s Volta Trucks Čítať ďalej

Pred 150 rokmi sme začali neuveriteľné dobrodružstvo. A stále sme na našej ceste. Zistite viac o tom ako posúvame životy k úspechu - Elevating lives.