Skip to content
Logo DB Schenker


DB Schenker Warehouse Truck parking

Cenu DB Schenker dostala Dr. Cora Bogusch

Prestížna cena za inovatívny výskum putuje k mladej vedkyni z Technickej univerzity v Darmstadte • Zameranie na zdieľanie výnosov, ktoré má slúžiť ako stimulačný mechanizmus v logistických vzťahoch.

Mimoriadne dôležitým faktorom úspechu podnikania v logistike sú informačné reťazce, napríklad prepravné kapacity a miera využitia. V mnohých prípadoch sa však logistické služby objednávajú ad hoc bez predchádzajúceho oznámenia. Z toho vzápätí vyvstávajú otázky o lepšom využití kapacít a vyššej kvalite služieb. Poskytovatelia logistických služieb môžu podniknúť určité kroky na zbavenie sa týchto neistôt. Môžu napríklad zabezpečiť efektívnu výmenu informácií ešte pred prepravou alebo zlepšiť svoje riadenie vzťahov so zákazníkmi na základe dohôd o zdieľaných výnosoch. Cena DB Schenker, zľava doprava: Profesor Hans-Christian Pfohl (člen poroty); Dr. Bastian Grunberg (výkonný riaditeľ Nadácie Deutsche Bahn); Profesor Ralf Elbert (TU Darmstadt, dozorujúci profesor a hodnotiteľ); Dr. Cora Bogusch (držiteľka ocenenia); Jochen Thewes (generálny riaditeľ DB Schenker). Zdroj: Nadácia Deutsche Bahn/Kranert. 
​​​​​​​

Dr. Cora Bogusch získala tohtoročnú cenu DB Schenker za svoju prácu na tému Zdieľanie výnosov ako stimulačný mechanizmus v logistických vzťahoch s informačnou asymetriou. Prezentačná ceremónia sa uskutočnila včera večer v Mníchove: Cenu, ku ktorej patrí aj peňažná odmena 15 tisíc eur, odovzdali výkonný riaditeľ Nadácie Deutsche Bahn, Dr. Bastian Grunberg, a generálny riaditeľ Schenker AG, Jochen Thewes na výstave transport logistic. Ide o poprednú medzinárodnú výstavu na témy logistika, mobilita, IT a riadenie dodávateľského reťazca.


Cena DB Schenker

Cena DB Schenker je peňažná odmena, ktorú udeľuje Nadácia Deutsche Bahn na podporu mladých nadaných profesionálov. Cena sa udeľuje každoročne na medzinárodnej úrovni a medzi profesionálmi z oblasti logistiky je považovaná za jedno najvyšších európskych vyznamenaní v logistike. Jej zámerom je podpora akademických prác mladých vedcov v oblasti prepravy, logistiky a manažmentu dopravy, ktoré sa vyznačujú nielen vynikajúcou odbornosťou, ale aj vysokým stupňom inovácie a sú prínosom pre životné prostredie a komunitu.