Skip to content
Logo DB Schenker


DB Schenker Warehouse Truck parking

Deutsche Bahn jasne v čiernych číslach

Spoločnosť Deutsche Bahn (DB) sa vo fiškálnom roku 2016 vrátila na cestu úspechu vďaka novému rekordu v diaľkovej osobnej doprave a zvýšeniu zisku.

Spoločnosti opäť narástla klientela na diaľkových trasách. Oproti predošlému roku prepravila o 7,1 milióna (5,4 %) viac pasažierov, pričom celkovo ich bolo 139 miliónov. Výrazné zlepšenia v presnosti diaľkových služieb DB (nárast o 4,5 percentuálneho bodu) sprevádzala aj zvýšená spokojnosť zákazníkov.

„Náš program Zukunft Bahn je celý o kvalite a už vidíme výsledky našej práce s cieľom zvýšiť presnosť, zlepšiť čistotu a ponúkať našim cestujúcim lepšie informácie,“ povedal nový generálny riaditeľ DB, Dr. Richard Lutz. „Okrem toho upravený zisk pred odrátaním úrokov a daní (EBIT) nielenže prekročil náš cieľ, ale medziročne narástol o viac než 10 % na takmer 1,9 miliardy eur. Okrem toho sme naďalej rástli v našich medzinárodných obchodoch. 2016 bol dobrým rokom pre Deutsche Bahn.“

Príjmy DB narástli v roku 2016 o 108 miliónov eur (0,3 %) na 40,6 miliardy eur. Upravený zisk pred odrátaním úrokov a daní (EBIT) narástol o 187 miliónov eur (10,6 %) na 1,95 miliardy eur. Hrubé investičné náklady narástli o 166 miliónov eur (1,8 %) na 9,5 miliardy eur. Čistý finančný dlh zaznamenal vo fiškálnom roku 2016 len slabý nárast o 133 miliónov eur (0,8 %) na 17,6 miliardy eur. Nárast bol nízky vďaka výmennému kurzu voči britskej libre, a najmä kvôli investičným výdajom, ktoré boli pôvodne naplánované na rok 2016, ale v účtovníctve sa ukážu až v nasledujúcom roku.

Doprava

Vlaky a autobusy Deutsche Bahn využilo v roku 2016 v Európe celkovo 4,4 miliardy ľudí, čo predstavuje medziročný nárast o 81 miliónov (1,9 %). Železničná preprava v Nemecku zažila nárast počtu cestujúcich o 7 miliónov na viac než 2 miliardy. Diaľková klientela sa zvýšila a regionálna ostala nezmenená.

DB Arriva zvýšila v roku 2016 počet cestujúcich o 98 miliónov (5,9 %) na 1,76 miliardy. Vďačí tomu sčasti úspešným ponukám na veľké franšízy v Británii a Holandsku. Zvýšila aj svoj podiel na trhu železničnej prepravy v Británii zo 14 % na celých 23 %.

Kilometre metrických ton v nákladnej železničnej doprave medziročne klesli o 3,8 % na 94,7 miliardy. Spoločnosť DB Cargo zaviedla komplexný návrh nového usporiadania a momentálne pracuje na návrate na cestu trvalého úspechu.

 Infraštruktúra

Spolu so železničnou dopravou rástol v roku 2016 aj objem vyrobený v železničnej sieti DB. Hovoríme o 1,3 % náraste na nový rekord 1,07 miliardy kilometrov železničných trás. Ďalšie železničné spoločnosti okrem DB znova zvýšili svoje podiely na nový rekord 30 %. Vzhľadom k týmto číslam narástol aj počet zastávok na osobných staniciach DB o 1,1 %. Spoločnosti okrem DB zaznamenali 35,3 % (medziročne až 12,4 %).

Doprava a logistika

DB Schenker zaznamenala celkovo kladný výkon. Počet pozemných zásielok v Európe narástol o 0,3 % a objemy v leteckej preprave o 4,5 %. Objemy v námornej preprave sa zvýšili o 3,3 % a príjmy zo zmluvnej logistiky o 7 %.