Skip to content
Logo DB Schenker


DB Schenker Warehouse Truck parking

Environmentálne partnerstvo s Hapag-Lloyd ušetrí 130 000 ton CO2

Vzájomne odsúhlasené ciele ochrany klímy – Optimalizované trupy lodí a efektívne pohonné systémy.

To, čo ešte v roku 2006 začalo ako pilotný projekt pre ekologický dodávateľský reťazec zo Švédska do Číny, sa medzitým rozvinulo v strategické partnerstvo v oblasti ochrany klímy v oceánoch. Poskytovateľ prepravných a logistických služieb DB Schenker a prepravná spoločnosť Hapag-Lloyd sa môžu medzitým obhliadnuť za poslednými 10 rokmi intenzívnej spolupráce, ktorá výrazne prispela k zníženiu emisií oxidu uhličitého. Za posledné desaťročie sa im podarilo znížiť uhlíkové emisie o 130 000 ton.


2016-11-02-hapag-lloyd-grafik

„Ako poskytovateľ logistiky máme mimoriadnu zodpovednosť pri plánovaní a realizácii našich prepráv s vysokými emisiami. Námorná preprava tvorí v DB Schenker 22 % priamych a nepriamych uhlíkových emisií. Preto sme vždy kládli veľký dôraz na investovanie do ochrany životného prostredia spolu s prepravnými spoločnosťami, aby sme dosiahli naše ciele ochrany klímy,“ hovorí Andrea Dorothea Schön, ktorá je v DB Schenker zodpovedná za ochranu klímy a riadenie CO2. Vďaka záväzkom, ktoré si spoločnosť sama vytýčila, bude DB Schenker do roku 2020 vedieť znížiť emisie škodlivých plynov na každý kontajner až o 23 % v porovnaní s rokom 2014 na štandardný kontajner (TEU).


2016-11-02-hapagloyd-schiff


Partneri si najprv v roku 2015 stanovili ciele ochrany klímy ako zmluvný záväzok. Prepravná spoločnosť z Hamburgu sa zaviazala do roku 2020 ušetriť zhruba ďalších 20 000 ton emisií oxidu uhličitého z kontajnerov, ktoré prepravuje pre DB Schenker.

„Tieto ciele vieme dosiahnuť plavením sa pri rýchlostiach, ktoré znižujú spotrebu paliva. Naše plavidlá majú nielen optimalizované trupy, ale aj efektívne hnacie systémy a najmodernejšie motory,“ hovorí Erika Sagert, ktorá v Hapag-Lloyd zodpovedá za ochranu životného prostredia a udržateľnosť. Kľúčovú úlohu pri minimalizácii spotreby paliva počas plavby budú zohrávať proaktívna navigácia v závislosti od počasia a optimalizácia trasy.

Spoločnosť DB Schenker navrhla svojim zákazníkom prvé produkty ohľaduplné voči klíme v spolupráci s Hapag-Lloyd už v roku 2006. V tom čase už spoločnosť Hapag-Lloyd využívala na námornej trase zo Švédska do Číny plavidlá s obmedzovačmi rýchlosti. Celkové zníženie emisií oxidu uhličitého sa podarilo dosiahnuť vďaka tomu, že prepravná spoločnosť ako jedna z prvých používala výpočtovú metódu, ktorú uznala pracovná skupina Clean Cargo. O dva roky neskôr dokázala spoločnosť DB Schenker na základe dát od Hapag-Lloyd vypočítať pre určité námorné trasy prvú záväznú námornú uhlíkovú stopu.

Ďalším míľnikom v spolupráci medzi obomi spoločnosťami bolo spustenie kalkulačky emisií EcoTransIT World. V roku 2010 spoločnosti Hapag-Lloyd a DB Schenker v spolupráci s ďalšími partnermi vyvinuli nástroj na transparentný a presný výpočet environmentálneho dopadu dopravných reťazcov na trasy po celom svete. Z nástroja sa medzitým stala všeobecne uznávaná norma pre spoľahlivý výpočet spotreby energie a emisií CO2 a iných škodlivých plynov pre ľubovoľnú nákladnú dopravu.

„Popredné prepravné spoločnosti ako Hapag-Lloyd zohrávali významnú úlohu pri zlepšovaní našej uhlíkovej stopy, a to v neposlednom rade vďaka transparentnému vykazovaniu znižovania emisií. Pri téme dosiahnutia cieľov kvality a environmentálnych cieľov musí byť úspešné a dlhodobé obchodné partnerstvo založené na dôvere a poctivosti. Tieto dohody sú míľnikmi, pretože nám umožňujú integrovať aspekty udržateľnosti do našich obchodných partnerstiev,“ pokračuje Andrea Dorothea Schön. Spoločnosť DB Schenker sa na týchto cieľoch ochrany klímy dohodla s ďalšími šiestimi globálne pôsobiacimi prepravnými spoločnosťami.

DB Schenker je treťou najväčšou spoločnosťou na svetovom trhu s námornou prepravou. V roku 2015 dopravila DB Schenker svojím zákazníkom viac než 5 400 kontajnerov denne, čo predstavuje celkový objem takmer 2 milióny TEU. Do siete námornej prepravy spoločnosti patrí 130 krajín s takmer 600 pobočkami DB Schenker na celom svete.