Skip to content
Logo DB Schenker


DB Schenker Warehouse Truck parking

Projekt kolóny vozidiel „platoon“: Prvé prepravy v zosieťovaných kamiónoch

DB Schenker a MAN založili partnerstvo na používanie high-tech kamiónov na diaľnici A9 • Strany podpísali Memorandum o porozumení

High-tech kamióny na diaľnici: po prvýkrát vzniká partnerstvo medzi logistickým podnikom a výrobcom kamiónov za účelom vytvorenia zosieťovaných konvojov kamiónov a otestovania ich používania v reálnych prevádzkových podmienkach.

DB Schenker a MAN na tento účel podpísali Memorandum o porozumení a na začiatku plánujú zadefinovať základné podmienky projektu a následné praktické testy. V roku 2018 plánujú prevádzkovať kolónu vozidiel „platoon“ na digitálnom diaľničnom skúšobnom stanovisku na diaľnici A9 medzi pobočkami DB Schenker v Mníchove a Norimbergu. Druhá fáza projektu bude zahŕňať zapojenie autonómnych kamiónov v areáli DB Schenker v Norimbergu.

Pojmom platooning sa označuje systém vozidiel používaných v cestnej doprave, pri ktorom najmenej dva kamióny idú po diaľnici s minimálnou vzdialenosťou medzi sebou a využívajú pritom pomoc technickej asistencie vodiča a riadiace systémy. Všetky vozidlá v „platoone“ sú navzájom spojené elektronickými „tiahlami“ v podobe komunikácie medzi vozidlami. Rýchlosť a smer určuje vozidlo úplne vpredu.

Jednotlivé kamióny sú medzi sebou vzdialené približne 10 metrov, čo predstavuje asi pol sekundy jazdnej doby. Za bezpečnosť prevádzky ručia elektronické spojenia medzi jednotlivými vozidlami v „platoone“. Základným cieľom tohto postupu je umožniť tzv. jazdu v závese, čim celá kolóna dosiahne úsporu pohonných hmôt až do 10 percent. Týmto znížením spotreby paliva sa znížia aj uhlíkové emisie.

„Naším cieľom je stať sa hnacím motorom digitálnych obchodných modelov v prepravnom a logistickom priemysle a poskytovať voľbu zákazníkom, ktorí hľadajú digitálne aj nedigitálne služby,“ povedal predseda riadiaceho tímu DB Schenker Jochen Thewes. „Preto vítame túto príležitosť na spoluprácu s MAN a na otestovanie „platoonu“ v ranej fáze pri každodennej prevádzke medzi terminálmi pozemnej prepravy. DB Schenker a MAN očakávajú, že z tohto partnerstva vzídu nové poznatky na optimalizáciu logistických procesov.“

Člen predstavenstva DB Schenker za pozemnú prepravu Ewald Kaiser dodáva: „Projekt sa sústredí na požiadavky zákazníkov na úplnú transparentnosť a takisto na rýchlejšie a ekologickejšie procesy. Celkovo očakávame, že to prinesie výrazný nárast efektivity formou prepojenia nových riešení s logistickými procesmi našich zákazníkov. Myslíme si, že v zosieťovanej a automatizovanej jazde sa skrýva obrovský potenciál.“

Joachim Drees, predseda výkonného predstavenstva spoločností MAN SE a MAN Truck & Bus, zdôraznil výhody kolóny vozidiel „platoon“ z pohľadu výrobcu vozidiel: „Platoon je skutočným prínosom k bezpečnej preprave. Najčastejšou chybou kolízií áut s nárazom dozadu je žiaľ ľudská chyba. Elektronické prepojenie kamiónov nám poskytne sľubný prístup k riešeniu tohto problému. Jazda v závese prinesie značné zníženie spotreby paliva. „Platoon“ nám zároveň umožní omnoho efektívnejšie využívanie prepravnej infraštruktúry.“ Podčiarkol však aj fakt, že dôležité podmienky na to, aby z „platoonu“ vznikol štandardný postup, sa ešte len musia vytvoriť. „To, či sa koncept dá zrealizovať v širokom rozsahu, bude z veľkej miery závisieť od právneho rámca. MAN ponúkne takýto systém po vytvorení právneho prostredia.“

Z pohľadu Joachima Dreesa predstavuje partnerstvo s DB Schenker ideálny rámec na otestovanie „platoonu“ v každodennej prepravnej prevádzke a na jeho ďalší rozvoj. „Chceme sa hlavne oboznámiť s mnohými a rôznymi požiadavkami, ktoré prax kladie na systém. Spolu so zákazníkom chceme vyvinúť riešenia, ktoré umožnia optimálne využívanie platoonu.“

V prvej fáze projektu si DB Schenker a MAN Truck & Bus vyjasnia základné problémy skúšobnej prevádzky, identifikujú vhodné scenáre na otestovanie prevádzky „platoonu“ a stanovia technické a logistické požiadavky na vytvorenie „platoonov“. Iná projektová oblasť bude mať na starosti zozbieranie a poskytnutie potrebných informácií a ich využitie výrobcom kamiónov a logistickými špecialistami.

Partneri preskúmajú aj rozsah možného spojenia „platoonu“ s ďalšími digitálnymi službami a otázky nákladov a ich možnej úspory.

Projekt preskúma aj to, aké požiadavky budú musieť spĺňať vodiči „platoonov“ a všeobecný dopad tejto novej technológie na kamión ako pracovisko súčasnosti a budúcnosti. „Mnoho týchto vecí je ešte hudba ďalekej budúcnosti, ale túto budúcnosť by sme chceli otestovať, pomáhať pri jej vytváraní a poskytnúť inšpiráciu a podnety,“ povedal Jochen Thewes. „Do našich logistických procesov chceme integrovať zosieťované autonómne kamióny a zistiť, aké prínosy okrem úspory paliva sa dajú dosiahnuť pre našich zákazníkov a prevádzkové procesy.“