Skip to content
Logo DB Schenker


DB Schenker Warehouse Truck parking

Schenker plánuje reorganizovať svoje predstavenstvo

Nové oddelenie predstavenstva pre prepravu • Odbyt a marketing na úrovni predstavenstva • Nový generálny riaditeľ pre región Európy

Predstavenstvo Schenker AG prejde od 1. januára 2017 zmenou organizácie, ktorá má zjednodušiť procesy a viac sa priblížiť k zákazníkom. Reštrukturalizáciu schválilo už aj predstavenstvo Schenker AG.

„Znížením počtu členov predstavenstva zo siedmich na šesť a reorganizáciou oddelení chceme uspokojiť požiadavky trhu na rýchle a konzistentné riešenia pre našich zákazníkov. Chceme takisto slúžiť ako vzor vytvárania efektívnejších štruktúr,“ povedal Jochen Thewes, generálny riaditeľ Schenker AG.

Medzi najdôležitejšie zmeny bude patriť konsolidácia oddelení predstavenstva leteckej, námornej a pozemnej prepravy. Výsledkom bude vznik novej divízie, ktorá sa bude volať Nákladná (COO) a bude ju viesť Ewald Kaiser. Pán Kaiser je momentálne členom predstavenstva za pozemnú prepravu. Cieľom je užšie prepojenie týchto troch produktových oblastí, aby došlo k rýchlemu zlepšeniu integrovaných prepravných produktov a služieb a lepšiemu využívaniu potenciálu rastu.

V rámci tohto oddelenia predstavenstva sa vytvorí aj nová organizačná jednotka s názvom Globálna pozemná preprava, ktorá bude štandardizovať a propagovať rozvoj pozemnej prepravy za hranicami Európy.
Vznikne aj nové obchodné oddelenie DB Schenker (CCO) a zmluvná logistika, ktorú bude viesť Tom Schmitt. Po prvýkrát v histórii budú na úrovni predstavenstva spojené key account manažment / odbyt a marketing. Podporí sa tak kontakt so zákazníkom, posilní sa odbyt a dôjde k rýchlejšej expanzii pozície na trhu.

K zmene personálu došlo aj v najväčšom obchodnom regióne Schenker AG. Reiner Heiken (54) prevzal 1. decembra 2016 funkciu generálneho riaditeľa pre európsky región, ktorú doteraz zastával Ewald Kaiser. Heiken bol donedávna predsedom predstavenstva Kühne & Nagel v Hamburgu.