Skip to content
Logo DB Schenker


DB Schenker Warehouse Truck parking

Deutsche Bahn sa pridáva k iniciatíve Science Based Targets

Spoločnosť Deutsche Bahn sa v marci 2017 pridala k iniciatíve Science Based Targets (SBT) organizácie CDP, UN Global Compact, Inštitútu svetových zdrojov a WWF. 

Zámerom iniciatívy je celosvetové posilnenie cieľov a ambícií spoločností na ochranu klímy a zjednodušenie vyhodnocovania pomocou logiky klimatických cieľov na vedeckom základe. Zúčastnené spoločnosti sa zaväzujú harmonizovať svoje klimatické ciele s úrovňou dekarbonizácie, ktorá je potrebná na udržanie rastu globálnej teploty do 2° Celzia v porovnaní s teplotou v predindustriálnej dobe. Veterné koleso Spoločnosti sa zaväzujú splniť v najbližších dvoch rokoch vedecký klimatický cieľ, čo je v súlade s výsledkami parížskej dohody z decembra 2015. Experti SBT revidujú a potvrdzujú ciele. Deutsche Bahn patrí k prvým spoločnostiam v Nemecku, ktoré harmonizovali svoje klimatické ciele s parížskou dohodou o klimatických zmenách. Iniciatíva Science Based Targets bola zahájená v polovici roka 2015. Zatiaľ sa k nej pripojilo zhruba 215 spoločností z 33 krajín vrátane 10 nemeckých spoločností.

Viac o iniciatíve: sciencebasedtargets.org

Na stiahnutie: Informačný leták