Skip to content
Logo DB Schenker


DB Schenker Warehouse Truck parking

HR/kariérne novinky | Len pre dámy: Konferencia Ženy v manažmente

Dvanásť kolegov z DB Schenker dostalo príležitosť zúčastniť sa druhej DB konferencie Ženy v manažmente, ktorá sa konala v Postupime / Berlíne. Odprezentovali celkové iniciatívy pre diverzitu a niektoré zo sietí diverzity, ktoré existujú v DB Schenker. 

Women in Management 180 ženských manažérok sa stretlo v historickej budove bývalej železničnej stanice Postupim / Berlín. Medzi nimi bolo aj 12 kolegýň z DB Schenker

DB konferencie sa zúčastnilo dovedna 180 ženských manažérok, aby si vypočuli zaujímavé prednášky na témy, ako sú vodcovstvo a transformácia. Uskutočnili sa tu aj rôzne workshopy. Spomedzi tém spomeňme Riadenie Brexitu – dopad talentu a vodcovstva, Manažéri ako aktívni koučovia či Aktívnosť – inovácia – zlom.

Ďalším dôležitým prvkom konferencie bol networking. Tým, že sa na jednom mieste stretla veľká skupina odborníčok z národných spoločností ako DB Cargo a Arriva, vznikla príležitosť popasovať sa s témami, s ktorými sa bežne stretávajú ženy vo vedúcich pozíciách na celom svete. Všetky si vymenili skúsenosti a získali nové inšpirácie a nápady. Mimoriadny význam a úžitok to malo pre mladé nádejné talenty, ktoré si vyššie postavené manažérky mohli vziať so sebou na konferenciu.  Women in Management

Ulrich Weber, riaditeľ HR v DB, si vymieňa nápady s manažérkami v panelovej diskusii

Na druhý deň konferencie prišiel riaditeľ HR v DB, aby porozprával o budúcich výzvach, ako sú digitalizácia, generácia Z a starnúca pracovná sila. Spolu s pozvanými rečníkmi spustili živú diskusiu. Women in Management

Prezentácia diverzity v DB Schenker: osem našich žien v našom stánku

Spoločnosť DB Schenker mala počas podujatia stánok, kde odprezentovala tému Diverzita a ženy v podnikových skupinách DB Schenker. Pri stánku sa pravidelne zastavovali návštevníci a skupina dostala silnú kladnú spätnú väzbu k iniciatívam a k samotnej skutočnosti, že táto téma je na stole najvyššieho vedenia. Veľký záujem bol aj o hru Diversity (Diverzita), ktorú vyvinuli naši švédski kolegovia.