Hitta exakt det du letar efter

 • Välj plats och språk

  Compliance

  Vi på DB Schenker är stolta över våra etiska standarder som är en ledstjärna för vårt företag sedan 150 år tillbaka.

  Våra riktlinjer

  DB Schenker har infört ett holistiskt system för efterlevnadskontroll i syfte att säkerställa att vi handlar etiskt korrekt och är en pålitlig och rättvis partner för våra kunder. DB:s etiska regler erbjuder vägledning och ett internt ramverk åt alla DB:s anställda och chefer i alla företagstransaktioner och kundrelationer.

  Läs mer

  Uppförandekod för affärspartners

  DB:s uppförandekod och de kompletterande DB Schenker Standards of Business Conduct förbinder våra leverantörer och affärspartners att följa etiska och juridiska standarder. De utgör en viktig grund för vårt partnerskap.

  DB:s uppförandekod för affärspartner och affärsuppförandestandarder formulerar tydligt förväntningarna på DB och DB Schenker: leverantörer och affärspartners samtycker till att följa kraven i koden och standarderna. För DB och DB Schenker utgör detta ett betydande bidrag för hållbart uppförande i försörjningskedjan.

  Läs mer

  Worker wearing a warning vest and a helmet holding a stack of papers while looking out into an harbour

  Nolltolerans mot korruption

  Vi tolererar inte korruption och illojala affärsmetoder från anställda eller av tredje part som vi anlitat.

  Worker wearing a blue helmet and a yellow warning vest looking out of a window towards an airplane

  Ge och ta

  Förmåner, såsom gåvor och inbjudningar, får aldrig ges för att påverka affärsbeslut.

  Two men in safety helmets and yellow vests looking at a tablet together

  Att fatta beslut i företagets intresse

  Vi undviker situationer där personliga eller individuella ekonomiska intressen hamnar i konflikt med DB Schenkers eller våra samarbetspartners intressen.

  Man in blue shirt sitting at a desk and shaking the hand of another person

  Verksamheten i förhållande till konkurrenter

  Vi följer gällande regelverk för konkurrens och ingår inga avtal som påverkar priser och/eller villkor. Eller som på annat sätt begränsar den rättvisa konkurrensen på ett otillåtet sätt.

  A row of DB Schenker containers at a harbour

  Att skydda våra tillgångar

  Tillgångar, affärshemligheter och företagshemligheter måste skyddas mot missbruk, slöseri och stöld.

  Close-up of a persons eye and glasses which show that he is looking at a table of figures

  Embargon och sanktioner

  Tillgångar, affärshemligheter och företagshemligheter måste skyddas mot missbruk, slöseri och stöld.

  Rapportering av missförhållanden

  Vi har skapat DB Schenkers online-rapporteringssystem för att erbjuda en säker plats för alla som vill rapportera misstänkta lagöverträdelser eller allvarliga missförhållanden. Här kan vem som helst dela med sig av information i strikt förtroende, inom ramen för lokala lagar.

  DB Schenker online-rapportering

  För våra leverantörer

  DB:s uppförandekod och de kompletterande DB Schenker Standards of Business Conduct förbinder våra leverantörer och affärspartners att följa etiska och juridiska standarder. De utgör en viktig grund för vårt partnerskap.

  Uppförandekod för affärspartners

  Vår uppförandekod för affärspartners bygger bland annat på principerna i FN:s Global Compact och samma principer som vi har satt i DB:s Corporate Principles Ethics - Code of Conduct för våra chefer och anställda. Den riktar sig till alla företag och individer över hela världen från vilka vi köper varor eller tjänster.

  Läs mer

  DB Schenkers riktlinjer för affärsmässigt uppförande

  DB:s uppförandekod och de kompletterande DB Schenker Standards of Business Conduct förbinder våra leverantörer och affärspartners att följa etiska och juridiska standarder. De utgör en viktig grund för vårt partnerskap.

  Riktlinjer för affärsmässigt uppförande för våra partners

  Följande principer kompletterar och bör förstås i kombination med och som tillägg till DB Business Partners uppförandekod.

  • Våra riktlinjer för social hållbarhet bygger på vår uppförandekod, våra värderingar och vår affärsstrategi.

   Vi strävar efter att ha en positiv inverkan på samhället genom att respektera mänskliga rättigheter. Vår referensram innefattar den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, Internationella arbetsorganisationens (ILO) konventioner och FN:s Global Compact.


  • Vi anser att personalmångfald är en viktig faktor för att främja kreativitet, innovation och utveckla hållbara lösningar. Därför har vi satt upp ambitiösa mål för att snabba på både mångfald och inkludering, inte bara inom vår organisation utan i hela logistikbranschen. 

   Vi strävar efter att skapa en inkluderande arbetskultur där alla medarbetare får vara sig själva - där vi tillsammans formar vår omgivning.


  Riktlinjer för social hållbarhet

  Läs mer om våra värderingar och vår vision i samarbetet med våra partners.

  Tillägg om global mångfald och inkludering

  Ladda ner vårt tillägg om mångfald för leverantörer.

  Godkännande Cookies och datainsamling

  Vi använder cookies för att förbättra och utveckla vår hemsida med hjälp av bland annat Adobe Analytics. Läs mer eller avregistrera dig under integritetspolicy.

 • Cookies och spårning

  Cookies är textfiler där din personliga data kan lagras. Här har du möjligheten att ta ett informerat beslut för- eller emot cookies.

  Vår integritetspolicy finns där för dig, så att du ska kunna ta del av den data som samlas in genom cookies på vår hemsida. Så att du kan ta ett beslut utifrån korrekt information. Du kan alltid ändra dina inställningar när det gäller cookies hos oss.

  Mer information hittar du under integritetspolicy.