Hitta exakt det du letar efter

 • Välj plats och språk

  • Hållbarhet

  Verktyg för mer hållbara transporter

  Emissionsberäkningar

  Emissionsberäkningar ger dig möjlighet att se resultatet av arbetet vi tillsammans gör för att minska utsläppen. Det är dock viktigt att känna till att emissionsberäkningar är komplicerade och bygger på ett stort antal antaganden, vilket innebär att de inte visar en exakt sanning, utan endast ger oss en tendens.

  Det beror på att uträkningarna beräknas utifrån en rad nyckeltal som definieras och tas fram på olika sätt. Därför går det inte att jämföra resultatet från en emissionsberäkning med en annan. Man jämför då inte äpple mot äpple.

  Våra uträkningar är gjorda utifrån standarden Greenhouse Gas Protocal (GHG) som är utvecklad av World Resources Institute (WRI) och World Business Council on Sustainable Development (WBCSD). Uträkningarna följer också regelverket i standard ISO 14064 och EN 16258. Dessa globala standarder är de mest vedertagna, men de beskriver alltså bara hur uträkningen ska göras, inte vilka data eller vilken detaljgrad på data som ska användas. Därför kan man som kund inte jämföra en emissionsberäkning från DHL eller PostNord med en uträkning gjord av DB Schenker. Vi har helt enkelt inte använt jämförbara data.

  Våra emissionsberäkningar, som finns tillgängliga för våra kunder i DB SCHENKER connect, bygger på data som årligen samlas in från våra verksamheter runt om i världen. Som komplement använder vi data från EcoTransit, en oberoende organisation som arbetar för att samla in detaljerade data från världens transportkedjor.

  • WTT (Well-To-Tank)

   De utsläpp som uppstår vid produktion av bränslet, samt de utsläpp som sker vid transport av bränsle till tanken

   TTW (Tank-to-Wheel)

   De utsläpp som uppstår vid motorns förbränning av bränsle

   WTW (Well-to Weel), (TTW+WTT=WTW)

   De utsläpp som uppstår vid produktion av bränslet tillsammans med de utsläpp som sker vid transport av bränsle till tanken, samt de utsläpp som uppstår vid motorns förbränning av bränsle

   CO₂

   Koldioxid

   CO₂e

   Koldioxidekvivalenter, dvs. koldioxid tillsammans med övriga växthusgaser omräknat till CO₂

   HC

   Kolväten

   NOx

   Kväveoxid

   PM

   Partiklar

   SO2

   Svaveloxid


  Klimatkompensation

  Vi på DB Schenker arbetar för fullt med att klimatanpassa vår verksamhet, men alla förutsättningar finns ännu inte på plats för att erbjuda 100 procent fossilfria transportlösningar i hela Sverige. Som komplement erbjuder vi därför klimatkompensation.

  Klimatkompensation handlar om att ta ansvar för de utsläpp av växthusgaser som ens verksamhet medför genom att investera i klimatåtgärder i utvecklingsländer. Exempelvis energieffektivisering, förnybar energi, trädplantering och bevarande av skog.

  Du kan läsa mer om klimatkompensation här

  Godkännande Cookies och datainsamling

  Vi använder cookies för att förbättra och utveckla vår hemsida med hjälp av bland annat Adobe Analytics. Läs mer eller avregistrera dig under integritetspolicy.

 • Cookies och spårning

  Cookies är textfiler där din personliga data kan lagras. Här har du möjligheten att ta ett informerat beslut för- eller emot cookies.

  Vår integritetspolicy finns där för dig, så att du ska kunna ta del av den data som samlas in genom cookies på vår hemsida. Så att du kan ta ett beslut utifrån korrekt information. Du kan alltid ändra dina inställningar när det gäller cookies hos oss.

  Mer information hittar du under integritetspolicy.