Skip to content
DB SCHENKER-logga


Information om cookies

Vi vill ge dig möjlighet att fatta ett välgrundat beslut när det gäller samtycke till användning av cookies, om de inte är strikt nödvändiga för webbplatsens funktionalitet.

Cookies är små textfiler i vilka personuppgifter kan sparas. Vår information om cookies är framtagen för att säkerställa att du är medveten om insamling och behandling av uppgifter, även när våra webbsidor använder cookies, och att du därefter kan fatta ett välgrundat beslut om vilka personuppgifter du tillåter att vi sparar.  Vi vill därför informera dig om typen och omfattningen av den avsedda användningen av cookies på våra webbsidor. Användningen av dbschenker.com/se-sv är i de flesta fall möjlig utan cookies, under förutsättning att dessa inte är nödvändiga för tekniska ändamål.
 

Du kan förhindra spårning eller lagring av cookies från tredje part genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Du kan ändra inställningarna i din webbläsare på följande sätt:

Google Chrome

http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Google Browser-Add-on

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox

https://support.mozilla.com/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Mozilla Firefox Privacy and Security Extensions

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/extensions/privacy-security/

Mozilla Firefox Do-not-track

https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-do-i-turn-do-not-track-feature

Opera

http://help.opera.com/Linux/12.10/en/cookies.html#prefs

Safari

https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

 
Vi rekommenderar också att du regelbundet kontrollerar och raderar de cookies som sparas om du inte uttryckligen vill ha dem.

Vi använder cookies som är aktiva från början av ditt besök på vår webbplats till slutet av webbläsarsessionen. Dessa cookies raderas så snart du stänger ner din webbläsare. Dessa cookies kallas också "sessionscookies". Sessionscookies används på följande områden:

  • Cookien identifierar den som besöker webbplatsen under hela den aktiva sessionen.
  • Cookien säkerställer att när språk har valts, behålls det och tillämpas under hela den aktiva sessionen och fortsätter att tillhandahållas användaren när denne byter sida.
  • Cookien används för datasäkerhet och förhindrar att data och innehåll manipuleras, används och överförs till andra system av tredje part.


Name

Function

Storage time

AWSALB

Lagra information om användarsession

7 dagar

AWSALBCORS

Lagra information om användarsession

7 dagar

_pk_ses.15.dd94

Saves user session information 

as long as the session is active, max 10 hours 

_pk_id.15.dd94

Identifys user and tracks analytics data (anonymized)

13 months

_ga

Used to distinguish users

2 years

_gid

Used to distinguish users

24 hours

_gat

Used to throttle request rate

60 seconds

DSID

Google advertising cookie used for user tracking and ad targeting purposes

Session

IDE

These cookies are created by Google DoubleClick and are used to show personalized advertisements (ads) based on previous visits to our website.

18 month

fr

Encrypted Facebook ID and Browser ID

3 months

wd

Facebook cookie to improve performance (display size)

7 days

reg_fb_gate

URL of last first Facebook page

Session

reg_fb_ref

URL of last visited Facebook page

Session

reg_ext_refU

Facebook cookie (if) URL of external referral website

Session

datr

Facebook cookie Browser identification and timestamp

2 years

dpr

Facebook cookie

pl

Facebook cookie Yes/No

90 days

presence

Facebook cookie Chat state

Session

sb

Facebook cookie Browser identification and timestamp

spin Session Facebook cookie

2 years

xs

Facebook cookie Session ID

90 days

L1c

Browser ID cookie

Current Session

BizoID

LinkedIn Ad analytics

6 months

BizoData

LinkedIn Ad analytics

6 months

BizoUserMatchHistory

LinkedIn Ad analytics

6 months

BizoNetwork

PartnerIndex

LinkedIn Ad analytics

6 months

_guid

Eloqua tracking

13 months

bcookie

LinkedIn Browser ID cookie

1 year

jobs_hru

LinkedIn Browser ID cookie

lang

LinkedIn Browser ID cookie

li_oatml

LinkedIn Browser ID cookie

liap

LinkedIn Browser ID cookie

lidc

LinkedIn routing cookie

1 day

org_tcphc

LinkedIn routing cookie

sdsc

LinkedIn routing cookie

spectroscopyI

LinkedIn routing cookie

1P_JAR

Google cookie. These cookies are used to collect website statistics and track conversion rates.

1 day

OGPC

Google cookie. These cookies are used to collect website statistics and track conversion rates.

60 days

NID

Google cookie. These cookies are used to collect website statistics and track conversion rates.

6 months

SSID

Google cookie. These cookies are used to collect website statistics and track conversion rates.

2 years

SAPSID

Google cookie. These cookies are used to collect website statistics and track conversion rates.

2 years

APISID

Google cookie. These cookies are used to collect website statistics and track conversion rates.

2 years

HSID

Google cookie. These cookies are used to collect website statistics and track conversion rates.

2 years

SIDCC

Google cookie. These cookies are used to collect website statistics and track conversion rates.

2 years

DSID

Google cookie. These cookies are used to collect website statistics and track conversion rates.

2 years

UET

cookie that tracks interaction on website after someone has clicked on a bing ad

13 months

MUID

cookie that tracks interaction on website after someone has clicked on a bing ad

13 months

NAP

cookie that tracks interaction on website after someone has clicked on a bing ad

13 months

PPLState

cookie that tracks interaction on website after someone has clicked on a bing ad

13 months

SRCHD

cookie that tracks interaction on website after someone has clicked on a bing ad

13 months

SRCHUID

cookie that tracks interaction on website after someone has clicked on a bing ad

13 months

SRCHUSR

cookie that tracks interaction on website after someone has clicked on a bing ad

13 months

WLID

cookie that tracks interaction on website after someone has clicked on a bing ad

13 months

WLS

cookie that tracks interaction on website after someone has clicked on a bing ad

13 months

_EDGE_S

cookie that tracks interaction on website after someone has clicked on a bing ad

13 months

_SS

cookie that tracks interaction on website after someone has clicked on a bing ad

13 months

_U

cookie that tracks interaction on website after someone has clicked on a bing ad

13 months

Den här webbplatsen använder Adobe Analytics, en webbanalystjänst från Adobe Systems Software Ireland Limited (Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republic of Ireland). Genom att använda denna analystjänst kan vi säkerställa att vår webbplats är utformad för att uppfylla kraven och kontinuerligt optimeras. Vi använder också analystjänsten för att föra statistik över användningen av vår webbplats som vi utvärderar i syfte att optimera vårt innehåll.

Adobe Analytics använder cookies som lagras på din slutanvändarenhet vilket gör det möjligt att analysera din användning av webbplatsen. Lagringsperioden är 24 månader.

Informationen som genereras av cookien överförs och lagras på en Adobe-server inom Europeiska unionen. Innan detta sker kommer din IP-adress att förkortas, eftersom ett anonymiserat system för din IP-adress är aktiverat på den här webbplatsen. Adobe kommer att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen för oss, för att sammanställa rapporter om webbplatsens aktiviteter och för att utföra ytterligare tjänster, på uppdrag av oss, i samband med användningen av webbplatsen och internet. Detta gör det möjligt för oss att bedöma hur ofta olika avsnitt och texter på våra webbsidor läses och om vår webbplatsdesign påverkar omfattningen av webbplatsens användning. Den statistik som erhålls gör det möjligt för oss att förbättra vårt innehåll och göra det mer intressant för dig som användare.

Adobe delar endast denna information med oss i form av aggregerade uppgifter som visar hur webbplatsen används generellt. Uppgifterna har inget personligt innehåll och kan inte spåras tillbaka till en enskild person.

Våra tjänsteleverantörer är enligt avtal skyldiga att hantera dina uppgifter i enlighet med gällande dataskyddsregler.

Den rättsliga grunden för användningen av Adobe Analytics är DB Schenkers berättigade intresse av att kunna analysera besök på webbsidan (artikel. 6(1)(f) GDPR).

Du kan när som helst välja bort skapandet av pseudonymiserade användarprofiler. Det finns flera sätt att göra detta på:

1.) Du kan välja bort Adobe Analytics genom att klicka på följande länk för att placera avaktiveringscookien i din webbläsare:

Klicka här för att välja bort Adobe Analytics (opt-out cookie)
 2.) Du kan också förhindra lagring av de cookies som används för att skapa profiler genom att ändra inställningarna i din webbläsare.

Observera: om du raderar cookies på din enhet, raderas även opt-out-cookien, vilket innebär att du måste återaktivera ditt opt-out.

Vi använder analys-tjänsten Matomo på vår webbplats. Små textfiler (cookies) lagrar uppgifter om hur du använder vår webbplats, inklusive din IP-adress. Dessa uppgifter anonymiseras och lagras av oss. Om du inte samtycker till analysen av din användning av vår webbplats kan du när som helst ändra inställningarna i din webbläsare för att förhindra att cookies används. I det här fallet kan det dock vara så att alla funktioner inte kommer kunna användas.

Du kan välja att förhindra att denna webbplats sammanställer och analyserar de åtgärder som du vidtar här. Om du gör det skyddas din integritet, men det hindrar också oss från att följa upp ditt användande av webbplatsen och skapa en bättre upplevelse för dig och andra användare.

dbschenker.com har integrerat Oracle Eloqua / Oracle Marketing Cloud-komponenter (nedan kallad Eloqua) på denna webbplats. Eloqua anpassar relevant webbplatsinnehåll till uppgifter från intressenter, kunder och deras profiler, vilket gör det möjligt för webbplatsoperatörer att rikta sig till intressenter och kunder på ett mer effektivt och målinriktat sätt. Syftet med Eloqua är att öka omvandlingsgraden av intresserade parter till kunder och därmed öka webbplatsoperatörens omsättning.

Eloquas operativa bolag är Oracle Corporation, 10 Van de Graaff Drive, Burlington, MA 01803, USA.

Eloqua placerar en cookie i den registrerades informationstekniska system. Eloqua kommer på uppdrag av dbschenker.com att använda de uppgifter och den information som erhålls via vår webbplats för att utvärdera den registrerades användning av vår webbplats. Dessutom kommer Eloqua att använda uppgifterna för att skapa rapporter om användaraktivitet på uppdrag av dbschenker.com, liksom andra tjänster för vårt företag som är relaterade till användningen av vår webbplats.

Du kan när som helst förhindra att cookies placeras via vår webbplats, enligt ovan, genom en motsvarande inställning i den webbläsare som används och på så sätt permanent förhindra placeringen av cookies. En sådan inställning av den använda webbläsaren skulle också förhindra Oracle från att placera en cookie på den registrerades informationstekniska system. Cookies som Oracle redan har placerat kan när som helst raderas med hjälp av webbläsaren eller annan programvara. För att förhindra att cookies placeras, gå till: https://www.oracle.com/de/marketingcloud/opt-status.html

dbschenker.com innehåller Google Maps. Om du ger ditt samtycke överförs din IP-adress, utöver logguppgifter, till Google Inc. 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. På webbplatsen https://policies.google.com/technologies/product-privacy?hl=en&gl=en kan du göra inställningar för din integritet.

DB Schenkers aktuella integritetsspolicy finns på https://www.google.com/intl/en_policies/privacy/.

Denna sida uppdaterades senast 2023-02-01.