Hitta exakt det du letar efter

 • Välj plats och språk

  • Hållbarhet

  Hur ställer vi om till fossilfrihet?

  Arbetet med att fasa ut fossila bränslen är i full gång och lösningarna som ersätter är flera.

  I nuläget använder vi på DB Schenker främst biodiesel (HVO och RME) och biogas, men varje dag förbättras förutsättningarna för oss att bli helt utsläppsfria. Detta genom att gå över till el och på sikt vätgas. Vi kör idag flera olika typer av elfordon, allt ifrån cyklar och paketbilar till tyngre lastbilar.

  Eldrift

  El är en riktigt bra lösning och definitivt en lösning för framtiden. Idag är el kommersiellt gångbart på våra mindre paketbilar. Även de större distributionsbilarna kommer allt närmare. Näst på tur är de riktigt tunga lastbilarna där tekniken fortfarande är under utveckling.

  Eldrift för med sig några utmaningar: det ska finnas mycket el på rätt ställe och vid rätt tidpunkt. Det måste finnas tillräckligt många laddstationer och elnätet måste klara trycket.

  Miljöpåverkan från batterierna är också viktigt. Det finns många olika producenter av batterier och det är viktigt att de produceras med förnybar el och att batterierna går att återvinna.

  Miljöpåverkan från batterierna är också viktigt. Det finns många olika producenter av batterier och det är viktigt att de produceras med förnybar el och att batterierna går att återvinna.

  Biogas

  Biogas framställs främst av restprodukter från jordbruket. Man utvinner gas ur gödslet, och en positiv bieffekt av detta är att gödslet förädlas under processen och ger ett gödsel med bättre kvalitet

  Matavfall från städerna är en annan produkt som används vid framställning av biogas.

  Flytande biogas spelar en viktig roll, särskilt för den tunga trafiken. Sveriges regering har satsat stora pengar på biogasen och strategin är att den ska finnas i många år framöver.

  Många biogasstationer är förberedda för att omvandlas till vätgas, när tiden är mogen.

  Biodiesel

  Biodiesel är antingen HVO som görs på tallolja alternativt slaktavfall, eller RME som görs på raps. HVO och RME hjäper oss att fasa ut fossila bränslen, men eftersom tillgången är begränsad ser vi det som en interimslösning.

  Svårheten med biobränsle är alltså tillgången – det finns inte så det räcker till hela världen.

  Dessutom finns det tveksamma biobränslen där råvaran inte kan anses hållbar. Lagstiftningen har gjort det svårare att fuska, men det är såklart helt avgörande att produktion av råvaran är hållbar.

  HVO är med andra ord fantastiskt i det korta perspektivet, som ett verktyg för att komma ifrån användningen av olja. Men för framtiden ser vi andra, mer hållbara lösningar.

  Godkännande Cookies och datainsamling

  Vi använder cookies för att förbättra och utveckla vår hemsida med hjälp av bland annat Adobe Analytics. Läs mer eller avregistrera dig under integritetspolicy.

 • Cookies och spårning

  Cookies är textfiler där din personliga data kan lagras. Här har du möjligheten att ta ett informerat beslut för- eller emot cookies.

  Vår integritetspolicy finns där för dig, så att du ska kunna ta del av den data som samlas in genom cookies på vår hemsida. Så att du kan ta ett beslut utifrån korrekt information. Du kan alltid ändra dina inställningar när det gäller cookies hos oss.

  Mer information hittar du under integritetspolicy.