Hitta exakt det du letar efter

 • Välj plats och språk

 • Dataskyddsinformation

  Din personliga integritet är viktig för oss och därför vill vi informera om var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har.

  För att kunna tillhandahålla våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss, men om du väljer att inte göra det är det inte säkert att vi kan tillhandahålla alla våra tjänster till dig.

  En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk identifierbar person (t ex namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress, IP-adress, geodata, bilder och andra identifikationsdata).

  Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

  För att du lätt ska kunna hitta de avsnitt som intresserar dig har vi delat upp under ett antal rubriker. Du kan klicka på respektive rubrik i listan nedan för att komma direkt till ett avsnitt.

  Personuppgiftsansvarig

  Schenker AB, Schenker Åkeri AB, Schenker Logistics AB, Schenker Property Sweden AB, Schenker Equipment AB och Schenker Consulting AB är personuppgiftsansvariga i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (”GDPR”). Det framgår nedan vilket bolag som är ansvarig för vad under respektive behandling.

  Om du har frågor angående behandlingen av dina personuppgifter kan du vända dig till vårt dataskyddsteam som du når via dataprotection.SE@dbschenker.com.

  Vårt dataskyddsombud

  Schenker AB och Schenker Logistics AB har ett registrerat dataskyddsombud som du når via
  E-post: dataprotection.SE@dbschenker.com
  Brev: DB Schenker Sverige, Att: Dataskyddsombudet, Mölndalsvägen 83, 412 97 Göteborg.

  Så här behandlar DB Schenker dina personuppgifter

  • När du besöker vår webbplats använder vi cookies för olika ändamål, du kan läsa mer om hur DB Schenker behandlar information som genererats av cookies i vår cookiepolicy.

   Ändamål: Att informera om DB Schenkers verksamhet, utbud av produkter och tjänster.

   • Personuppgiftsansvarig:
    Schenker AB
       
   • Behandling som utförs:
    Insamling av cookies (läs mer om detta i vår Cookiepolicy)
     
   • Kategorier av personuppgifter:
    Cookies
     
   • Laglig grund:
    Samtycke för de cookies du samtyckt till
    Berättigat intresse för nödvändiga cookies
     
   • Uppgifterna är insamlade från:
    Dig själv
     
   • Lagringsperiod:
    Se Cookiepolicy
     
   • Mottagare av uppgifter:
    Se Cookiepolicy
     
   • Förekomst av automatiserat beslutsfattande (inkl. profilering):
    Nej
     
   • Överföring till tredjeland:
    Se Cookiepolicy

   Ändamål: Att kommunicera med dig.

   • Personuppgiftsansvarig:
    Schenker AB
     
   • Behandling som utförs:
    Kommunicering med hjälp av chatbot.
    Kommunicering via kontaktformulär.
     
   • Kategorier av personuppgifter
    • Chatbot: I fritextfältet förkommer de personuppgifter som du själv skriver in.
    • IP-adress
    • Kontaktformulär: Namn, postnummer, telefonnummer, e-postadress, sändningsnummer samt de personuppgifter du själv skriver in i fritextfält.
      
   • Laglig grund:
    Berättigat intresse
     
   • Uppgifterna är insamlade från:
    Dig själv
     
   • Lagringsperiod:
    • Chatbot: Radering efter 16 veckor
    • Kontaktformulär: Radering efter 16 veckor
      
   • Förekomst av automatiserat beslutsfattande (inkl. profilering):
    Nej
     
   • Mottagare av uppgifter:
    Digitalt verktyg för undersökningar online
     
   • Överföring till tredjeland:
    Nej

  • Ändamål: Transport och utlämning av paket och säkerställande av identitet.

   • Personuppgiftsansvarig:
    Schenker AB
     
   • Behandling som utförs:
    Insamling av personuppgifter för leverans till rätt adress. Kontroll av identitet via paketombud.
     
   • Kategorier av personuppgifter:
    Namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, signatur.
     
   • Laglig grund:
    Behandlingen är nödvändig för att fullgöra vårt berättigade intresse av att leverera paket från vår kund till dig.
     
   • Uppgifterna är insamlade från:
    Dig eller det företag som du har beställt en leverans från
     
   • Lagringsperiod:
    Radering 18 månader från transport av paket
     
   • Förekomst av automatiserat beslutsfattande (inkl. profilering):
    Nej
     
   • Mottagare av uppgifter:  
    Paketutlämningsombud alt. boxutlämningsbolag
    Tjänst för skrivare av etiketter
    Vid hemleverans: Det åkeri som utför hemleveransen
     
   • Överföring till tredjeland:
    Nej

  • Ändamål: Transport och återlämning av paket.

   • Personuppgiftsansvarig:
    Schenker AB
     
   • Behandling som utförs:
    Insamling av personuppgifter för rätt avsändare.
     
   • Kategorier av personuppgifter:
    Namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer.
     
   • Laglig grund:
    Behandlingen är nödvändig för att fullgöra vårt berättigade intresse av att returnera paket från dig till vår kund.
     
   • Uppgifterna är insamlade från:
    Dig eller det företag som du har beställt en leverans från
     
   • Lagringsperiod:
    Radering 18 månader från transport av paket
     
   • Förekomst av automatiserat beslutsfattande (inkl. profilering):
    Nej
     
   • Mottagare av uppgifter:  
    Paketutlämningsombud
    Boxutlämningsombud
    Tjänst för skrivare av etiketter
    Vid hämtning av returpaket: Det åkeri som utför hemleveransen
     
   • Överföring till tredjeland:
    Nej

  • Ändamål: Transport av paket

   • Personuppgiftsansvarig:
    Schenker AB
     
   • Behandling som utförs:
    Insamling av uppgifter för att kunna kontakta dig som avsändare.
     
   • Kategorier av personuppgifter:
    Namn, e-postadress
     
   • Laglig grund:
    Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt avtal med dig
     
   • Uppgifterna är insamlade från:
    Det är endast uppgifter som kommer från dig själv
     
   • Lagringsperiod:
    Radering 18 månader från transport av paket
     
   • Förekomst av automatiserat beslutsfattande (inkl. profilering):
    Nej
     
   • Mottagare av uppgifter:
    Paketutlämningsombud
     
   • Överföring till tredjeland:
    Nej

  • Ändamål: Att ha kontakt med kundföretag

   • Personuppgiftsansvarig:
    Schenker AB, Schenker Logistics AB, Schenker Consulting AB, Schenker Åkeri AB (beroende av vilket bolag som anlitas).
     
   • Behandling som utförs:
    Insamling av kontaktuppgifter. Kommunikation
     
   • Kategorier av personuppgifter:
    Namn, e-postadress, telefonnummer, titel.
     
   • Laglig grund:
    Vårt berättigade intresse av att kunna kontakta våra kundföretag för att utföra våra tjänster.
     
   • Uppgifterna är insamlade från:
    Uppgifterna kommer antingen från dig eller från din arbetsgivare
     
   • Lagringsperiod:
    Under avtalsperiod (mellan Schenkerbolag och kontaktpersonens arbetsgivare) dock längst 7 år efter avslutad avtalsrelation.
     
   • Förekomst av automatiserat beslutsfattande (inkl. profilering):
    Nej
     
   • Mottagare av uppgifter:
    Andra bolag inom DB-koncernen samt biträde som hjälper oss med dokumenthantering och IT-tjänster.  
     
   • Överföring till tredjeland:
    Nej

  • Ändamål: Säkerställa att leverans inte sker i strid med sanktionslagstiftning.

   • Personuppgiftsansvarig:
    Schenker AB
     
   • Behandling som utförs:
    Kontroll mot sanktionslistor av avsändare och mottagare.
     
   • Kategorier av personuppgifter:
    Namn och adress
     
   • Laglig grund:
    Behandlingen är nödvändig för att uppfylla DB Schenkers rättsliga förpliktelse.
     
   • Uppgifterna är insamlade från:
    Dig eller avsändare av din leverans.
     
   • Lagringsperiod:
    10 år
     
   • Förekomst av automatiserat beslutsfattande (inkl. profilering):
    Nej
     
   • Mottagare av uppgifter:  
    Koncernintern molntjänst för lagring
     
   • Överföring till tredjeland:
    Nej

  • Ändamål: För uthyrning av fastigheter och lokaler samt hantering av felanmälan avseende fastigheter.

   • Personuppgiftsansvarig:
    Schenker Property Sweden AB
     
   • Behandling som utförs:
    Administration av uthyrning samt mottagande och kommunicering vid felanmälan.
     
   • Kategorier av personuppgifter:
    Namn, kontaktuppgifter, adress samt de personuppgifter du eventuellt själv skriver in i fritextfält.
     
   • Laglig grund:
    Berättigat intresse
     
   • Uppgifterna är insamlade från:
    Dig själv
     
   • Lagringsperiod:
    Uppgifterna sparas under avtalsperioden.
     
   • Förekomst av automatiserat beslutsfattande (inkl. profilering):
    Nej
     
   • Mottagare av uppgifter:
    Tjänsteleverantör för teknisk support av felanmälningar
     
   • Överföring till tredjeland:
    Nej

  • Ändamål: Att utreda och förebygga brott, olyckor, skadegörelse och förluster.

   • Personuppgiftsansvarig:
    Schenker AB, Schenker Logistics AB, Schenker Property Sweden AB och Schenker Åkeri AB
     
   • Behandling som utförs:
    Kamerabevakning på våra terminaler.
     
   • Kategorier av personuppgifter:
    Bilder
     
   • Laglig grund:
    Vårt berättigade intresse av att utreda och förebygga brott, olyckor, skador på egendom och/eller person samt stölder.
     
   • Uppgifterna är insamlade från:
    Inspelningar av rörelse på anläggningar
     
   • Lagringsperiod:
    30 – 60 dagar
     
   • Förekomst av automatiserat beslutsfattande (inkl. profilering):
    Nej
     
   • Mottagare av uppgifter:
    Tjänsteleverantör avseende CCTV
     
   • Överföring till tredjeland:
    Nej

   Ändamål: Att utreda och förebygga brott, olyckor, skadegörelse och förluster.

   • Personuppgiftsansvarig:
    Schenker AB, Schenker Logistics AB, Schenker Property Sweden AB och Schenker Åkeri AB
     
   • Behandling som utförs:
    Kamerabevakning vid entré.
     
   • Kategorier av personuppgifter:
    Bilder
     
   • Laglig grund:
    Vårt berättigade intresse av att utreda och förebygga brott, olyckor, skador på egendom och/eller person samt stölder.
     
   • Uppgifterna är insamlade från:
    Inspelningar av rörelse på anläggningar
     
   • Lagringsperiod:
    30 – 60 dagar
     
   • Förekomst av automatiserat beslutsfattande (inkl. profilering):
    Nej
     
   • Mottagare av uppgifter:
    Tjänsteleverantör avseende CCTV
     
   • Överföring till tredjeland:
    Nej

  • Ändamål: Kontakt med kund för offert av våra tjänster.

   • Personuppgiftsansvarig:
    Schenker AB
     
   • Behandling som utförs:
    Insamlande av kontaktuppgifter.
     
   • Kategorier av personuppgifter:
    Namn, epost, telefonnummer.
     
   • Laglig grund:
    Vårt berättigade intresse av att föra kommunikation avseende priser och tjänster med kunder
     
   • Uppgifterna är insamlade från:
    Dig själv eller din arbetsgivare
     
   • Lagringsperiod:
    Ett år
     
   • Förekomst av automatiserat beslutsfattande (inkl. profilering):
    Nej
     
   • Mottagare av uppgifter:
    Leverantör av kundadministrativt verktyg
     
   • Överföring till tredjeland:
    Nej

  • Ändamål: Att ta emot anmälan och genomföra event.

   • Personuppgiftsansvarig:
    Schenker AB
     
   • Behandling som utförs:
    Insamling av uppgifter
     
   • Kategorier av personuppgifter:
    Namn, kontaktuppgifter, ev. matpreferenser.
     
   • Laglig grund:
    Berättigat intresse
     
   • Uppgifterna är insamlade från:  
    Dig
     
   • Lagringsperiod:
    7 år
     
   • Förekomst av automatiserat beslutsfattande (inkl. profilering):  
    Nej
     
   • Mottagare av uppgifter:
    System för hantering av e-post, event och enkäter
     
   • Överföring till tredjeland:
    Nej

  • Ändamål: Kommunikation och hantering av reklamationsärenden.

   • Personuppgiftsansvarig:
    Schenker AB, Schenker Logistics AB
     
   • Behandling som utförs:
    Kommunicering via reklamationsformulär (webbanmälan) eller e-claims på dbschenker.com/se
     
   • Kategorier av personuppgifter:
    Sändnings-ID eller kolli-ID, uppgift om försäkring, uppgift om anmälares roll, företagstillhörighet, namn på kontaktperson, adress, telefonnummer, e-postadress, konto-, bankgiro- och postgironummer samt personuppgifter som du själv skriver in i fritextfält.
     
   • Laglig grund:
    Privatperson: Att uppfylla vårt avtal med dig om du är en privatperson.
    Kontaktperson på reklamerande företag: Vårt berättigade intresse av att kunna administrera reklamationer från våra kunder.
     
   • Uppgifterna är insamlade från:
    Dig som fyller i uppgifterna
     
   • Lagringsperiod:
    3 år efter avslutat ärende
     
   • Förekomst av automatiserat beslutsfattande (inkl. profilering):
    Nej
     
   • Mottagare av uppgifter:
    Koncernintern molntjänst för lagring
     
   • Överföring till tredjeland:
    Nej

  • Ändamål: Att skicka ut DB Schenkers nyhetsbrev/marknadsföring.

   • Personuppgiftsansvarig:
    Schenker AB
     
   • Behandling som utförs:
    Insamling av uppgifter, utskick av nyhetsbrev.
     
   • Kategorier av personuppgifter:
    Namn, e-postadress, bransch inom vilken du verkar, IP-adress, tid och datum för när du registrerar dig.
     
   • Laglig grund:
    Vårt berättigade intresse av att marknadsföra våra produkter och tjänster.
     
   • Uppgifterna är insamlade från:
    Dig själv
     
   • Lagringsperiod:
    DB Schenker upphör med behandlingen när du väljer att avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet. Det kan du enkelt göra genom att klicka på länken för avregistrering i mejlet.
     
   • Förekomst av automatiserat beslutsfattande (inkl. profilering):
    Nej
   • Mottagare av uppgifter:
    Koncernintern molntjänst för lagring
     
   • Överföring till tredjeland:
    Nej

  • Ändamål: Finnas på sociala medier för att tillhandahålla ett brett, multimediebaserat erbjudande och utbyta idéer med dig som kund om ämnen som är viktiga för dig.

   • Personuppgiftsansvarig:
    Schenker AB och Meta Platforms Ireland
     
   • Behandling som utförs:
    Publicering av bilder, svar på kommentarer. Utöver respektive leverantör av sociala nätverk samlar vi in och behandlar personliga användardata även på våra sidor på sociala medier.
     
   • Kategorier av personuppgifter:
    Bilder, namn och andra uppgifter som användare uppger i kommentarsfält.
     
   • Laglig grund:
    DB Schenkers berättigade intresse av att kommunicera med sina kunder och potentiella kunder.
     
   • Uppgifterna är insamlade från:
    Bilder på personer kan vara insamlade från DB Schenker, i övrigt kommer uppgifterna från dig själv när du postar bilder eller skriver i kommentarsfält.
     
   • Lagringsperiod:
    Vi lagrar användarnamn och kommentarer som raderas för att de bryter mot etikettreglerna. Dessa kommer endast att spåras om det är nödvändigt som bevis vid rättsliga tvister inom preskriptionstiden.

    Vi lagrar och behandlar inte personuppgifter om dig, med undantag när det gäller online-tävlingar och inlägg från fans. Vid online-tävlingar publiceras vinnarna offentligt med sitt användarnamn och ombeds kontakta oss via e-post inom 14 dagar. Vinnarna måste uppge sitt namn och sin adress så att priset kan skickas. Dessa uppgifter behandlas av oss enbart för att hantera online-tävlingarna. För online-tävlingar gäller respektive villkor för deltagande. E-postmeddelandena med adresserna raderas alltid efter 30 dagar, förutsatt att de inte längre behövs för att meddela vinnaren.

    Vi frågar alltid om vi får återpublicera (re-posta) bilder på Instagramkanalen DB Schenker. Vi sparar samtyckesförklaringen och bilden som en fil med uppgifter om användaren. Bilderna och samtyckesförklaringen sparas så länge som bilden är publicerad på kanalen eller tills samtycket återkallas. Det återpublicerade fotot lagras av tekniska skäl på Instagrams server. En återkallelse är möjlig när som helst (se nedan för mer information). Vid en återkallelse raderas bilden och användarens uppgifter omedelbart.
     
   • Förekomst av automatiserat beslutsfattande (inkl. profilering):
    Nej
     
   • Mottagare av uppgifter:  
    Om du besöker vår fansida på Facebook eller Instagram samlar Meta (4 Grand Canal Quay, Square, Dublin, D02 X525, Ireland) in, lagrar och behandlar din personliga information i enlighet med sin integritetspolicy. Integritetspolicyn finns här.
     
   • Överföring till tredjeland:
    Vi vill uppmärksamma dig på att användarnas uppgifter kan behandlas utanför EU:s territorium när de behandlas via Facebook och  Instagram. Detta kan leda till risker för användarna, eftersom det t.ex. kan bli svårare att upprätthålla användarnas rättigheter. För mer information hänvisar vi till Facebooks och  Instagrams integritetspolicy.
    Överföringsmekanism: EU-kommissionens standardavtalsklausuler
    Går att ta del av här: EU-kommissionens hemsida


   Ändamål: Att skapa en behovsorienterad design och kontinuerlig optimering av våra sidor.

   • Personuppgiftsansvarig:
    Schenker AB och Meta Platforms Ireland
     
   • Behandling som utförs:
    Registrering av din aktivitet på våra sidor på sociala medier och tillgängliggörande för oss i anonymiserad statistik.
     
   • Kategorier av personuppgifter:
    Aktiviteten hos besökare på fansidan, klick på vår fansida, antalet inlägg, klick och den genomsnittliga längden på videouppspelningar, information om vilka länder och städer våra besökare kommer ifrån och statistik om könsfördelningen bland våra besökare. Det är inte möjligt för administratören att dra slutsatser om enskilda användare och få tillgång till enskilda användarprofiler.
     
   • Laglig grund:
    Schenkers berättigade intresse av att få information om besökares beteenden på DB Schenkers sociala medier för att bäst kunna erbjuda relevant innehåll.
     
   • Uppgifterna är insamlade från:
    Meta
     
   • Lagringsperiod:
    För information om Metas lagring av personuppgifter, läs mer här.
     
   • Förekomst av automatiserat beslutsfattande (inkl. profilering):
    Nej
     
   • Mottagare av uppgifter:  
    Facebook Insights och Instagram insights
    Mer information om Facebook Insights finns här.
     
   • Överföring till tredjeland:
    Vi vill uppmärksamma dig på att användarnas uppgifter kan behandlas utanför EU:s territorium när de behandlas via Facebook och  Instagram. Detta kan leda till risker för användarna, eftersom det t.ex. kan bli svårare att upprätthålla användarnas rättigheter. För mer information hänvisar vi till Facebooks och  Instagrams integritetspolicy.
    Överföringsmekanism: EU-kommissionens standard avtalsklausuler
    Går att ta del av här: EU-kommissionens hemsida

   Särskilt avseende dina rättigheter vid användning av DB Schenkers sociala medier:

   När det gäller databehandling på sociala nätverk rekommenderar vi att du söker information under rubriker som: ”För information eller andra frågor om användarrättigheter”. För att begära radering, gå direkt till respektive socialt nätverk, eftersom endast Facebook och Instagram har full tillgång till din användardata. Om du inte längre vill följa DB Schenker på sociala medier ska du använda dig av funktionerna "Jag gillar inte den här sidan längre" och/eller "Avsluta prenumeration från den här sidan".

   När det gäller behandlingen av personuppgifter via tjänsten "Insights" som tillhandahålls av Facebook, har Facebook tagit på sig det huvudsakliga ansvaret. Detta gäller behandlingen av uppgifter från Insights och genomförandet av de registrerades rättigheter. Kontakta därför Facebook direkt när det gäller alla skyldigheter enligt GDPR avseende behandlingen av Insights uppgifter. Vi kommer att vidarebefordra dina förfrågningar till Facebook.


  • Utöver de mottagare som anges per behandling kan följande mottagare komma att ta del av dina personuppgifter:

   Anställda på de svenska DB Schenkerbolagen
   Dina personuppgifter kommer att delas med personer som arbetar hos eller för de svenska DB Schenkerbolagen, men bara personer som behöver tillgång till dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

   Personuppgiftsbiträden
   De personuppgiftsbiträden som anges som mottagare under respektive behandling får endast behandla personuppgifter i enlighet med de ändamål och instruktioner om behandling och säkerhet som DB Schenker har lämnat för behandlingen i ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal.

   Självständigt personuppgiftsansvariga
   Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas. Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter
   med är:

   • Försäkringsbolag avseende varuförsäkring under transport och leverans
   • Polisen, Tullen, Skatteverket och andra myndigheter, när vi har rättliga förpliktelser att göra så.

   När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och dataskyddsinformation.


  • Som registrerad har du flera rättigheter. Om du som registrerad vill utöva dina rättigheter kan du kontakta oss. Kontaktuppgifter hittar du längst upp i denna dataskyddsinformation.

   Rätt till information
   När de svenska DB Schenkerbolagen samlar in dina personuppgifter har du rätt att få information om hur de svenska DB Schenkerbolagen behandlar dina personuppgifter. De svenska DB Schenkerbolagen informerar dig genom denna dataskyddsinformation.
   Mer information om denna rättighet finns på IMY:s sida om Rätt till information om hur dina personuppgifter hanteras.

   Rätt till tillgång
   Du kan begära att få ett besked om huruvida de svenska DB Schenkerbolagen behandlar personuppgifter som rör dig och i så fall få en kopia av dessa - ett så kallat registerutdrag - tillsammans med viss närmare information.
   Mer information om denna rättighet finns att finna på IMY:s sida om Rätt till tillgång.

   Rätt till rättelse
   Vi har ett ansvar för att de personuppgifter vi behandlar är korrekta, men om du – trots våra ansträngningar att ha uppdaterade register – anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig, har du rätt att begära att uppgiften rättas. Då vår service är beroende av att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade uppskattar vi om du vänder dig till Kundservice för att meddela oss om du vill ändra en uppgift. Om vi uppmärksammar felaktiga uppgifter kommer vi uppdatera uppgifterna och informera dig om detta.
   Mer information om denna rättighet finns att finna på IMY:s sida om Rätt att få dina felaktiga uppgifter rättade.

   Rätt att göra invändningar
   När de svenska DB Schenkerbolagen behandlar personuppgifter inom ramen för sitt berättigade intresse har du rätt att när som helst invända mot behandlingen. Om vi inte kan visa att det finns berättigade skäl att fortsätta att behandla uppgifterna ska vi upphöra med behandlingen.
   Mer information om denna rättighet finns att finna på IMY:s sida om Rätt att göra invändningar.

   Rätt att återkalla samtycke
   Om vår behandling av dina personuppgifter grundar sig på ett samtycke från dig kan du när som helst återkalla ditt samtycke genom att meddela oss på dataprotection.SE@dbschenker.com
   Mer information om vad ett samtycke innebär finns att finna på IMY:s sida om Samtycke.

   Rätt till begränsning
   Du har i vissa fall, till exempel om du har invänt mot behandlingen, möjlighet att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Genom att begära en begränsning har du, i vart fall under en viss tid, möjlighet att begränsa de svenska DB Schenkerbolagens användning av dina personuppgifter.
   Mer information om denna rättighet finns att finna på IMY:s sida om Rätt till begränsning.

   Rätt till radering
   Du kan i vissa fall få dina personuppgifter raderade av de svenska DB Schenkerbolagen. DB Schenker har dock inte möjlighet att radera uppgifterna om de fortfarande behövs för det ändamål som de samlades in för, för att de svenska DB Schenkerbolagen ska kunna fullgöra sitt uppdrag eller uppfylla en rättslig förpliktelse eller för att de svenska DB Schenkerbolagen behöver fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
   Mer information om denna rättighet, samt ett exempel på hur en begäran kan utformas, finns på IMY:s sida om Rätt till radering.

   Rätt att flytta dina personuppgifter
   Om DB Schenker behandlar personuppgifter om dig för att uppfylla ett avtal har du i vissa fall möjlighet att få ut personuppgifter som rör dig för att använda dessa på annat håll, exempelvis överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.
   Mer information om denna rättighet finns att finna på IMY:s sida om Rätt att flytta dina personuppgifter.


  • Om du har synpunkter, frågor eller önskar ytterligare information gällande Schenkers behandling av dina personuppgifter får du gärna kontakta oss på dataprotection.SE@dbschenker.com eller

   DB Schenker Sverige
   Dataskyddsombud
   Mölndalsvägen 83
   412 97 Göteborg

   Du kan också lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Information om hur det går till hittar du på IMY:s sida om att Lämna ett klagomål.

   Om du har lidit skada på grund av att dina personuppgifter har behandlats i strid med gällande rätt kan du ha rätt till skadestånd. Du kan då begära skadestånd från oss eller väcka skadeståndstalan i domstol.


  Denna sida uppdaterades senast 2023-02-01.

  Godkännande Cookies och datainsamling

  Vi använder cookies för att förbättra och utveckla vår hemsida med hjälp av bland annat Adobe Analytics. Läs mer eller avregistrera dig under integritetspolicy.

 • Cookies och spårning

  Cookies är textfiler där din personliga data kan lagras. Här har du möjligheten att ta ett informerat beslut för- eller emot cookies.

  Vår integritetspolicy finns där för dig, så att du ska kunna ta del av den data som samlas in genom cookies på vår hemsida. Så att du kan ta ett beslut utifrån korrekt information. Du kan alltid ändra dina inställningar när det gäller cookies hos oss.

  Mer information hittar du under integritetspolicy.