What are you looking for?

 • Select location and language

  Transportdokument och praktisk information

  Bruttovikt, bränsletillägg och FPPI. Det är mycket att hålla kolla på inför frakten – självklart hjälper vi dig på vägen.

  Transportvillkor och ansvarsfördelning

  Nordiskt Speditörsförbunds Allmänna Bestämmelser för Transport, Spedition och Lagring, är tillämpliga på alla avtal om uppdrag som utförs av Schenker AB. Det är en garanti för att våra kunder alltid behandlas korrekt och säkert. Vårt ansvar är för närvarande försäkrat i If Skadeförsäkring AB, inrikes, och AIG, utrikes. Transportvillkoren lägger ramarna för hur våra tjänster ska utföras - både när det gäller vilka krav du som kund kan ställa på oss och vilka krav vi kan ställa på dig.

  Downloads

  Aktuella tillägg per transportslag

  • Inrikes justering av drivmedelstillägg för JUNI 2023 (i parentes föregående månads justering) 

   1. Gods: 39,65 % ( 42,44 %) DB SCHENKER system, part load and full load, pallet, skicka enkelt
   2. Termo: 44,81% (48,05%) DB Schenker | coldsped 
   3. Paket: 11,57 % (12,53%) DB SCHENKER parcel 

   Vi uppdaterar tilläggen i slutet av varje månad. 

   Ladda ner drivmedels- och valutatillägg (visar även utrikes och historik)
   Ladda ner mobilitetspaket tillägg per produkt 
   Ladda ner orttillägg
   Ladda ner vägskatt


  • Vad kostar sjöfrakten? Själva grunden till kostnaden för din sjöfrakt är naturligtvis kostnaden från hamn till hamn. Men sjöfrakter påverkas i hög grad av valutakurser och oljepris. För att kunna offerera på längre sikt används de ibland som rörliga tillägg. 

   Ladda ner aktuella tillägg för sjöfrakt

   CAF och BAF: Currency Adjustment Factor (valutatillägg) och Bunker Adjustment Factor (oljepristillägg). Antingen som procentuella påslag eller som fasta belopp.

   Low sulfur: Ett tillägg som tillkommit på grund av ökade krav på lågsvavligt bränsle i vissa områden.

   Aden-tillägg: Stipulerades i samband med piratattackerna i Gulf of Aden.

   Suez-tillägg: Tillkommer på de transporter som passerar Suez-kanalen.

   Terminalavgift, hamnavgift och säkerhetsavgift: I avgångs- och ankomsthamn uppstår också kostnader för en sjötransport. Terminalavgift (THC), hamnavgift och säkerhetsavgift (ISPS) är några exempel.

   Expeditionsavgift: Alla rederier tillämpar en expeditionsavgift.

   Peak Season Surcharge (PSS): Kapacitetstillägg.


  • De tillägg som gäller för flygfrakt är bränsle- och säkerhetstillägg (FSC och SSC). Dessa tillägg bestäms av våra leverantörer och är därför svåra för oss på DB Schenker att påverka. Observera att det är skeppningsdatumet som avgör vilka tillägg som gäller.

   Justering för JUNI 2023 (i parentes föregående månads justering):

   Drivmedelstillägg tillkommer med 11,57 % (12,53%)


  Faktura – förklaring av alla delar

  I eSchenker är det möjligt att ta ut en rapport som visar alla sändningar som ännu inte är fakturerade. Det ersätter dagens debiteringsbesked.

  Viktigt med rätt adress
  För att undvika extra kostnader är det väldigt viktigt att dina adressuppgifter är rätt, både för avsändare och mottagare.

  Är fakturan från oss?
  Alla e-postfakturor du får från oss på Schenker AB kommer från avsändaradressen SE-Technical-GOT-se-noreply@dbschenker.com.
  Adressen måste läggas till som godkänd avsändare hos ditt företag, annars finns risken att fakturorna hamnar i papperskorgen som spam - eller till och med nekas helt och hållet.

  Ladda ner fakturaguide

  Integrera e-tjänster

  Få information om dina transporter genom att själv integrera våra e-tjänster där du har störst nytta av dem. Kanske på din hemsida, i en webbshop eller i ett affärssystem?

  Fristående e-tjänst eller total integration

  Om du har en webbshop kan du låta dina kunder söka efter sändningarna eller låta dem välja utlämningsställe vid ombudsleveranser i din kassafunktion. Du kan även integrera informationen på ditt företags intranät och göra den tillgänglig för de som behöver den i sitt dagliga arbete. Du kan styra hur du vill presentera informationen grafiskt – allt för att det ska passa din kund i slutändan. I vissa fall kan vi även erbjuda färdiga grafiska gränssnitt.

  Våra e-tjänster kan integreras på olika nivåer, allt från att du endast länkar till vår fristående e-tjänst till att du gör en total integration där ditt företags miljö anropar våra system.

  DB Schenker i Sverige ger enbart support på nedan API-lösningar till svenska kunder och/eller systemutvecklare som utvecklar för en svensk DB Schenker-kund.

  • Leveranserna är en stor del av en e-handlares erbjudande. Här hittar du allt om hur våra leveransalternativ ska presenteras i din kassa.


  • Vi på DB Schenker åtar sig inte något ansvar avseende online-tjänster eller dess lämplighet för något särskilt ändamål. Vi svarar inte för skador, varken direkta eller indirekta sak- eller personskador, utebliven vinst, driftsavbrott, förlust av lagrad information eller annan skada, till följd av användningen av online-tjänster eller till följd av att tjänsten inte kan användas. 

   DB Schenker förbehåller sig rätten att när som helst uppdatera, justera eller helt sluta att tillhandahålla viss version av online-tjänster, liksom rätten att när som helst upphöra helt med tillhandahållande och support av online-tjänsterna. 

   DB Schenker förbehåller sig vidare rätten att när som helst och utan att först meddela kunder/användare förändra online-tjänsternas tillgänglighet. 

   För användandet/utnyttjandet av Schenkers online-tjänster gäller förutom vad som sagts ovan även vad som stadgas i DB Schenkers Legal Notice. 

   Om du implementerar någon av DB Schenkers online-tjänster ska du registrera dig som användare. Som registrerad användare får du meddelande via e-post innan eventuella förändringar genomförs i någon av de tjänster som du implementerat i ditt system. Du får också meddelande om nya tjänster tillkommer. Det är givetvis kostnadsfritt att registrera sig.


  • Flera av våra integrerade e-tjänster kräver att du har behörighet. Eftersom informationen är unik för dig som kund ska den inte vara tillgänglig för utomstående.

   Tjänster som kräver behörighetsansökan: 

   • Prisförfrågan Europa
   • Prisfråga Sverige (inkl. Parcel Utrikes)
   • Tracking/Sök sändning

   Ansök om behörighet


  TA-system

  Spara både tid och pengar med ett transportadministrationssystem. Systemet hjälper dig skapa och sända in korrekta transportinstruktioner, skriva ut godkända etiketter och transportdokument för olika transportprodukter och tillval, samt att flera system även stödjer att automatiskt boka begäran om hämtning.

  Du kan även integrera systemet med ditt order- och affärssystem eller e-handelslösning för att bli effektivare.

  Välj rätt TA-leverantör för dina transporter

  Ta gärna kontakt med respektive leverantör för att hitta ett system som täcker ditt behov, både när det gäller stöd för olika transportprodukter, tillval och lösning för att effektivt konsolidera order och skapa transportbeställningar, hantera utskrifter på olika platser/lager/butiker och uppföljning av era transportbeställningar med mera.

  På ditt lokala DB Schenkerkontor kan vår sälj- och produktionskoordinator ge dig tips och råd.

  • Listade systemleverantörer har utvecklat stöd i nedan system för merparten av våra idag gällande inrikes och utrikes paket- och godstransportprodukter samt olika tillval. Andra har valt att utveckla stöd för färre produkter och tillval.

   Respektive systemleverantör besvarar vilka av våra olika inrikes och utrikes paket- och godstransportprodukter samt tillval som systemet för närvarande stödjer.

   Respektive systemleverantör ansvarar för att löpande utveckla, säkerställa och komplettera sitt stöd för våra olika transporttjänster i listade system.

   Se lista på system och leverantörer


  • Det finns två unika nummerserier som behövs för att skapa transportdokument:

   1. Sändnings-ID 

   Sändningsnummerserie för paket-/fraktsedelsnummer.

   Beställ sändningsnummerserie här

   Unik nummerserie för varje sändning. En sändning kan innehålla flera kollin. Det nio-siffriga numret måste alltid kompletteras med en checksiffra för att bli tio siffror och därmed giltigt. Metoden för att beräkna checksiffra kallas modul 10:2 och är den samma som används för exempelvis personnummer. Normalt sköter ditt TA-system om detta helt automatiskt. För att beställa en nummerserie för Sändnings-ID, klicka nedan - OBS! om du använder ett webbaserat TA-system så behöver du vanligtvis inte beställa en nummerserie, det sköter TA-systemet om automatiskt. Beställ nummerserie här (öppnas i nytt fönster)

   2. Kolli-ID

   Nummerserie enligt GS1 SSCC. Unik nummerserie för varje kolli. Flera kollin kan förekomma i en sändning. Vid frågor gällande GS1 SSCC/Kolli-ID, kontakta GS1 Sverige.

   Det är viktigt att känna till att båda ovanstående nummerserier (sändning och Kolli - ID) måste vara så väl tilltagna så att de räcker och därmed är unika i minst 18 månader. Tidigast efter denna tid skall nummerserien användas på nytt, det vill säga du börjar om på första tilldelade numret. Det är bara om den tilldelade nummerserien inte räcker som en ny serie skall beställas.


  • Samtliga DB Schenker landtransporter ska märkas upp på transportkollinivå med Standardiserad Transportetikett (STE) godkända av DB Schenker Sverige.

   Beställ etikettmaterial för Standardiserad Transportetikett (STE)


  Import och export till och från länder utanför EU

  • Vid transport till tredje land samt Åland ska handelsfaktura utfärdas i enlighet med respektive lands bestämmelser. Notera att vissa länder ej accepterar s.k. Proformafaktura som underlag för Importförtullning. För kompletterade information se Tullverkets hemsida i avsändar- och mottagarland.

   Parter för Säljare och Köpare måste anges i transportinstruktionen, även om hämtning och leverans sker till andra parter. En transportinstruktion kan endast innehålla handelsfakturor från ett säljande och ett köpande företag.

   Om DB Schenker utför exportdeklaration 

   Transportbeställaren ska snarast efter bokningstillfället skickas nedanstående dokument till överskommen bokningskontakt för DB Schenker per transportinstruktion. Dokument häftas även bakom utskriven fraktsedel.

   1. Försättsblad eller e-postmeddelande med information om vilken transportinstruktion underlagen avser genom. Ange t.ex. sändningsinformation och sändningsnummer eller bifogad kopia på fraktsedel. 

   2. Handelsfaktura i tre (3) exemplar utfärdas i enlighet med respektive lands bestämmelser. Handelsfakturan används som underlag för Export- och Importdeklaration och behöver innehålla nedanstående uppgifter:

   • Kompletta adressuppgifter på säljande och köpande parter. 
   • Av Tullverket godkänt EORI nummer på säljande part. (Economic Operator Registration and Identification)
   • Tydlig varubeskrivning 
   • Antal kolli och kollislag 
   • Tullstatistikt nummer* (samt ev. tilläggskoder till respektive Tullstatistikt nummer) 
   • Ursprungsland per Varupost och Tullstatistikt nummer* 
   • Netto- och bruttovikt* 
   • Varuvärde per Tullstatistikt nummer* 
   • Farligt Gods klass (vid ADR klassade varor)* 
   • Liter/Antal/Styck/m3/m2 etc. då Tullstatistiskt nummer kräver uppgift 
   • Avvikande Exportprocedurkod (Temporärexport el. Aktivförädling etc)* Om uppgift saknas sker export enligt Procedurkod för normal export. 
   • Mottagarens tullkreditnummer (i mottagarlandet)

   *Dessa uppgifter skall vara specificerade i handelsfakturan per varupost och tullstatistiskt nummer samt summeras per Ursprungsland, Farligt Gods och andra krävande uppgifter per Varupost, som t.ex. antal/styck, nettovikt och bruttovikt per Tullstatistiskt nummer. Som alternativ att summera dessa dessa uppgifter i fakturan kan transportbeställaren använda en kommersiell varulista eller enhetsdokument (ED) per transportinstruktion. 

   3. Stämplade EUR1-certifikat eller ATR-certifikat. Transportbeställaren ansvarar för att vid behov bifoga av Tullverkets stämplade EUR-certifikat eller ATR-certifikat per transportinstruktion om detta krävs för importförtullningen i mottagarlandet. Transportbeställaren ansvarar för att kontakta köparen i mottagarlandet gällande detta eller se Tullverkets hemsida för aktuella regler och information. 

   Om DB Schenker ska söka Tullstatistiskt nummer per varupost, summera tulluppgifter baserat på kundens handelsfaktura, stämplade EUR1-certifikat eller korrigera parter på insänd transportinstruktion tillkommer avgifter enligt DB Schenkers gällande transportvillkor. 

   Om du utför exportdeklaration 

   Detta alternativ förutsätter att kund är godkänd, har tillstånd och systemstöd för att exportdeklarera enligt: Förenklat förfarande godkänd exportör "UGE" hos Tullverket.

   Transportbeställaren ska snarast efter bokningstillfället faxa eller via e-post sända nedanstående dokument till överenskommen bokningskontakt för DB Schenker per transportinstruktion. Dokument häftas även bakom utskriven fraktsedel.

   1. Försättsblad eller e-postmeddelande med information om vilken transportinstruktion underlagen avser genom att ange te.x. sändningsinformation och sändningsnummer eller bifogad kopia på fraktsedel.

   2. Handelsfaktura i tre (3) exemplar utfärdas i enlighet med respektive lands bestämmelser. Handelsfaktura används som underlag för Importdeklaration och behöver innehålla nedanstående uppgifter:

   • Kompletta adressuppgifter på säljande och köpande parter
   • Av Tullverket godkänt EORI nummer på säljande part (Economic Operator Registration and Identification)
   • Tydlig varubeskrivning
   • Varuvärde
   • Antal kolli och kollislag
   • Netto- och bruttovikt
   • Mottagarens tullkreditnummer (i mottagarlandet)

   3. Enhetsdokument med Tullverkets Tull-ID och MRN nummer.

   DB SCHENKERparcel till Åland 

   För sändningar till Åland krävs ingen handelsfaktura. Dock måste köparens/mottagarens skattenummer (momsregistreringsnummer) finnas med på fraktdokument/STE-etikett.

   DB SCHENKERparcel till Åland hanteras i transportinstruktionen som landskod FI (Finland).


  • FPPI (Foreign Principal Party in Interest) är en fullmakt till oss på DB Schenker som bara tecknas för leveranser från USA. Vi får helt enkelt mottagarens tillåtelse att hantera godset. Så när FPPI:n är undertecknad får vi klartecken att skicka godset. Mottagaren står inte för innehåll eller packning. Om FPPI saknas, hanteras leveransen som ”non routed”. Frakten måste då betalas av avsändaren som kan välja att boka transporten med en annan speditör.

   Ladda ner FFPI här


  • Export 

   Utfärdas av dig 

   • Handelsfaktura (Commercial invoice)
   • Packlista (Packing list) 
   • EUR1, endast till vissa destinationer 
   • Farligt gods-deklaration, DGD (Dangerous Goods Declaration) med uppgift om klass och s.k. UN-nr (endast vid farligt/klassat gods) 
   • VGM (mer information längre ner på sidan)

   Utfärdas av oss på DB Schenker 

   • Sjöfraktsedel (Bill of Lading, B/L), rederifraktsedel såväl som Schenker-B/L 
   • Tulldokument 
   • Legalisering (Legalization), endast till vissa destinationer. Skeppningsdokumenten legaliseras av respektive lands handelskammare och ambassad/konsulat. 
   • Diverse olika dokument vid Letter of Credit, L/C (remburs) förfarande 
   • Föranmälan 

   Import 

   Utfärdas av leverantören och visas för oss på avsändningsorten 

   • Handelsfaktura (Commercial invoice) 
   • Packlista (Packing list) 
   • GSP-certifikat formulär A (krävs endast för vissa varuslag) 
   • Exportlicens (krävs endast för vissa varuslag, vid importlicensansökan 

   Utfärdas av oss på avsändningsorten 

   • Original av sjöfraktsedel (Bill of Lading) alt. seawaybill 
   • Diverse olika tulldokument i de fall Schenker anlitas för denna tjänst

  • Den huvudsakliga innebörden av reglerna gällande VGM är att bruttovikten av en färdigpackad container ska bestämmas genom vägning. Om verifierad vikt saknas kan rederiet neka lastning av containern.

   Vägningen kan göras på två sätt:

   1. Container med last vägs i sin helhet
   2. Ingående komponenter vägs var för sig, inklusive packningsmaterial, surrningsutrustning och containervikt, och summeras IMO resolution MSC.380(94)

   Rapportering av VGM-vikt:

   VGM som lämnas av er ska vara hos oss före document closing. Det sker genom att vikten skrivs in i en VGM-mall som du får vid bokning. Notera att du som skickar bär fullständigt ansvar för att den angivna vikten är korrekt totalvikt d.v.s. godsvikt inklusive emballage och annat packningsmaterial.

   Den vikt som är lämnad vid document closing betraktas som den slutgiltiga VGM-vikten för godset.

   Kostnader för VGM:

   För alla exportbokningar fakturerar vi en VGM-avgift. I de fall du beställer vägning kommer kostnader faktureras enligt utlägg.


  Pallöverföringssystem

  För att uppnå hög transportsäkerhet är det viktigt att veta hur EUR-pallen ska användas. Lär dig hur du fyller i en fraktsedel och anmäler, eller avanmäler, till vårt pallöverföringssystem här.

  Förändrat pris på pall vid oreglerade pallskuld
  Till följd av ökad råvarubrist har tillgången på EUR-pall minskat radikalt under året. Det har medfört att priset, på både nya och begagnad EUR-pall, fortsatt att stiga kraftigt. På grund av detta kommer Schenker AB att fr.o.m. den 1 april justera avgiften på pall vid oreglerad pallskuld i Schenker AB:s Pallöverföringssystem (PÖS) till 230 kr per pall. Har du som kund ett negativ saldo den 31 mars 2022 skall detta vara reglerat innan den 20 april 2022 då den annars debiteras enligt den justerade avgiften för pall.

  Krav på rättelse av pallsaldobesked ska framställas till närmaste DB Schenker-kontor senast tio (10) dagar från utfärdat pallsaldobesked, i annat fall debiteras antalet pall i enlighet med pallsaldobeskedet och DB Schenkers vid var tid gällande transportvillkor. Tänk på att boka transporten i tid.

  Ladda ner villkor för vårt pallöverföringssystem med EUR-pallar

  Frågor? Kontakta vår kundservice!

  Mer nyttig fraktinformation


  • Så reklamerar du

   Tyvärr händer det att gods vi hanterar skadas eller förloras. Om det inträffar är det viktigt att du vet hur ditt gods är försäkrat. Med rätt varuförsäkring kan du vara trygg med att få full ersättning för ditt gods.

   Så reklamerar du Gå till sidan

  • Skicka farligt gods

   Vi på DB Schenker har lång erfarenhet av att transportera farligt gods och hjälper dig gärna om du har frågor om förpackningar, märkning och dokumentation.

   Skicka farligt gods Gå till sidan

  • Så funkar tull

   Vi erbjuder operativa tulltjänster som import- och exportdeklarationer, transiteringar, tullagerhantering, klassificering och intrastatredovisning.

   Så funkar tull Gå till sidan

  Godkännande Cookies och datainsamling

  Vi använder cookies för att förbättra och utveckla vår hemsida med hjälp av bland annat Adobe Analytics. Läs mer eller avregistrera dig under integritetspolicy.

 • Cookies och spårning

  Cookies är textfiler där din personliga data kan lagras. Här har du möjligheten att ta ett informerat beslut för- eller emot cookies.

  Vår integritetspolicy finns där för dig, så att du ska kunna ta del av den data som samlas in genom cookies på vår hemsida. Så att du kan ta ett beslut utifrån korrekt information. Du kan alltid ändra dina inställningar när det gäller cookies hos oss.

  Mer information hittar du under integritetspolicy.