Hitta exakt det du letar efter

 • Välj plats och språk

 • IMG_6066-Redigera-Redigera

  DB Schenker som tullombud

  Tull är krångligt. Fast inte om du är proffs – och det är vi! Vi har stenkoll på allt från import- och exportdeklarationer, transitering och tullagerhantering, till klassificering och intrastatredovisning. Med oss som tullombud får du inte bara hjälp med tulladministration. Vi hjälper dig dessutom med tullhantering på en mer strategisk nivå i form av konsultation och rådgivning.

  Nya direktiv från den 1 januari 2024 gällande tullvärdedeklaration.

  Tullvärdedeklaration innehåller uppgifter som styrker kostnader och förhållanden som har påverkat priset för den importerade varan. Från och med 1 januari dessa uppgifter skall lämnas direkt i importdeklarationen när värdet överstiger 20 000 euro (231 666 sek). Detta är oavsett om det utgår tullavgifter eller ej. En tullvärdedeklaration kan lämnas för varje importtillfälle eller så kan man ansöka om en generell tullvärdedeklaration.

  Vi rekommenderar er med återkommande flöden av import där tullvärdet överstiger 20 000 euro att ansöka om Generell tullvärdedeklaration för snabbare och smidigare hantering av era importdeklarationer och på så sätt undvika förseningar av leveransen av era varor.

  För mer information och nerladdning av dokument


  Därför ska du välja DB Schenker som tullombud

  Så kan våra tulltjänster hjälpa dig

  • Med oss som tullombud kan du fokusera på det du är bra på – dina produkter. Så tar vi hand om tulldeklarationerna åt dig.

   Vi hjälper dig med alla deklarationstyper: från export- och förenklade importdeklarationer, till standardtulldeklarationer och kompletterande importdeklarationer. När vi tar hand om dina tulldeklarationer kan vi dessutom passa på att klassificera dina varor åt dig. Allt för att du ska känna dig trygg över att rätt tull, moms och andra avgifter betalas till statskassan, att inga restriktioner eller sanktioner missas och att eventuella preferenser tillgodoses.

   Vi kan även hjälpa dig med: 

   • Betalningsförmedling av importavgifter till berörda myndigheter
   • Stöttning vid fysiska och dokumentbaserade tullkontroller
   • Stöttning vid förfrågningar från olika myndigheter som gäller utförda tulldeklarationer   

   För att vi ska kunna producera era deklarationer på bästa sätt, behöver vi få in rätt underlag och detaljerade varubeskrivningar för de aktuella produkterna. 

   De dokument vi behöver från dig är:

   • Handelsfaktura (proformafaktura går bra om det rör sig om ersättnings- och garantivaror, varuprover, reklamföremål, gåvor, returvaror samt reklamtryck)
   • Packlistor 
   • Eventuell tullvärdedeklaration
   • Eventuella kopior på ursprungsintyg, till exempel GSP-certifikat, EUR-certifikat, fakturadeklaration etc.
   • Handlingar som kan krävas för användningen av bestämmelserna för övergång till fri omsättning, till exempel tillstånd och exportbevis
   • Intyg eller tillstånd för en specifik sändning när det gäller importrestriktioner och införselrestriktioner
   • Eventuella transportdokument samt frakträkningar (gäller endast om varorna fraktas med annat fraktbolag än DB Schenker)

   Handelsfakturan – grunden till tulldeklarationerna

   Handelsfakturan är det viktigaste dokumentet och den handling som främst ligger till grund för innehållet i tulldeklarationerna. För att skapa era tulldeklarationer på ett korrekt sätt, måste handelsfakturan innehålla följande uppgifter:

   • Säljarens namn och adress 
   • Köparens namn och adress 
   • Dag då fakturan utfärdats 
   • Fakturanummer 
   • Antal och typ av kolli, bruttovikt och hur förpackningen är märkt 
   • Varubenämning 
   • Varans kvantitet 
   • Pris för varje varuslag 
   • Eventuella rabatter och typ av rabatter 
   • Leveransvillkor 
   • Betalningsvillkor

  • Transitering innebär att transporter av varor över gränser och genom områden kan ske utan att behöva betala tullavgifter, moms eller andra eventuella skatter. Att transitera tredjelandsvaror innebär att förflytta varor oförtullade mellan två punkter, antingen inom ett land eller mellan två länder. 

   DB Schenker har tillstånd som godkänd avsändare för unionstransitering. Det betyder att vi kan starta upp transiteringar åt dig, utan att fysiskt behöva åka till en tullklareringsexpedition. Även de flesta av våra terminaler och lager har tillstånd som godkänd mottagare för unionstransitering.

   Vi hjälper dig genom hela processen

   I praktiken betyder det att vi får ta emot och avsluta transiteringar på dessa platser, utan att fysiskt behöva uppsöka en tullklareringsexpedition. Vi har med andra ord möjlighet att hjälpa dig med hela transiteringsprocessen – från uppstart till avslut. Olika typer av transporter kräver olika typer av tillvägagångssätt.

   Vi hjälper dig med de här transiteringstyperna:

   • T1: Transitering av icke-unionsvaror
   • T2: Transitering av exportvaror till ett land som omfattas av gemensam transitering. Transitering av unionsvaror som måste passera genom ett land som omfattas av gemensam transitering
   • T2F: Om du ska transitera varor till, från eller mellan områden som ligger inom EU:s tullområde men utanför mervärdesskatteområdet (till exempel Åland och Kanarieöarna) ska du använda dig av T2F-transitering (intern unionstransitering med tillägget ”F” för ”Fiskalt”)
   • TIR-carnet: När du ska transitera en vara till ett land utanför EU, till exempel Ryssland eller Ukraina, kan du använda en så kallad TIR-carnet

   Vi har även möjlighet att hjälpa till att styrka tullstatus för varor som transiteras.

   För att göra det använder vi två typer av statusbevis:

   • T2L: Används för att styrka en varas unionsstatus om den under transporten tillfälligt lämnar unionens tullområde
   • T2LF: Används om en vara kommer från ett område som ingår i EU:s tullunion men inte i skatteunionen, till exempel Kanarieöarna 

  • Ett tullager är en plats som Tullverket har godkänt där icke-unionsvaror kan hänföras till tullagerförfarandet, vilket innebär att varorna kan lagras oförtullat under obestämd tid. Att lagra på tullager är framförallt fördelaktigt om varorna inte ska användas eller säljas direkt vid införseln, exempelvis säsongsbetonade varor.

   Tull, moms och eventuella andra skatter betalas först när tullagerförfarandet avslutas och varorna anmäls till import. Det handlar helt enkelt om att reducera kapitalbindning. Det är även möjligt att återexportera varor från tullager och inte heller då behöver varuägaren betala tull, moms eller andra skatter.

   Reducerad kapitalbindning

   DB Schenker har lång erfarenhet av att lagra våra kunders varor på tullager och har på så sätt varit med och bidragit till reducerad kapitalbindning, något vi är väldigt stolta över. Så har du som importör tredjelandsvaror som inte ska säljas än på länge, och som du inte vill betala tull, moms eller andra avgifter för i nuläget, tveka inte att kontakta oss, så tittar vi på en tullagerlösning åt dig.


  • Intrastatrapportering är en månadsvis undersökning om Sveriges varuhandel med övriga EU-länder. Undersökningen mäter värde och kvantitet av utförsel och införsel av varor. Uppgifterna är fördelade efter varor och EU-länder. 

   Vi kan sköta denna rapportering åt dig på tre sätt:

   • Manuell hantering (du skickar verifikationerna till oss)
   • Automatisk filöverföring via EDI
   • Vi får tillgång till delar av ert affärssystem för att säkerställa så er intrastatrapportering skickas in till SCB varje månad, medan ni i lugn och ro kan fokusera på er kärnverksamhet och era produkter

   Vem omfattas av rapporteringskravet?

   • Företag som inom EU köper eller säljer varor som överstiger ett visst belopp måste lämna uppgifter om sin handel till SCB (Statistiska Centralbyrån), så kallad intrastatrapportering
   • Företag som säljer varor till ett EU-land för minst 4,5 miljoner kronor under en 12-månaders period är skyldiga att lämna en så kallad utförselrapport
   • Företag som köper varor från ett EU-land till ett värde av minst 2,2 miljoner under en 12-månaders period är skyldig att lämna en så kallad införselrapport

  • Svenska företag som importerar varor till Sverige kan många gånger få tullfrihet eller tullnedsättning på sina varor tack vare de frihandelsavtal, ensidiga förmånsarrangemang och tullunionsavtal EU slutit med många länder. Att få ner tullsatsen, eller till och med slippa den helt, är något de flesta importbolag önskar. 

   Ursprungsintyg för förmånsbehandling

   De flesta svenska leverantörer är måna om att deras kunder i mottagarlandet ska få möjlighet att betala så låga tullar som möjligt, eller helst slippa betala något alls. För att en leverantörs handelspartner ska få förmånsbehandling, behöver rätt ursprungsintyg användas. Varans ursprung måste helt enkelt gå att bevisa med ett godkänt ursprungsintyg, något vi på DB Schenker kan hjälpa dig som exportör att utfärda. 

   Vi har bland annat möjlighet att utfärda stämpling av EUR1-certifikat, EUR-MED-certifikat samt med ansökan om fakturadeklaration, ursprungsdeklaration eller ursprungsförsäkran. Hör av dig till oss om ni vill ha hjälp med något av detta. 


  Fördelar med DB Schenker som tullkonsult

  Kortare ledtider, mindre kostnader och ökad lönsamhet. Tre bra grejer du kan uppnå med oss som tullkonsult. Vi utbildar, hjälper till med tillståndsansökan, gör tullutredningar och tullrevisioner, erbjuder rådgivning och mycket mer.

  Kombinera uppdrag med utbildning

  Vi hjälper dig både strategiskt och operativt. Och vår strategiska tullhantering går utmärkt att kombinera med vårt operativa tullerbjudande. Många kunder kombinerar flera olika strategiska tulltjänster. Till exempel att komplettera en tillståndsansökan med en utredning. Eller att kombinera ett klassificeringsuppdrag med klassificeringsutbildning.

  • Samtliga företag som lyder under tullagstiftningen och som handlar med länder utanför EU (tredjeland) har ett stort ansvar för de tulldeklarationer som skickas in till Tullverket, oavsett om man skapar deklarationerna själv eller tar hjälp av DB Schenker som tullombud. Ansvarsbördan ligger i princip alltid på importör, exportör, varuägare eller lagerhållare. Det är därmed viktigt att ha en grundläggande tullkunskap.

   Breda utbildningar inom alla områden

   Vi på DB Schenker har möjlighet att erbjuda både grundläggande och företagsanpassade tullutbildningar inom samtliga tullområden, såsom import, export, transitering, tullager, särskilda förfaranden, AEO, klassificering samt lagar, regler och förordningar. 

   Vi kan i likhet med Tullverket erbjuda allmänna utbildningar inom dessa områden, men det är framförallt genom våra företagsanpassade tullutbildningar, där vi uteslutande utgår från er som kund, er verksamhet och era behov, som vi kan göra skillnad. Vi sätter därmed era problem och utmaningar i fokus och formar utbildningen utifrån det. På så sätt kan vi under utbildningens gång även gå igenom och lösa konkreta problemställningar och utmaningar, parallellt med att vi förankrar det vi lär ut i lagstiftningen kopplat till det aktuella området. 

   Anpassas efter just din verksamhet

   Våra utbildare är samtliga seniora tullspecialister med mångårig tullerfarenhet, både på operativ och strategisk nivå och vi täcker således in samtliga tullområden, både på bredden och djupet. Utbildningarnas längd och omfattning anpassas helt och hållet efter era specifika behov. För oss finns inga begränsningar; vi skapar den tullutbildning som passar just ditt företag bäst.


  • Med våra tullspecialister inom DB Schenker har vi möjlighet att erbjuda all typ av tullrådgivning, såväl operativ som strategisk, i stor som liten skala. Det kan exempelvis handla om att använda oss som bollplank då viktiga tullstrategiska beslut skall fattas eller ta vår hjälp för att lösa konkreta komplicerade problem som uppstått inom tullområdet.

   Mycket att vinna

   Genom vår rådgivning kommer ni inte bara att vara säkra på att ni följer gällande tullagstiftning och regelverk, utan också kunna erhålla ekonomiska och/eller ledtidsmässiga vinningar.   


  • För importörer, exportörer och lagerhållare finns en rad möjligheter till tullförenklingar och lättnader inom tullområdet. För att erhålla dessa förenklingar finns olika typer av tulltillstånd att ansöka om hos Tullverket, vilket gör din import, export, transport och/eller lagring av tredjelandsvaror smidigare, mer effektiv och kostnadseffektiv.  

   Det kan handla om att:

   • Ansöka om betalningsanstånd, vilket ger dig som importör tullkredit på dina tullräkningar
   • Effektivisera och snabba på importprocessen genom att ansöka om tillstånd till förenklad import
   • Reducera kapitalbindning genom att ansöka om tillstånd till aktiv förädling eller tullager

   Det finns en uppsjö av tulltillstånd att ansöka om och detta är bara tre exempel av vad som finns. De flesta av dessa tulltillstånd kräver att den ansökande aktören kan visa upp dokumenterade arbetsrutiner samt en väldokumenterad tullprocess. Ansökningsprocessen för att erhålla dessa tillstånd kan därmed upplevas krånglig, teknisk och tidsödande för det ansökande företaget och olika grad av tullkompetens är inte sällan nödvändig.

   Skräddarsydda lösningar

   En erfaren tullspecialist kan därmed vara till stor hjälp när det gäller att ansöka om tulltillstånd och detta är något vi på DB Schenker erbjuder hjälp inom. Våra tullspecialister har möjlighet att hjälpa till med delar av eller hela ansökningsprocessen för samtliga typer av tulltillstånd.

   Vi har även möjlighet att utföra förstudier och utredningar och utifrån dessa skapa behovsanalyser samt ge rekommendationer om vilka tulltillstånd som bör passa just ert företag bäst, i syfte att förenkla er tullhantering samt erhålla kostnads- och ledtidseffektiviseringar kopplat till tull.


  • Tullhantering och tullagstiftning upplevs av många företag som omfattande, komplex och teknisk. Det är inte lätt att veta hur man ska gå tillväga och vad som är tillåtet och inte.

   Många företag som exempelvis ska slå sig in på en ny marknad utanför EU, antingen som leverantör eller kund, måste sätta sig in i vad som gäller rent tullmässigt på just den marknaden. Att världen består av 168 länder utanför EU, vilket innebär minst lika många olika tullagstiftningar att förhålla sig till som exportör eller importör, gör inte saken lättare.

   DB Schenker utreder inom alla områden

   Ska du etablera dig på en ny marknad eller lansera en ny produkt är det mycket viktigt att noggrant utreda vad som gäller utifrån ett tullperspektiv. Det kan stå dig som importör eller exportör dyrt om viktig information missas. Alla beslut som fattas där tull inbegrips måste bygga på ett väl underbyggt utredningsarbete.

   Att anlita våra tullspecialister för en sådan tullutredning är en bra idé, i syfte att säkerställa att man fattar rätt beslut där tull är en central del. DB Schenkers tullspecialister har lång och gedigen erfarenhet av att utföra olika typer av tullutredningar. Med vårt globala tullnätverk har vi möjlighet att erbjuda tullutredningar med både nationell och internationell prägel. Det finns inget område inom tullagstiftningen som vi inte kan utreda och våra färdiga utredningar levereras alltid med väl underbyggda rekommendationer för dig som kund att ta med dig vidare in i beslutsfattandet.


  • Varuklassificering är grundfundamentet i den operativa tullhanteringen. Om klassificeringsarbetet har utförts på ett korrekt sätt, är chansen stor att man som importör eller exportör skickar in korrekta tulldeklarationer till Tullverket.

   Det är utifrån varukoden man får fram rätt tull- och momssats, får vetskap om det råder restriktioner eller sanktioner för sin vara, erhåller information om antidumpningstull eller får fram vilka typer av tullnedsättningar som är möjliga för en viss vara från ett visst land. Användandet av felaktiga varukoder kan således få katastrofala följder och innebära att man som importör eller exportör riskerar att missa viktig tullinformation kopplad till sin vara. Användandet av felaktiga varukoder är något Tullverket ser extra allvarligt på och som de ofta fokuserar på i de tullrevisioner de utför.

   Operativ och strategisk hjälp från tullspecialister

    Att klassificera tredjelandsvaror korrekt och deklarera rätt varukoder för de varor man som importör eller exportör handlar med, är extremt viktigt, men kan också upplevas komplext och krångligt. Inte sällan landar man i att två eller flera varukoder kan fungera och att då göra rätt avvägning är både svårt och kräver god klassificeringskompetens. 

   DB Schenkers tullspecialister har stor erfarenhet av varuklassificering och vi hjälper er med detta, både på operativ nivå i samband med handläggning av transporter, men även på ett strategiskt plan. 

   Tryggt inför eventuella tullrevisioner

   Strategisk varuklassificering innebär att vi utför uppdrag som går ut på att vi reviderar delar av eller hela artikelregister åt importörer eller exportörer. Vi kan även hjälpa till att klassificera varor från grunden, exempelvis i samband med produktutveckling eller i samband med att inköpsbeslut skall fattas gällande nya typer av varor. 

   Att fånga upp tull-, moms- och eventuella andra tullrelaterade kostnader i ett tidigt skede av produktutvecklingsprocessen är mycket viktigt. Strategisk klassificering är alltså ett förebyggande klassificeringsarbete som säkerställer att rätt varukoder används i framtida import- eller exportdeklarationer. Att veta att en erfaren tullspecialist har klassificerat dina varor, kommer göra att ni känner er lugna och trygga inför eventuella framtida tullrevisioner. Så tveka inte att ta hjälp av oss om ni känner er osäkra på de varukoder ni använder för era tredjelandsvaror. 


  • Med jämna mellanrum utför Tullverket tullrevisioner hos företag som lyder under tullagstiftningen. Myndighetens mål är att genomföra revision var tredje år och en revision kan pågå alltifrån 90 till 180 dagar.

   Kontrollera uppgifter, varudeklarationer och tullrutiner

   Syftet med dessa revisioner är att kontrollera att företagens uppgiftslämning är korrekt, att rätt uppbörd deklarerats och att samtliga importerade eller exporterade varor blivit deklarerade. Myndigheten tittar även på företagens kompetensnivå, kontrollerar att det finns nödvändiga tullrutiner kopplade till tullhanteringen samt att man har en bra tillstånds- och lagefterlevnad.

   Att vara väl förberedd inför en tullrevision är därmed av yttersta vikt. DB Schenkers tullspecialister har många års erfarenhet av tullrevisioner; både som utförare i Tullverkets regi samt i egenskap av tullkonsulter med uppdrag att hjälpa företag inför tullrevisioner. 

   Vi hjälper dig göra förrevisioner - för din trygghet

   Så vill du vara på den säkra sidan inför en framtida tullrevision från Tullverket, tveka då inte att kontakta våra tullspecialister för en förrevision. Vi kan hjälpa till med allt ifrån analyser, säkerställa kompetens och resurser till att initiera egenkontroller och utföra fullskaliga förrevisioner.   


  En tullfullmakt är ett grundkrav för att vi på DB Schenker ska kunna agera ombud och hjälpa dig med förtullningsuppdrag, världen över.

  Fyll i fullmakten, signera och skicka den till:

  Schenker AB 
  Mölndalsvägen 83 
  412 97 Göteborg 
  Att: Schenker Customs/fullmaktshantering

  Ett EORI-nummer är ett krav för alla företag som lyder under tullagstiftningen och som vill kunna utföra någon form av tullhantering, exempelvis importdeklarationer, exportdeklarationer eller transiteringar. Detta gäller oavsett om du tänkt utföra tullhanteringen på egen hand eller ta hjälp av DB Schenker som tullombud. Utan EORI-nummer är det helt enkelt inte möjligt att handla med företag utanför EU. Ansök om EORI-nummer hos Tullverket

  Tullhantering | Logistik för blåbär | DB Schenker i Sverige

  Titta på videon

  Tullhantering | Logistik för blåbär | DB Schenker i Sverige

  Godkännande Cookies och datainsamling

  Vi använder cookies för att förbättra och utveckla vår hemsida med hjälp av bland annat Adobe Analytics. Läs mer eller avregistrera dig under integritetspolicy.

 • Cookies och spårning

  Cookies är textfiler där din personliga data kan lagras. Här har du möjligheten att ta ett informerat beslut för- eller emot cookies.

  Vår integritetspolicy finns där för dig, så att du ska kunna ta del av den data som samlas in genom cookies på vår hemsida. Så att du kan ta ett beslut utifrån korrekt information. Du kan alltid ändra dina inställningar när det gäller cookies hos oss.

  Mer information hittar du under integritetspolicy.