Hitta exakt det du letar efter

 • Välj plats och språk

  Incoterms och Combiterms

  Incoterms och Combiterms är leveransvillkor som bestämmer vem som ska arrangera transporten, vem som ska stå för försäkring och vem som står för risken om någonting går fel.

  Vad är det för skillnad på Incoterms och Combiterms?

  Incoterms är en samling av leveransvillkor, som används för handel både i Sverige och internationellt.

  Combiterms är kostnadsfördelningsverktyg som används för att detaljstyra vem som betalar för de olika delarna av transporten i enlighet med Incoterms.

  Se vår film som förklarar begreppen

  Incoterms® 2020

  Nya Incoterms® 2020 trädde i kraft den första januari 2020, och bakgrunden är att Internationella handelskammaren (ICC) ville göra Incoterms® lättare att förstå.

  De nya riktlinjerna definierar vem av säljare och köpare, som är ansvarig för kostnader och risker under en transport. Som leverantör är det bra om du granskar och identifierar vilka Incoterms® ditt företag vanligtvis använder och hur de förhåller sig till de nya riktlinjerna.

  Transportrelaterade säkerhetskrav har inkluderats i varje villkor i Incoterms® 2020 (se A4/A7 Incoterms® 2020).

  Förklarande noteringar för användare för varje Incoterm har ersatt 2010 års Guidance Notes och är utformade för att vara enklare. Det är viktigt att alla som är involverade i internationell handel skaffar sig en grundlig förståelse för de nya Incoterms® 2020.

  Incoterms® är skyddade av upphovsrätt som ägs av ICC. Ytterligare information om Incoterm®-reglerna finner du på ICC:s hemsida. Incoterms® och Incoterms® 2020-logotypen är varumärken som tillhör ICC. Användning av dessa varumärken innebär inte associering med, godkännande eller sponsring av ICC såvida inte specifikt anges ovan.

  Detta är enbart en förenklad information och vi på DB Schenker lämnar inga garantier om innehållets riktighet. Vi uppmuntrar dig att söka ytterligare information hos ICC Incoterms® och juridiskt ombud.

  • Köparen står för risken och alla kostnader då säljaren har placerat godset på överenskommen plats till exempel på säljarens lastkaj. Försäkring: Köparen behöver försäkring för hela transporten från att risken övergår.


  • Säljaren överlämnar godset på den angivna platsen. Köparen står för risken från det att varan levereras till första fristående transportör eller terminal. Försäkring: Köparen behöver ha försäkring för transporten från det att risken går över enligt ovan.

   Incoterms® 2020: Enligt FCA är säljaren nu ansvarig för att leveransen är redo för hämtning vid viss plats och viss tidpunkt. Köparen kan ge instruktion till transportören att utfärda ombord konossement (Onboard Bill of Lading) till säljaren.


  • Säljaren levererar godset vid sidan av fartyget. Köparen står för risken från det ögonblick då godset är levererat vid sidan av fartyget. Försäkring: Köparen behöver försäkring för transporten från att godset avlämnas på kaj. Säljaren behöver försäkring fram till avlämnadet på kaj.


  • Säljaren står för risken fram till dess godset är lastat ombord på fartyget. Köparen står för risken från och med att godset är levererat ombord på fartyget. Försäkring: Köparen behöver försäkring för transporten från att godset är lastat ombord på fartyget. Säljaren behöver försäkring fram till det är lastat ombord.


  • Säljaren står för risken fram tills godset är lastat ombord på fartyget som angetts av säljaren samt kostnader och frakt fram till angiven destinationshamn. Köparen står för risken från och med att godset är levererat ombord på fartyget. Försäkring: Köparen behöver försäkring för transporten från att godset är lastat ombord på fartyget. Säljaren behöver försäkring fram till lastat ombord.


  • Säljaren ansvara för kostnader som försäkring, och frakt fram till angiven destinationshamn. Köparen står för risken från och med att godset är levererat ombord på fartyget. Försäkring: Säljaren måste ordna med försäkring som minst uppfyller villkoret Institute Cargo Clauses (C) fram till destinationshamnen för köparens räkning.

   Incoterms® 2020 innebär krav på mer omfattande försäkring än tidigare.


  • Säljaren arrangerar frakt till angiven bestämmelseort, men köparen står för risken från och med att godset är levererat till den första fristående fraktföraren eller terminal. Försäkring: Köparen bör ha försäkring för transporten. Säljaren bör ha försäkring fram till platsen för överlämning som är angiven i köpeavtalet.


  • Säljaren ansvarar för kostnader, inkluderat försäkring och frakt, fram till angiven bestämmelseort. Köparen står för risken från och med att godset levererats till den förste fristående fraktföraren. Försäkring: Säljaren måste köpa försäkring som minst uppfyller villkoret Institute Cargo Clauses (A) fram till angiven destination för köparens räkning.

   Incoterms® 2020 innebär krav på mer omfattande försäkring än tidigare.


  • Säljaren står risken för godset fram till avtalad avlämningsort. Köparen står för risken från och med det ögonblick säljaren har gjort godset tillgängligt för lossning på avlämningsorten. Försäkring: Försäkring tecknas av säljaren till avtalad avlämningsort.

   Incoterms® 2020: DAP (Delivered at Place), DPU (Delivered at Place Unloaded) och DDP (Delivery Duty Paid) tar nu hänsyn till köpare och säljare som arrangerar egna transporter i stället för att använda tredjepartsföretag.


  • Säljaren står risken för godset fram tills det är lossat på angiven plats. Köparen står för risken från det ögonblick godset är tillgängligt efter lossning på den avtalade platsen. Avtalet måste ange var godset blir tillgängligt efter lossning. Försäkring: Försäkring tecknas av säljaren fram tills att godset är lossat på angiven plats.

   Incoterms® 2020: Den tidigare förkortningen DAT stod för Delivered at Terminal (levereras vid terminal) och den nya, DPU, står för Deliviered at Place Unloaded. Anledningen till förändringen är att köparen eller säljaren ibland vill att leveransen ska ske någon helt annanstans än just på en terminal.

   Incoterms® 2020: DAP (Delivered at Place), DPU (Delivered at Place Unloaded) och DDP (Delivery Duty Paid) tar nu hänsyn till köpare och säljare som arrangerar egna transporter i stället för att använda tredjepartsföretag.


  • Säljaren står för risken och alla kostnader till och med det ögonblick då säljaren har levererat godset på överenskommen plats. Köparen står för risken från det ögonblick godset är tillgänglig för lossning på bestämmelseorten. Försäkring: Försäkring tecknas av säljaren fram till avtalad bestämmelseort.

   Incoterms® 2020: DAP (Delivered at Place), DPU (Delivered at Place Unloaded) och DDP (Delivery Duty Paid) tar nu hänsyn till köpare och säljare som arrangerar egna transporter i stället för att använda tredjepartsföretag.


  Combiterms

  Sverige, som ett av få länder i världen, har kommit fram till att Incoterms inte är tillräckligt detaljerat vad gäller fördelning av kostnader och har därför upprättat Combiterms. Combiterms är DB Schenkers relation med transportköparen. Här ska det tydligt stå vem DB Schenker ska ta betalt av, och för vilka sträckor.

  Ladda ner Combiterms 2011

  • För oss på DB Schenker är det viktigt att veta vem som vi ska belasta kostnaden och vem som står risken om något inträffar med godset under transporten. Det är viktigt att det är tydligt så inga missuppfattningar sker.


  • Anledningen till att kunden väljer fel Combiterms är oftast att man inte anpassar vad man kommit överens om med sin avtalspart i köpeavtalet med vad man meddelar transportören. Om det står fel säljare eller köpare på fel sträckor så blir det en diff på vem som ska stå för vilka kostnader och oklart vem som står risken för godset under transport. Det blir även onödigt arbete för alla parter.


  • Var noggrann med att följa avtalen med kunderna. Vad är överenskommet? Vad står i fakturan?  Det är viktigt att man lever efter avtalen när man beställer och köper transporttjänsten.

   Ett viktigt tips, ta dig tid att förstå upplägget!

   Se över transportbokningarna och vad som står i leveransvillkoren med kunderna. Det ska återspegla det som sker i verkligheten. Annars kan det bli dyrt och tar onödig tid.


  Se intervjun om Incoterms & Combiterms med Johan Henriksson, Risk Management

  Titta på videon

  Se intervjun om Incoterms & Combiterms med Johan Henriksson, Risk Management

  Frågor? Kontakta vår kundservice!

  Godkännande Cookies och datainsamling

  Vi använder cookies för att förbättra och utveckla vår hemsida med hjälp av bland annat Adobe Analytics. Läs mer eller avregistrera dig under integritetspolicy.

 • Cookies och spårning

  Cookies är textfiler där din personliga data kan lagras. Här har du möjligheten att ta ett informerat beslut för- eller emot cookies.

  Vår integritetspolicy finns där för dig, så att du ska kunna ta del av den data som samlas in genom cookies på vår hemsida. Så att du kan ta ett beslut utifrån korrekt information. Du kan alltid ändra dina inställningar när det gäller cookies hos oss.

  Mer information hittar du under integritetspolicy.