Hitta exakt det du letar efter

 • Välj plats och språk

  För leverantörer

  Det är viktigt för oss att ha goda och långsiktiga samarbeten med våra leverantörer. Därför lägger vi stor vikt vid att välja rätt samarbetspartners och utvärderar regelbundet våra leverantörer. Vi vill arbeta med engagerade partners som har en vilja att skapa strategiskt långsiktiga relationer.

  DB Schenker är medlem i FN:s Global Compact vars tio principer baseras på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet, samt FN:s konvention mot korruption. De tio principerna ligger till grund för DB-koncernens uppförandekod (Code of Conduct), som ålägger våra leverantörer och affärspartners att följa etiska och rättsliga normer.

  E-faktura till DB Schenker

  Hantering av leverantörsfakturor i pappersformat hos DB Schenker ska avvecklas.  Vi vill därför ha e-faktura från nya leverantörer.  

  Vänligen beakta de regler som gäller kring fakturans utformning och innehåll samt de krav på referens som finns.

  Se faktureringsuppgifter beroende på fakturamottagare här

  eProcurement
  Läs mer om DB Schenkers nya inköpssystem här

  Frågor? Kontakta vår kundservice!

  Godkännande Cookies och datainsamling

  Vi använder cookies för att förbättra och utveckla vår hemsida med hjälp av bland annat Adobe Analytics. Läs mer eller avregistrera dig under integritetspolicy.

 • Cookies och spårning

  Cookies är textfiler där din personliga data kan lagras. Här har du möjligheten att ta ett informerat beslut för- eller emot cookies.

  Vår integritetspolicy finns där för dig, så att du ska kunna ta del av den data som samlas in genom cookies på vår hemsida. Så att du kan ta ett beslut utifrån korrekt information. Du kan alltid ändra dina inställningar när det gäller cookies hos oss.

  Mer information hittar du under integritetspolicy.