Hitta exakt det du letar efter

 • Välj plats och språk

 • Man wearing a helmet and a blue shirt and dark tie standing in a workshop

  Tysk lagstiftning för leverantörskedjor

  Vad är syftet med lagen? Att skydda mänskliga rättigheter och miljön. Något som redan varit en integrerad del av vår ESG-strategi och våra uppförandekoder.

  Information till våra leverantörer

  Den tyska lagstiftningen för leverantörskedjor - på tyska kallad Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) - kräver att tyska företag ska genomföra en företagsbesiktning (due diligence) och riskhantering avseende mänskliga rättigheter och miljö. Lagen antogs av den tyska regeringen 2021 och den träder i kraft den 1 januari 2023.

  DB Schenker förväntas följa lagen, både som hundraprocentigt dotterbolag till DB och i vår egen rätt. Med vårt huvudkontor i Tyskland och med mer än 3 000 anställda har vi en oberoende skyldighet att uppfylla lagens krav.

  Lagen syftar till att skydda mänskliga rättigheter och miljön. Men visste du att DB Schenkers globala dotterbolag också måste följa lagen? Eftersom DB Schenker har sitt huvudkontor i Tyskland omfattas dess dotterbolag och deras leverantörskedjor också av LkSG. Det innebär att denna tyska lag har en global inverkan.

  Lagen kräver att DB Schenker vidtar följande åtgärder:

  • Internt och externt offentliggörande av en principförklaring som omfattar våra risker för mänskliga rättigheter och miljö, våra prioriteringar och hur vi planerar att hantera dem framöver.


  • Förstå var vi kan riskera att bidra till kränkningar av mänskliga rättigheter eller miljön, antingen genom vår egen affärsverksamhet eller inom vår leverantörskedja.


  • Se till att vi har ett bra system för att hantera risker när vi upptäcker dem, bland annat genom att integrera detta i alla relevanta affärsprocesser (till exempel leverantörsanskaffning).


  • Se till att vi vidtar rätt åtgärder för att förhindra att risker förvandlas till överträdelser.


  • Se till att agera omedelbart när vi upptäcker överträdelser eller hotande överträdelser för att förhindra, avsluta eller minimera dessa.


  • Se till att människorätts- och miljörisker kan rapporteras till oss så att vi kan vidta åtgärder.


  • Att noggrann dokumentation om de risker vi upptäcker, hur vi hanterar dem och hur effektiva våra åtgärder är, och en gång om året rapportera om vår regelefterlevnad till relevant myndighet.


  Vad innebär detta för våra leverantörer?

  Vi kommer fortsätta att samarbeta med våra leverantörer för att säkerställa ett bra informationsutbyte. En viktig del är att veta vad man kan förvänta sig, dvs. hur lagen kommer att påverka er som affärspartner.

  Här hittar du mer information om de senaste nyheterna om vår verksamhet och vad vi kan förvänta oss härnäst. Besök sidan för att hålla dig informerad om de senaste uppdateringarna och vanliga frågor.

  Räkna med följande uppdateringar i framtiden:

  Kontakta oss om du har frågor

  Godkännande Cookies och datainsamling

  Vi använder cookies för att förbättra och utveckla vår hemsida med hjälp av bland annat Adobe Analytics. Läs mer eller avregistrera dig under integritetspolicy.

 • Cookies och spårning

  Cookies är textfiler där din personliga data kan lagras. Här har du möjligheten att ta ett informerat beslut för- eller emot cookies.

  Vår integritetspolicy finns där för dig, så att du ska kunna ta del av den data som samlas in genom cookies på vår hemsida. Så att du kan ta ett beslut utifrån korrekt information. Du kan alltid ändra dina inställningar när det gäller cookies hos oss.

  Mer information hittar du under integritetspolicy.