Skip to content
DB SCHENKER-logga


IMG_9603-Redigera

Få tillgång till mer än dina transporter

Få information om dina transporter genom att själv integrera våra e-tjänster där du har störst nytta av dem. Kanske på din hemsida, i en webbshop eller i ett affärssystem?

Om du har en webbshop kan du låta dina kunder söka efter sändningarna eller låta dem välja utlämningsställe vid ombudsleveranser i din kassafunktion. Du kan även integrera informationen på ditt företags intranät och göra den tillgänglig för de som behöver den i sitt dagliga arbete. Du kan styra hur du vill presentera informationen grafiskt – allt för att det ska passa din kund i slutändan. I vissa fall kan vi även erbjuda färdiga grafiska gränssnitt.

Våra e-tjänster kan integreras på olika nivåer, allt från att du endast länkar till vår fristående e-tjänst till att du gör en total integration där ditt företags miljö anropar våra system.

DB Schenker i Sverige ger enbart support på nedan API lösningar till svenska kunder och/eller systemutvecklare som utvecklar för en svensk DB Schenker-kund.

Se våra API:er


 

Vi på DB Schenker åtar sig inte något ansvar avseende online-tjänster eller dess lämplighet för något särskilt ändamål. Vi svarar inte för skador, varken direkta eller indirekta sak- eller personskador, utebliven vinst, driftsavbrott, förlust av lagrad information eller annan skada, till följd av användningen av online-tjänster eller till följd av att tjänsten inte kan användas.

DB Schenker förbehåller sig rätten att när som helst uppdatera, justera eller helt sluta att tillhandahålla viss version av online-tjänster, liksom rätten att när som helst upphöra helt med tillhandahållande och support av online-tjänsterna.

DB Schenker förbehåller sig vidare rätten att när som helst och utan att först meddela kunder/användare förändra online-tjänsternas tillgänglighet.

För användandet/utnyttjandet av Schenkers online-tjänster gäller förutom vad som sagts ovan även vad som stadgas i DB Schenkers Legal Notice.

Om du implementerar någon av DB Schenkers online-tjänster ska du registrera dig som användare. Som registrerad användare får du meddelande via e-post innan eventuella förändringar genomförs i någon av de tjänster som du implementerat i ditt system. Du får också meddelande om nya tjänster tillkommer. Det är givetvis kostnadsfritt att registrera sig.

Så här får du presentera DB Schenker i din kassa

Flera av våra integrerade e-tjänster kräver att du har behörighet. Eftersom informationen är unik för dig som kund ska den inte vara tillgänglig för utomstående.

Tjänster som kräver behörighetsansökan:

  • Prisförfrågan Europa
  • Prisfråga Sverige (inkl. Parcel Utrikes)
  • Tracking/Sök sändning

Ansök om behörighet