161110_icono_product_teaser Shape Shape 161110_icono_product_teaser icon-arrow-left icon-arrow-right icon-first icon-last 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser location-pin 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser contact-desktop-white careers-desktop-white

Få tillgång till mer än dina transporter

Få information om dina transporter genom att själv integrera våra e-tjänster där du har störst nytta av dem. Kanske på din hemsida, i en webbshop eller i ett affärssystem?
Om du har en webbshop kan du låta dina kunder söka efter sändningarna eller låta dem välja utlämningsställe vid ombudsleveranser i din kassafunktion. Du kan även integrera informationen på ditt företags intranät och göra den tillgänglig för de som behöver den i sitt dagliga arbete.
Du kan styra hur du vill presentera informationen grafiskt – allt för att det ska passa din kund i slutändan. I vissa fall kan vi även erbjuda färdiga grafiska gränssnitt.
Våra e-tjänster kan integreras på olika nivåer, allt från att du endast länkar till vår fristående e-tjänst till att du gör en total integration där ditt företags miljö anropar våra system.

API står för Application Programming Interface.

Exponera gärna DB Schenkers logotyp på det ställe som du planerar att integrera våra e-tjänster, enligt våra villkor. Länk till vår logotyp hittar du i högerkolumnen. 

Till höger hittar du våra introduktionsdokument kring den tekniska delen av att integrera en e-tjänst som vi rekommenderar dig att läsa igenom.

Vid problem med anrop:

1. Kontrollera att du angett korrekta inloggningsuppgifter (användar-ID och lösenord) om e-tjänsten kräver behörighet. Ansökan för behörighet sker via ”behörighetsansökan” till vänster i menyn under Integrerade e-tjänster.
2. Kontrollera att ditt anrop är enligt gällande specifikation/API för aktuell e-tjänst.     
3. Om allt ser rätt ut trots detta, kan du få hjälp att felsöka ditt färdiga anrop genom att skicka en kopia av anropet till e-support.

Har du en systemleverantör som integrerat DB Schenkers integrerade e-tjänster? Kontakta supporten hos din systemleverantör för felanmälan och hjälp.

API:er

Prisfråga

Boka hämtning

Transportinstruktion/Kvittens

Sök din sändning

Sök din sändning - ombudsleveranser

Ombudsregister

Ombudskarta

Vi på DB Schenker åtar sig inte något ansvar avseende online-tjänster eller dess lämplighet för något särskilt ändamål. Vi svarar inte för skador, varken direkta eller indirekta sak- eller personskador, utebliven vinst, driftsavbrott, förlust av lagrad information eller annan skada, till följd av användningen av online-tjänster eller till följd av att tjänsten inte kan användas.

DB Schenker förbehåller sig rätten att när som helst uppdatera, justera eller helt sluta att tillhandahålla viss version av online-tjänster, liksom rätten att när som helst upphöra helt med tillhandahållande och support av online-tjänsterna.

DB Schenker förbehåller sig vidare rätten att när som helst och utan att först meddela kunder/användare förändra online-tjänsternas tillgänglighet.

Användare/kund förbinder sig genom accepterandet av dessa villkor att överst på de webbsidor där DB Schenkers online-tjänster utnyttjas, lägga in texten "Logistics by", samt Schenkers logotyp, som ska länkas från DB Schenkers webbserver via adressen: 

http://www.schenker.se/images/schenker_sweden_logo_small.gif

För användandet/utnyttjandet av Schenkers online-tjänster gäller förutom vad som sagts ovan även vad som stadgas i DB Schenkers Legal Notice.

Om du implementerar någon av DB Schenkers online-tjänster ska du registrera dig som användare. Som registrerad användare får du meddelande via e-post innan eventuella förändringar genomförs i någon av de tjänster som du implementerat i ditt system. Du får också meddelande om nya tjänster tillkommer. Det är givetvis kostnadsfritt att registrera sig.

Flera av våra integrerade e-tjänster kräver att du har behörighet. Eftersom informationen är unik för dig som kund ska den inte vara tillgänglig för utomstående.

Tjänster som kräver behörighetsansökan:

  • Prisförfrågan Europa
  • Prisfråga Sverige (inkl. Parcel Utrikes)
  • Inrikes Transportinstruktion & Kvittens/POD
  • Tracking/Sök sändning

Ansök om behörighet

Med vår widget får du enkelt tillgång till ett färdigt gränssnitt för sökning av sändningar och för att hitta ditt närmsta ombud via postnummer.

Tjänsten går utmärkt att integrera i en webbshop, i ett intranät eller på någon annan sida där du har behov ge dina kunder, dig själv eller dina anställda möjlighet att söka sändningar eller hitta ombud.

Sök sändning
Med sändnings-ID kan du söka både in- och utrikessändningar, se den senaste statushändelsen för varje sändning eller kolli med möjlighet att klicka dig vidare och läsa mer om tidigare händelser i transportkedjan. Du kan även söka sändningar med hjälp av avsändarens- eller mottagarens referens.

Hitta ombud
Du kan hitta alla våra ombud i Sverige med hjälp av postnummer. I sökresultatet får du information om ombudets namn, adress, telefonnummer och öppettider.