IMG_9603-Redigera

Våra API:er

API står för Application Programming Interface.

Exponera gärna DB Schenkers logotyp på det ställe som du planerar att integrera våra e-tjänster, enligt våra villkor. Länk till vår logotyp hittar du i högerkolumnen. 

Till höger hittar du våra introduktionsdokument kring den tekniska delen av att integrera en e-tjänst som vi rekommenderar dig att läsa igenom.

Vid problem med anrop:

1. Kontrollera att du angett korrekta inloggningsuppgifter (användar-ID och lösenord) om e-tjänsten kräver behörighet. Ansökan för behörighet sker via ”behörighetsansökan” till vänster i menyn under Integrerade e-tjänster.
2. Kontrollera att ditt anrop är enligt gällande specifikation/API för aktuell e-tjänst.     
3. Om allt ser rätt ut trots detta, kan du få hjälp att felsöka ditt färdiga anrop genom att skicka en kopia av anropet till e-support.

Har du en systemleverantör som integrerat DB Schenkers integrerade e-tjänster? Kontakta supporten hos din systemleverantör för felanmälan och hjälp.

Prisfråga visar vad en transport kostar enligt ditt kundavtal med oss. E-tjänsterna hjälper dig att se transportkostnaden för varje sändning du planerar att skicka. Observera att båda e-tjänsterna kräver behörighet då de slår mot ditt eller dina unika kundavtal. Behörighet kan du ansöka om till höger eller via menyn till vänster.

I Prisfråga Sverige kan du se vad kostnaden blir för dina inrikes godssändningar samt paketsändningar för både in- och utrikes. Du har även möjlighet att göra påslag i procent ifall du skall vidarefakturera kostnaden för transporten.

Prisfråga Europa ger dig möjlighet att se vad dina utrikes godstransporter kostar enligt avtalet.

Nedan hittar du API:er för bägge e-tjänsterna.

API för Prisfråga Sverige v. 4.1.4

API för Prisfråga Europa

API:er

En integration av Boka hämtning gör att du från din egen miljö kan boka hämtning av en inrikestransport. Integrationen gör det dock inte möjligt att skapa transportdokument eller skicka elektronisk transportinstruktion som är den definitiva transportbeställningen. För dessa två funktioner rekommenderar vi alltid något av våra certifierade och godkända TransportAdministrativa system (TA-system).

Vill du veta mer om integrationen – kontakta oss

Tillbaka:

API:er

Med Transportinstruktion/Kvittens kan du integrera möjligheten att se vem som har kvitterat en sändning. Du kan med hjälp av ditt kundnummer och en referens få kvittens (e-POD) i PDF-format. Du kan även få fraktsedlar och transportinstruktioner (elektroniska transportbeställningar) i samma format. Tjänsten kräver behörighet.

API för Transportinstruktion/Kvittens

Tillbaka:

API:er

Att söka din sändning kan integreras på en rad olika sätt beroende på vad du har för behov. Vill du ha ett helt färdigt gränssnitt som stödjer både svenska och engelska kan du integrera vår enkla och flexibla Widget  där du förutom att söka dina sändningar  även kan hitta något av våra paketombud med hjälp av postnummer. För att få tillgång till widgeten måste du beställa den vilket du kan göra till höger. Då får  du en för ditt företag unik kod att integrera i din hemsida.

Med e-tjänsten Tracking kan du söka sändning för sändning både in- och utrikes med hjälp av ett sändningsnummer, kolli-ID eller annan referens. Du kan välja om  du vill ha svaren från tjänsten i xml- eller html-format. Tracking kräver behörighet.

Nedan hittar du även koder och adresser för att länka in möjligheten att söka din sändning.

Kod för Tracking

<a href="http://was.schenker.nu/ctts-a/com.dcs.servicebroker.http.HttpXSLTServlet?request.service=CTTSTYPEA&request.method=select&refresh=true&language=sv&country=SE"> Tracking</a>

Kod för Tracking med resultat i nytt fönster

<a href="http://was.schenker.nu/ctts-a/com.dcs.servicebroker.http.HttpXSLTServlet?request.service=CTTSTYPEA&request.method=select&refresh=true&language=sv&country=SE" target="New"> Tracking</a>


Api för TrackingTillbaka:

API:er

Här finns information om hur paketsökningen integreras.Track & Trace (Paketsökning på Internet)

Här har du möjlighet att söka efter paket. Sökningen kan ske genom inmatning av paketlöpnummer (8 siffror), kollinummer (13 siffror) eller eventuell referens från avsändare (till exempel mottagarens kundnummer eller annan referens som avsändare bilägger sin transportbokning). Vi rekommenderar att sökning i första hand görs genom användande av kollinummer.

Sökning kan även ske genom angivelse av 10 siffror vilket ger försändelser bokade via webbgränssnitt eller ursprungligt bokade som DB SCHENKERparcel Ombud.


Implementering (webbgränssnitt)


Genom att skicka med följande parametrar kan ett visst paket hittas (skickas med som querystring):

  • referenceid (paketreferens/Refx)
  • packageid (sändningsnummer eller kollinummer)
  • header (ange header=0 för att dölja sökrutorna)Implementering (webbservice / XML)


Följande parametrar är tillgängliga:

  • packageid - motsvarar kollinummer
  • referrer - frivillig uppgift, en referens till Er (så att vi kan se i våra loggar varifrån eventuellt felaktiga anrop kommer)


API för webbtjänst


Tillbaka:

API:er

Här finns information om hur paketombudsregister integreras.

Ombudsregister via webbtjänst
För att ge konsument möjlighet att via webbutik själv välja utlämningsställe tillhandahåller vi denna webbtjänst, som returnerar ombudsdata i XML-format. Sökning kan ske antingen via postnummer eller via ort. Du kan i denna webbtjänst också få information om öppettider, om betalkort kan användas, samt vilken geografisk position, dvs koordinater, ombudet har mm.

API/dokumentation för denna webbtjänst finner du till höger. Metoden som skall anropas heter SearchCollectionPoint. Utöver det kan även metoden GetCollectionPointInfo nyttjas för att hämta information om ett specifikt ombud.

Exempel på sökresultat i XML, via sökning på postnummer:

<CollectionPoint>
<CpointID>0322</CpointID>
<DisplayName>Otterhällans Jourlivs</DisplayName>
<Distance/>
<AddressLine1>Lasarettsgatan 2</AddressLine1>
<AddressLine2></AddressLine2>
<PostCode>41119</PostCode>
<City>Göteborg</City>
<CountryCode>SE</CountryCode>
<OpenHours>M-F 9-21, L-S 10-21</OpenHours>
<OpenHours1>Må-Fr 9-21</OpenHours1>
<OpenHours2>Lö-Sö 10-21</OpenHours2>
<OpenHours3/>
<Directions/>
<CardAvailable>Y</CardAvailable>
<CardName>Tar bankkort</CardName>
<CardInfo/>
<Latitude>57.703109697496615</Latitude>
<Longitude>11.957889800336002</Longitude>
<ConsignmentProductID>1000</ConsignmentProductID>
<ReturnProductID>2000</ReturnProductID>
</CollectionPoint>

Villkor
Observera att för användandet av samtliga e-tjänster gäller följande villkor: 

Schenker e-servicevillkor

Villkor för e-tjänster


API för Ombudsregister


Vår nya kartsökning ger era kunder möjlighet att själva välja ombud/utlämningsställe.

Dokumentation för att integrera kartan på er sida finns enligt länk nedan:

Integrera karta (PDF)

Exempelkod för nedladdning enligt nedan länk:
Exempelkod karta (PDF)

För att använda kartsökningen krävs registrering mot den domän som kartan används på, exempelvis www.dbschenker.se.

Registrering