Hitta exakt det du letar efter

 • Välj plats och språk

 • Insatserna under det fjärde och sista kvartalet av vår interna Leading the Way-utmaning kommer att gå till en välgörenhetsorganisation som driver på utvecklingen för att främja barns rättigheter och jämställdhet för flickor.

  I det här samarbetet bidrar vi till att barn och unga kan utvecklas fritt och med god hälsa, oberoende av ursprung, religion eller de politiska förhållanden som råder i just deras land. Nedan kan du läsa mer om projekten vi stödjer:

  Projekt Guatemala: Friska barn trots klimatförändringar

  Guatemala är särskilt sårbart för naturkatastrofer. Effekterna på befolkningen och landets infrastruktur är allvarliga. Den fattigdom och undernäring som blir följden har ödesdigra konsekvenser, särskilt för barn, och kan leda till försenad mental och fysisk utveckling, inlärningsproblem och ökad risk för sjukdomar. Med vårt stöd vill vi förbättra matförsörjningen och stärka kraften att stå emot klimatförändringarna och dess effekter.

  Projekt Malawi: Ungdomsutbildning om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

  Malawi har en mycket ung befolkning, men landet saknar fortfarande ungdomsvänliga och genusmedvetna hälsovårdstjänster. Det beror på kulturella normer som hindrar skapandet av dessa tjänster och därmed förnekar unga människor tillgång till information om sina sexuella och reproduktiva rättigheter. Det malawiska samhället präglas av traditionella rollmodeller. 42 procent av malawiska kvinnor är gifta innan de fyller 18 år. Denna tradition ökar risken för tidiga graviditeter. Särskilt flickor och unga kvinnor förvägras ofta rätten till självbestämmande. Vi hjälper till att stärka den sexuella och reproduktiva hälsan och rättigheterna för all barn, ungdomar och unga vuxna. 

  Projekt Laos: Hållbart jordbruk och klimatskydd

  Bokeo-regionen i norra Laos är starkt präglad av fattigdom. Många människor lever av risodling. Bristen på mångfald inom jordbruket och den låga medvetenheten om hälsosam kost leder till undernäring. Klimatförändringarna har ökat torkan i Laos, vilket gör det svårt att odla ris. När livsmedelslagren inte räcker lånar många familjer ris i risbanker till höga räntor och hamnar snabbt i en fattigdomscirkel. Torkan påverkar också vattenförsörjningen. Med det här projektet vill vi förbättra levnadsvillkoren på landsbygden genom anpassning till klimatförändringarna och innovativt jordbruk.

  Godkännande Cookies och datainsamling

  Vi använder cookies för att förbättra och utveckla vår hemsida med hjälp av bland annat Adobe Analytics. Läs mer eller avregistrera dig under integritetspolicy.

 • Cookies och spårning

  Cookies är textfiler där din personliga data kan lagras. Här har du möjligheten att ta ett informerat beslut för- eller emot cookies.

  Vår integritetspolicy finns där för dig, så att du ska kunna ta del av den data som samlas in genom cookies på vår hemsida. Så att du kan ta ett beslut utifrån korrekt information. Du kan alltid ändra dina inställningar när det gäller cookies hos oss.

  Mer information hittar du under integritetspolicy.