Hitta exakt det du letar efter

 • Välj plats och språk

 • Saknad eller skadad leverans? Så reklamerar du

  Vi hanterar miljontals sändningar varje år enligt våra väl utarbetade rutiner. Tyvärr händer det ändå att ett fåtal sändningar skadas eller förloras. Hur detta ska reklameras, beror på vad det är för sändning och vad det är som hänt.

  • Om du som mottagare saknar något vid leverans, notera detta innan du signerar. Kontakta sedan avsändaren som kan anmäla saknad leverans här.

   Vi letar efter din sändning
   När vi får en anmälan om att det saknas en del av leverans påbörjar vi en sökning. Oftast hittar vi den saknade sändningen. Men om vi inte lyckas kontaktar vi den part som inkommit med anmälan via mejl eller telefon.

   Om sändningen är förlorad
   Om vi inte hittar sändningen söker vi inrikes upp till 30 dagar (utrikes 60 dagar). Om vi inte lyckas anses den förlorad och vi kontaktar den part som inkommit med anmälan för att hantera ersättningsfrågan.


  • Om sändning skickades nyligen rekommenderar vi att du avvaktar lite, de flesta försändelser som från början tycks ha försvunnit brukar komma fram inom ett par dagar. Här kan du söka din sändning.

   Sändning har inte levererats inom ett par dagar
   Som mottagare ber vi dig kontakta avsändaren, som får anmäla saknad leverans här. Är det inte möjligt är du välkommen att kontakta oss direkt så hjälper vi dig.

   Vi letar efter din sändning
   När vi får en anmälan om att en sändning inte kommit fram enligt förväntat påbörjar vi en sökning. Oftast hittar vi den saknade sändningen. Men om vi inte lyckas kontaktar vi den part som inkommit med anmälan via mejl eller telefon.

   Om sändningen är förlorad
   Om vi inte hittar sändningen söker vi inrikes upp till 30 dagar (utrikes 60 dagar). Om vi inte lyckas anses den förlorad och vi kontaktar den part som inkommit med anmälan för att hantera ersättningsfrågan.

   Tänk på!
   Om du bokat ett tillval med tidsgaranti kan du vara berättigad dröjsmålsersättning, max 5000 kr inklusive fraktkostnad. Anmäl dröjsmålet till kundservice.


  • Synlig skada på emballaget
   Om du ser att något är skadat när du tar emot leveransen, notera detta innan du signerar. Noteringen behöver inte vara detaljerad, men den är viktig för att vi ska veta att sändningen var skadad vid leverans. Vi får även möjlighet att spåra felkällan och vidta åtgärder så att det inte upprepas.

   Dold skada som upptäcks efter uppackning
   Om du upptäcker en skada när du packar upp din vara, behöver du göra en skadeanmälan (se nedan) inom 7 dagar.

   Skadad ombudsleverans
   Våra ombud kan inte ta emot skadenoteringar. Om en ombudsleverans är skadad, behöver du göra en skadeanmälan (se nedan) inom 7 dagar.

   Begränsa skadan och behåll den skadade varan tills ärendet är utrett
   Det är viktigt att du begränsar skadan, så den inte blir värre. Tänk på att vi kan behöva besiktiga skadan samt att varan kan vara möjlig att reparera. Behåll därför skadad vara när den är anmäld och fotograferat, tills ärendet är utrett.

   Gör din skadeanmälan här

   Mejlbekräftelse  
   Du ska få en bekräftelse via mejl efter att du gjort anmälan. Om du inte fått något mejl, kolla skräpposten. Vi utreder ansvaret med inblandade parter i sändningen. När utredningen är klar, återkommer vi med ett beslut.

   Tänk på!

   • Ange alltid ditt sändningsnummer/kollinummer
   • Bifoga bilder på skadan och/eller emballage samt en tydlig skadebeskrivning. Anmälan kan kompletteras med bilder och bilagor i senare.
   • Bifoga handelsfaktura mellan säljare och köpare, eller annan handling som visar värdet på godset under transport. Vid en auktion är det auktionspriset som överensstämmer med varans värde. Till godkända köpeskillingsbevis räknar vi: Tradera auktionsnummer, kvitto, faktura, bankkontoutdrag från mottagare eller alias.
   • Skador som inte omfattar totalskada ersätts med prisavdrag, värdeminskning eller med reparationskostnad och kan styrkas med reparationsfaktura, alternativt faktura för ersättningsleverans eller reservdelsfaktura.
   • Om reklamationsunderlaget kommer in sent kan det innebära att du inte får ersättning.

   Frågor om pågående ärende
   Har du frågor om ett pågående ärende eller ska skicka fler bilder? Mejla oss på reklamationshanteringen. Ange reklamationsnumret i ämnesfältet.

   Övriga frågor
   Har du några andra frågor? Mejla oss på skadecenter eller ring 036-183240


  • Skadat gods | Import eller export
   Leveransvillkoret styr vem som har rätt att reklamera. Oftast är det avsändaren som betalar frakten som står för risken. Är du mottagare och inte står för risken? Kontakta företaget eller personen du köpt varan av.

   Skadat paket | Import eller export
   Paket som skadats under transporten ska reklameras av avsändaren/säljaren i avsändarlandet. Kontakta företaget eller personen du köpt varan av.

   Skadat gods | Sjö- eller flygfrakt
   Gör din skadeanmälan för sjö-eller flygfrakt via telefon eller via formuläret här (välj Reklamation som ämne).

   Gör din skadeanmälan för landtransport här.

   Mejlbekräftelse  
   Du ska få en bekräftelse via mejl efter att du gjort anmälan. Om du inte fått något mejl, kolla skräpposten. Vi utreder ansvaret med inblandade parter i sändningen. När utredningen är klar, återkommer vi med ett beslut.

   Tänk på!

   • Ange alltid ditt sändningsnummer/kollinummer
   • Bifoga bilder på skadan och/eller emballage samt en tydlig skadebeskrivning. Anmälan kan kompletteras med bilder och bilagor i senare.
   • Bifoga handelsfaktura mellan säljare och köpare, eller annan handling som visar värdet på godset under transport. Vid en auktion är det auktionspriset som överensstämmer med varans värde. Till godkända köpeskillingsbevis räknar vi: Tradera auktionsnummer, kvitto, faktura, bankkontoutdrag från mottagare eller alias.
   • Skador som inte omfattar totalskada ersätts med prisavdrag, värdeminskning eller med reparationskostnad och kan styrkas med reparationsfaktura, alternativt faktura för ersättningsleverans eller reservdelsfaktura.
   • Om reklamationsunderlaget kommer in sent kan det innebära att du inte får ersättning.

   Frågor om pågående ärende
   Har du frågor om ett pågående ärende eller ska skicka fler bilder? Mejla oss på reklamationshanteringen. Ange reklamationsnumret i ämnesfältet.

   Övriga frågor
   Har du några andra frågor? Mejla oss på skadecenter eller ring 036-183240


  • Vid förlust eller skada baseras eventuell ersättning generellt på varans vikt, inte på varans värde.

   Om du har tecknat varuförförsäkringen som vi erbjuder i samarbete med AIG kan du få full ersättning om olyckan är framme. Anmäl skada till AIG genom att fylla i Skadeblankett.

   Du hittar certifikatnumret på bekräftelsen du fick i samband med att du tecknade varuförsäkringen.

   Vill du teckna varuförsäkring? Läs mer här.


  • När vi är ersättningsansvariga för en skada eller förlust ersätter vi dig med ledning av fakturavärdet.

   Beroende på vilket transportmedel som används (lastbil, båt, tåg eller flyg), är ansvaret för skador och förluster begränsat genom lagar och ansvarsbestämmelser.

   Ett exempel är sjötransporter där ansvaret undantas för Gemensamt haveri samt brand och grundstötningar.

   Begränsningar (några exempel):

   • Inrikes: Max SEK 150/bruttokilo = fysisk vikt.
   • Utrikes: Enl. CMR-konventionen max 8,33 SDR/bruttokilo (cirka SEK 100/ bruttokilo = fysisk vikt.

   Möjlighet till högre ersättningsnivå
   För att du ska kunna få full ersättning för värdet på ditt gods om en olycka är framme, ska du teckna en varuförsäkring. Via oss kan du teckna en varuförsäkring med AIG. Läs mer och teckna varuförsäkring här.


  • I vår verksamhet hanteras alla typer av gods. En del sändningar är robusta och tål det mesta. Medan andra är ömtåliga och riskerar att bli skadade.

   Som avsändare måste du säkerställa att varor som avlämnas för transport är försedda med ett handelsmässigt och produktanpassat emballage, som förmår skydda varorna mot normala påfrestningar under hela transporten. Du behöver även ha koll på Villkor och ansvar. Vätskor får till exempel inte skickas i paketsystemet utan skyddande och absorberande material.

   Bristfälligt emballage, eller avsaknad av beställd kyl- eller värmetransport för gods som är känsligt för kyla eller värme, kan innebära begränsningar i rätten till ersättning. Ersättning kan i vissa fall helt utebli.

   Som mottagare måste du agera när du tar emot sändningen. Kontrollera godsets och förpackningens tillstånd när det lämnas ut till dig. Stäm av att antalet gods/paket stämmer överens med uppgifterna i fraktsedeln. Säg till chauffören om något är skadat eller om något saknas och be hen notera detta innan du signerar mottagande.


  • Vi tillämpar Nordiskt Speditörförbunds Allmänna Bestämmelser, NSAB 2015, i likhet med övriga logistikföretag i Sverige. Det är en garanti för att våra kunder alltid behandlas på ett korrekt och säkert sätt.

   Vårt ansvar för sändningen upphör när den levererats till mottagaren, eller ställts på den adress som angetts. Vårt ansvar är för närvarande försäkrat i If Skadeförsäkring AB/AIG Europe.

   Läs mer i våra Villkor och ansvar.


  Godkännande Cookies och datainsamling

  Vi använder cookies för att förbättra och utveckla vår hemsida med hjälp av bland annat Adobe Analytics. Läs mer eller avregistrera dig under integritetspolicy.

 • Cookies och spårning

  Cookies är textfiler där din personliga data kan lagras. Här har du möjligheten att ta ett informerat beslut för- eller emot cookies.

  Vår integritetspolicy finns där för dig, så att du ska kunna ta del av den data som samlas in genom cookies på vår hemsida. Så att du kan ta ett beslut utifrån korrekt information. Du kan alltid ändra dina inställningar när det gäller cookies hos oss.

  Mer information hittar du under integritetspolicy.