Skip to content
DB SCHENKER-logga


Ekonomi

Vi på DB Schenker fokuserar ständigt på att optimera vår strategi och förbättra vår kvalitet. Vi vet att kundernas tillfredsställelse är en förutsättning för att vi skall vara framgångsrika som företag. Det är därför vi har gjort frågan till en av våra prioriteringar i vår 2020-strategi.

I vår nya strategi fokuserar vi på tre aspekter för att förbättra kvaliteten:

  • Kvalitetskultur: Konsekvent fokus på kunder och på ett i alla lägen ypperligt utförande.
  • Digital kompetens: Konsekvent användning av innovativa lösningar i vår huvudverksamhet samt skapande av nya affärsmöjligheter.
  • Effektivitetsökning: Ansvarstagande och effektivitetshöjning. 

Vi fäster största vikt vid våra kunders åsikter. Därför tar vi hjälp av oberoende forskningsinstitut sex gånger om året för att mäta kundtillfredsställelsen. På så sätt ger vi omkring 140 000 passagerare och 1 800 affärspartners en möjlighet att säga sitt.

Inom DB Schenkers division för transport och logistik deltar dessutom mer än 800 av DB Cargos europeiska affärspartners i enkäterna varje år. DB Arriva (tåg, bussar i Storbritannien) förlitar sig på verktygsom undersökningar genomförda av det oberoende brittiska passagerarförbundet Passenger Focus.

På det hela taget ligger kundtillfredsställelsen inom DB:s alla affärsenheter på en stabil nivå. Vi vill dock utöka vår databas för att bättre kunna tillfråga våra kunder och affärspartners över hela världen.