Skip to content
DB SCHENKER-logga


Vi bryr oss om miljön

Ett av våra viktigaste arbeten är att minska utsläppen av växthusgaser.  Just nu har vi siktet inställt på att minska våra utsläpp med 70 procent till 2030 och att uppnå Sveriges mål att bli klimatneutrala 2045.

Lär dig de viktigaste termerna med vårt hållbarhetslexikon.


Klimat-kompensation

Vi arbetar med klimatkompensation på två sätt: Dels genom att själva klimatkompensera alla inrikespaket och dels genom att ge våra kunder möjlighet att klimatkompensera sina övriga transporter.

Klimat-kompensation Visa mer

Projekten vi stöttar

Under 2020 och 2021 investerar vi i ett projekt i Tonk, Indien, som möjliggör förnybar el-produktion från restprodukter från senapsgrödor, och ett projekt i Nepal som möjliggör produktion av biogas.

Projekten vi stöttar Visa mer

Håll dig uppdaterad!

Våra miljömål

DB Schenkers globala klimatmål: Reducera de relativa koldioxidutsläppen med minst 50 procent till år 2030 (basår 2006).

DB Schenkers svenska mål: Reducera de relativa koldioxidutsläppen från landtransporter med minst 70 procent till år 2030.

Årets hållbarhetsredovisning

I årets hållbarhetsredovisning kan du följa våra framsteg och se hur långt vi nått hittills.

Ladda ner hållbarhetsredovisning 2020

Innovationer

Vi vill vara med och driva utvecklingen framåt. Vi vill bidra till hållbara transporter, nya affärsmöjligheter och en effektivare verksamhet. Därför är vi inblandade i flera olika innovationsprojekt.

Innovationer Visa mer

Resan mot fossilfrihet

Fossila bränslen har stor påverkan på den globala uppvärmningen och mängden koldioxid i atmosfären har ökat kraftigt i takt med att vårt beroende av olja ökat. Arbetet med att byta ut fossila bränslen pågår för fullt och investeringar i förnybara bränslen som förnybar el, biogas, etanol och HVO ökar för varje år.

Resan mot fossilfrihet Visa mer
170124_DB_Schenker_jumppage_02_emissioncalculator
Public eService

Utsläppskalkylator

Beräkna dina koldioxidutsläpp för specifika leveranskvoter och generera utsläppsrapporter ad hoc. Finns i olika layoutformat med flexibelt val av sökfält.
Utsläppskalkylator Kom igång

Vår miljöstrategi

Vi minskar vår miljöpåverkan genom att erbjuda hållbara och effektiva logistiklösningar. Vi vill ta ansvar och använda jordens resurser på ett ansvarsfullt sätt.

Vår miljöstrategi Visa mer

Välj snällt

Allt fler svenskar väljer företag efter värderingar. Stärk ditt varumärke genom att välja en hållbar logistikpartner. Klicka här för att be om offert.

Välj snällt Visa mer

Tillsammans når vi längre

Utan samarbete går utvecklingen långsammare. Därför samarbetar vi med våra kunder, åkerier och leverantörer samt myndigheter, akademi, samhällsaktörer och andra företag inom näringslivet.

Kundsamarbeten minskar utsläppen

Miljörådgivning till våra kunder är ett av våra miljöstrategis tre fokusområden och en otroligt viktigt del i omställningsarbetet. Tillsammans med våra kunder arbetar vi för att testa och utveckla framtidens hållbara logistiklösningar samtidigt som vi stärker våra kunders konkurrenskraft.

Vi utvärderar våra leverantörer

Samarbetet med våra leverantörer är en viktig del i vårt hållbarhetsarbete. Vi lägger stor vikt vid att välja rätt samarbetspartners och utvärderar regelbundet våra leverantörer. Vi vill arbeta med engagerade partners som delar vår målbild. Goda samarbeten är avgörande för att vi ska nå våra hållbarhetsmål.

Våra samarbeten ökar förändringstaken

Vi är även engagerade i ett flertal samarbeten med fokus på att skapa nya hållbara transportlösningar: Transportföretagen, KNEG, CLOSER, Fossilfritt Sverige, NTM, CLECAT, NMC, Sveriges Handelskamrar, CCWG och Air Cargo Sweden.

Kontakta DB Schenkers hållbarhetsteam

Hanna Melander
Manager Quality and Environment
+46 31 703 80 27
hanna.melander@dbschenker.com

Inger Uhrdin
Head of Cross Divisional Services  
+46 31 7038647
inger.uhrdin@dbschenker.com

Alfred Bülow
Quality & Environmental Specialist
+46 (0) 31 703 80 32
alfred.bulow@dbschenker.com


Pressfrågor?

> Kontakta Pierre Olsson