Skip to content
DB SCHENKER-logga DB SCHENKER-logga


DB Schenker Truck
Hållbarhetsredovisningen 2021
Läs om våra framsteg i hållbarhetsarbetet
Hållbarhetsredovisningen 2021 Ladda ner PDF

Vi bryr oss om människor och miljö

Ja, vi bryr oss faktiskt. Det betyder att vi kollegor stöttar och hjälper varandra för att skapa så bra lösningar som möjligt för dig som kund. Och lösningar som är så bra som möjligt för vår planet och dess invånare. Den snabba teknikutvecklingen inom transporter hjälper oss att hela tiden komma närmare vårt mål – att helt slopa fossila bränslen.

Innovation och digitalisering

Vi vill bidra till hållbara transporter, nya affärsmöjligheter och en effektivare verksamhet. Därför är vi inblandade i flera olika hållbarhets- och innovationsprojekt.
Innovation och digitalisering Läs mer

Miljö och hållbarhet

Fungerande transporter är livsviktigt för ett fungerande samhälle. Samtidigt har transportbolagen ett enormt ansvar när det kommer till att minska utsläppen, ett ansvar vi tar på största allvar.

Miljö och hållbarhet Visa mer

Social hållbarhet

Vår nya Likabehandlingsplan, som sjösattes 2019, är vårt verktyg för att säkerställa schysst och rättvis behandling av alla våra medarbetare, oavsett position.

Social hållbarhet Visa mer

Vår hållbarhetsstrategi

Hållbarhet handlar om att skapa ett samhälle som håller för framtida generationer och vi använder FN:s globala hållbarhetsmål som en grund för vårt arbete.
Vår hållbarhetsstrategi Läs mer