Skip to content
DB SCHENKER-logga


Innovation och digitalisering

Innovation är viktigt för att hitta framtidens hållbara transportlösningar. Vårt konsultbolag DB Schenker Consulting projektleder en rad intressanta innovationsprojekt kopplade till vårt hållbarhetsarbete.

Våra innovationsprojekt

Våra samarbetspartners

För att vi ska kunna jobba effektivt med hållbarhetsfrågorna behöver vi god kunskap om hur andra aktörer, såsom fordons- och bränsleleverantörer, resonerar och vi behöver jobba tillsammans för att allt ska falla på plats. Därför är vi på DB Schenker med i en rad olika samarbeten med myndigheter, akademin, samhällsaktörer och andra företag inom näringslivet:

Transportföretagen
Transportindustriförbundet är ett branschförbund inom Transportföretagen och Svenskt Näringsliv. Förbundet arbetar för att förbättra branschens förutsättningar genom remissinstanser, påverkan på beslutsfattare, samt genom att förmedla kunskap. I Transportindustriförbundets miljökommitté arbetar branschen tillsammans för att främja miljöarbetet och klimatomställningen.

KNEG (Klimatneutrala godstransporter)
KNEG är ett initiativ med flera stora aktörer från näringslivet som arbetar tillsammans för att visa hur klimatpåverkan från de vägburna godstransporterna i Sverige kan reduceras.

CLOSER
CLOSER är en neutral, nationell samverkansarena för forskning, utveckling och innovation inom transporteffektivitet. DB Schenker är en aktiv partner i CLOSER och sitter med i CLOSERs styrelse.

Fossilfritt Sverige
Fossilfritt Sverige är ett initiativ som startades av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015, med målet att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.
Fossilfritt Sverige är en plattform för dialog och samverkan mellan företag, kommuner och andra typer av aktörer som vill göra Sverige fritt från fossila bränslen.

NTM
NTM är en organisation som arbetar för att främja och utveckla transportsektorns miljöarbete och bidra till kvalitativ mätning av transporters miljöpåverkan.

CLECAT
Europeisk samarbetsorganisation för transport, logistik och tulltjänster vars mål är att förstärka och förbättra branschens närvaro på Europanivå.

NMC
NMC är ett nätverk för organisationer som vill dela kunskap, erfarenheter och idéer kring ett hållbart näringsliv.

Sveriges handelskamrar
DB Schenker är medlemmar i flera av Sveriges inrikes och utrikes handelskamrar. Ett exempel är den tysk-svenska Handelskammaren som arbetar för att stärka samarbetet mellan näringslivet i Tyskland och Sverige.

CCWG – Clean Cargo Working Group
Sjöfartens branschorganisation för minskade utsläpp av växthusgaser.

Air Cargo Sweden
Air Cargo Sweden är ett nätverk i flygfraktsbranschen som bland annat arbetar för minskade utsläpp i logistikkedjan.


Globala projekt

DB Schenker finns över hela världen och är en innovativ ledare inom transportbranschen. Se vilka projekt vi deltar i just nu.
Globala projekt Läs mer