Skip to content
DB SCHENKER-logga


Vi bryr oss om miljön

Fungerande transporter är livsviktigt för ett fungerande samhälle. Mediciner, mat och sjukvårdsmaterial måste levereras om till exempel en pandemi drabbar världen. Samtidigt har transportbolagen ett enormt ansvar när det kommer till att minska utsläppen, ett ansvar vi tar på största allvar. Just nu har vi siktet inställt på att minska våra utsläpp med 70 procent till 2030 och vara helt fossilfria år 2040.


Leverantörskontroll

Vad ersätter fossila bränslen?

Arbetet med att fasa ut fossila bränslen är i full gång och lösningarna som ersätter är flera. I nuläget använder vi främst biodiesel och biogas, och varje dag förbättras förutsättningarna för oss att bli helt utsläppsfria.
Vad ersätter fossila bränslen? Läs mer

DB Schenkers mål, både globalt och i Sverige, är att vara helt utsläppsfria år 2040.

Vår miljöstrategi

Vårt arbete med att minska utsläppen av växthusgaser har pågått i flera decennier, men vi måste öka farten för att nå delmålet: att minska våra utsläpp med 70 procent till år 2030.

Vår miljöstrategi Visa mer

Hållbarhet från A till Ö

Klimatneutralt, fossilfritt, hållbart och nollemission. Begreppen är många.

Men vad betyder de egentligen? Kolla in vårt hållbarhetslexikon

Hållbarhet från A till Ö Visa mer

Klimat-kompensation

Vi arbetar med klimatkompensation på två sätt: Dels genom att själva klimatkompensera alla inrikespaket och dels genom att ge våra kunder möjlighet att klimatkompensera sina övriga transporter.

Klimat-kompensation Visa mer

Projekten vi stöttar

Under 2020 och 2021 investerar vi i ett projekt i Tonk, Indien, som möjliggör förnybar el-produktion från restprodukter från senapsgrödor, och ett projekt i Nepal som möjliggör produktion av biogas.

Projekten vi stöttar Visa mer

Kontakta DB Schenkers hållbarhetsteam