Skip to content
DB SCHENKER-logga


Vad ersätter fossila bränslen?

Arbetet med att fasa ut fossila bränslen är i full gång och lösningarna som ersätter är flera. I nuläget använder vi på DB Schenker främst biodiesel (HVO och RME) och biogas, men varje dag förbättras förutsättningarna för oss att bli helt utsläppsfria. Detta genom att gå över till el och på sikt vätgas. Vi kör idag flera olika typer av elfordon, allt ifrån cyklar och paketbilar till tyngre lastbilar.


El - inte utan utmaningar

El är en riktigt bra lösning och definitivt en lösning för framtiden. Idag är el kommersiellt gångbart på våra mindre bilar (paketbilar). Näst på tur är bilar som är storleken större (läs om vår ellastbil i Göteborg) och priset på ellastbilar går stadigt nedåt.

När vi kommer till de riktigt tunga lastbilarna som kör långa sträckor blir det lite klurigare, eftersom det krävs en stor batterikapacitet vilket påverkar lastkapaciteten. Ett intressant alternativ är då elvägar. Trafikverket har haft en utredning om elvägar där man har tittat på tre tekniker: Laddning via pantograf (spårvagnsladdning), laddning via vägkontakt och induktionsladdning. Vi följer Trafikverkets arbete och hoppas kunna använda elvägen snart.

Andra utmaningar med eldrift är att det ska finnas mycket el på rätt ställe och vid rätt tidpunkt. Det måste finnas tillräckligt många laddstationer och elnätet måste klara trycket.

Miljöpåverkan från batterierna är också viktigt. Det finns många olika producenter av batterier och det är viktigt att de produceras med förnybar el och att batterierna går att återvinna.

Biogas - gödsel och matavfall

Biogas framställs främst av restprodukter från jordbruket. Man utvinner gas ur gödslet, och en positiv bieffekt av detta är att gödslet förädlas under processen och ger ett gödsel med bättre kvalitet.

Matavfall från städerna är en annan produkt som används vid framställning av biogas.

Flytande biogas spelar en viktig roll, särskilt för den tunga trafiken. Sveriges regering har satsat stora pengar på biogasen och strategin är att den ska finnas i många år framöver.

Sveriges fokus på biogas skiljer sig lite från andra europeiska länder, som satsar mer på vätgas.

Vi tror dock att alla lösningar behövs för att vi ska klara klimatmålen och många biogasstationer är förberedda för att omvandlas till vätgas, när tiden är mogen.

Biodiesel - interimslösning

Vi har tankat biodiesel i många år och idag tankar vi 37 procent biodiesel.

Biodiesel är antingen HVO som görs på tallolja alternativt slaktavfall, eller RME som görs på raps. HVO och RME hjäper oss att fasa ut fossila bränslen, men eftersom tillgången är begränsad ser vi det som en interimslösning.

Svårheten med biobränsle är alltså tillgången – det finns inte så det räcker till hela världen.

Dessutom finns det tveksamma biobränslen där råvaran inte kan anses hållbar. Lagstiftningen har gjort det svårare att fuska, men det är såklart helt avgörande att produktion av råvaran är hållbar.

HVO är med andra ord fantastiskt i det korta perspektivet, som ett verktyg för att komma ifrån användningen av olja. Men för framtiden ser vi andra, mer hållbara lösningar.

DB Schenker Lufthansa Cargo Boeing 777F CO2 Neutral Flight in Air

Hållbart flygbränsle (SAF)

Från första april till sista oktober i år, 2021, kommer flygfrakter mellan Frankfurt och Shanghai traffikeras av Lufthansa 777F tankat med hållbart flygbränsle (SAF)
Hållbart flygbränsle (SAF) Läs mer

Vätgas - den nya energins rockstjärna?

På kort tid har vätgas kommit att bli det som allt fler hoppas och tror ska knuffa undan fossila bränslen inom flera områden. Tekniken bakom har varit känd sedan länge men kanske är det nu det lyfter, för nu satsar EU och en mängd företag på tekniken.

Läs mer

Tåget ökar i popularitet

Vi kör stora mängder gods på tåg och har gjort det under lång tid. Med Skaraborg Eco Shuttle transporteras godset med tåg mellan Göteborg och Falköping och sen vidare med lastbil. En annan tåglösning är DB SCHENKEReurasia som transporterar gods från Kina till Sverige.

Tåget ökar i popularitet Visa mer

Ta tåget till Kina - varje vecka!

Under våren 2021 kommer vi erbjuda tågtransport från Sverige till Kina varje vecka. ”Järnväg är ett bra alternativ för kunder som vill har snabbare transportlösningar än sjöfrakt och billigare än flygfrakt. Dessutom finns det stora miljövinster med järnväg”, säger Sven Reissig på DB Schenker.

Ta tåget till Kina - varje vecka! Visa mer