Skip to content
DB SCHENKER-logga DB SCHENKER-logga


Upprop: Tillsammans för Hållbara hastigheter!
Därför deltar vi i Trafikverkets upprop
Upprop: Tillsammans för Hållbara hastigheter! Läs vår krönika

Vår fossilfria fordonsflotta

Transportsektorn står för cirka 22 procent av världens utsläpp av växthusgaser. Det innebär att vi som transportföretag har ett stort ansvar att agera för att minska utsläppen och en stor möjlighet att göra skillnad. Här ser du våra steg mot en grönare fordonsflotta tillsammans med våra samarbetsåkerier.

Sandberg & Jonsson

Östersund

Drivmedel: El
Märke: Scania

Ellastbilen distribuerar gods och paket inom Östersund och Frösön.

Sune Jansson Åkeri AB

Uddevalla

Drivmedel: El
Märke: Mercedes-Benz Esprinter

Paketbilen kommer köra i Uddevalla. Elbilen kommer dessutom laddas med hjälp av solceller.

Godsservice i Dalarna

Borlänge

Drivmedel: Elhybrid
Märke: Scania P320

Drivmedel: El
Märke: Scania 25L 4x2 165 kWh

År 2019 köpte Godsservice i Dalarna en elhybrid från Scania. Tre år senare investerar åkeriet i en helelektrisk distributionslastbil från samma tillverkare.

BGAB Godsservice i Borås

Borås

Drivmedel: El
Märke: Mercedes-Benz Esprinter

Paketbilen kommer köra i centrala Borås och Brämhult.

Schenker Åkeri AB

Visby, Linköping

Drivmedel: El, HVO100
Märke: Mercedes-Benz, Scania

I Visby består fordonsflottan av tre eldrivna paketbilar, fyra eldrivna distributionsbilar, två hybrider (el och HVO100) samt en elpaketcykel. I Linköping kör Schenker Åkeri en eldriven paketbil.

Godstransportservice

Umeå

Drivmedel: El
Märke: Scania 25 P

Godstransportservice kör Västerbottens första serietillverkade och helelektriska lastbil, Scania 25 P, för lokal distribution inom Umeå kommun.

TGM

Göteborg

Drivmedel: El
Märke: Mercedes eSprinter och Volvo
FL Electric

Vårt samarbetsåkeri TGM kör två helt elektriska fordon i centrala Göteborg, en batteridriven paketbil från Mercedes och en helt batteridriven 16 tons distributionsbil. Fordonen levererar i Gothenburg Green City Zone.

Bäckebols Åkeri

Göteborg

Drivmedel: El
Märke: Mercedes

Bäckebols Åkeri investerade under 2021 i en helt elektrisk paketbil som nu levererar gods till centrala Göteborg, helt utsläppsfritt. Fordonet levererar i Gothenburg Green City Zone.

Västerås Distribution (VDAB)

Västerås

Drivmedel: El, HVO100 och 100% RME
Märke: Scania P320, Scania P340

Västerås Distribution kör två paketbilar på el samt tre distributionsbilar som drivs helt av HVO 100 och RME100. Åkeriet planerar också ett inköp av en biogaslastbil av märket Scania P340.

ARJ Transport AB

Skara

Drivmedel: Biogas LBG
Märke: Scania

ARJ Transport investerade under 2021 i en fjärrbil som drivs helt på flytande biogas. Den trafikerar nu olika fjärrlinjer med utgångspunkt i Skara.

Tord AG Johansson Åkeri

Skara, Växjö och Borås

Drivmedel: 100% RME och biogas
Märke:

Tord AG Johanssons Åkeri kör 6 av sina fordon helt och hållet på biobränslet 100% RME och 4 fordon drivs av biogas.

Kungsholmens Budbilar

Stockholm

Drivmedel: HVO100
Märke:

I Stockholms City och på Lidingö kör Kungsbolmens budbilar på 100% HVO.

Budbilen i Roslagen

Roslagen

Drivmedel: HVO100
Märke:

Vårt samarbetsåkeri Budbilen i Roslagen har gått över till HVO100 på alla sina 11 paketbilar!

Aros Fjärrgods

Mälardalen och Västsverige

Drivmedel: Biogas
Märke:

Vårt samarbetsåkeri Aros Fjärrgods har investerat i fordon som drivs av biogas. Dessa fossilfria leveranser sker i Mälardalen och i Västsverige.

Smålandslogistik AB

Nybro

Drivmedel: El
Märke: eSprinter (fully electric - battery)

Ett av våra större samarbetsåkerier Smålanslogistik AB levererar gods helt utsläppsfritt i Nybro.

Fågelsta Transport

Mjölby

Drivmedel: Biogas
Märke:

Tillsammans med Toyota Material Handling startade vi 2019 upp ett samarbetsprojekt i Mjölby som resultareade i biogasdriven lastbil. Tack vare positiva erfarenheter är det snart dags för Fågelsta Transport AB att börja köra nästa biogasbil, fri från fossila drivmedel.

BGAB Godsservice i Karlstad

Karlstad

Drivmedel: Elhybrid
Märke: Scania FL Gas Hybrid/elhybrid P320

Våra åkerier i Karlstad har länge legat långt framme i utvecklingen. Vårt samarbetsåkeri Godsservice i Karlstad levererar sedan länge gods med en elhybrid.

OG-Bolaget

Kalmar, Jönköping, Göteborg och Borås

Drivmedel: HVO100
Märke:

I Kalmar, Jönköping, Göteborg och Borås levererar vår samarbetsåkeri OG-Bolaget DB Schenkers gods i fordon som drivs av HVO100.

Gotlands Bilfrakt AB

Gotland

Drivmedel: Biogas
Märke: R410 Flytande biogas (6x2*4
LNG)

Tack vare vårt samarbetsåkeri Gotlands biofrakt levereras DB Schenker gods på Gotland med fordon som drivs av 100% biogas.

Beves Express AB

Karlstad

Drivmedel: Biogas
Märke: Volvo FM LBG

Beves Express AB i Karlstad har investerat i en biogaslastbil som
möjliggör fossilfria transporter i Karlstad.

Enköpings Åkeri

Västerås

Drivmedel: HVO100
Märke:

Tack till Enköpings Åkeri som levererar gods i Västerås med 100% biodiesel, närmare bestämt HVO100

Snabbud i Nyköping AB

Karlstad

Drivmedel: El
Märke: VW el Crafter

I Linköping levereras gods helt utläppsfritt tack vare vårt samarbetsåkeri Snabbud i Nyköping AB som investerat i en helt elektriskt paketbil.

Leverantörskontroll

Vi utvärderar våra leverantörer
Samarbetet och samverkan med våra leverantörer är en mycket viktig del i vårt hållbarhetsarbete. Vi lägger stor vikt vid att välja rätt samarbetspartners och utvärderar regelbundet våra leverantörer. Det viktigaste för oss är att vi arbetar med engagerade partners som delar vår målbild. Goda samarbeten är avgörande för att vi ska nå våra hållbarhetsmål.

Grundläggande krav
DB Schenker är medlemmar inom UN Global Compact vars tio principer baseras på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet samt FN:s konvention mot korruption. De tio principerna ligger till grund för DB Schenkers uppförandekod (Code of Conduct) som är bindande och ska följas av alla våra samarbetspartners.

Landtransporter
I Sverige har vi genom samarbetet med BTF (Bilspeditions Transportörförening ) en unik samverkan med ca 150 transportörer inom vår inrikesverksamhet och vårt täta samarbete har pågått i över 60 år. Vårt samarbete innebär, bland annat, ca 130 möten årligen med representanter från olika delar av vår verksamhet där olika frågor hanteras för att säkerställa vårt kundlöfte.

Leverantörsutvärdering av nya åkerier
Innan ett åkeri får köra för oss görs en grundlig kontroll där vi säkerställer att all viktig dokumentation (Säkerhetsdeklaration AEO, F-skattebevis, försäkring, registreringsbevis, trafiktillstånd samt ansvarsbekräftelsen) är på plats. Utöver detta görs också en kontroll mot FN:s sanktionslista.

Löpande leverantörsutvärdering
Dialogen med våra samarbetsåkerier är mycket tät och det hålls varje år flera olika möten för att diskutera operativa, taktiska och strategiska frågor.
Varje år genomför vi också följande löpande kontroller:

• Kontroll av F-skattebevis
• Kontroll av trafiktillstånd
• Central leverantörsbedömning (Bedömning görs av svar som åkerierna lämnar till oss i två frågeformulär som skickas ut i början av året)
• Hastighetsmätning (Hastighetsmätningarna genomförs årligen. Resultatet dokumenteras och kommuniceras till berörda åkerier och handlingsplaner begärs in och följs upp)
• Lokala uppföljningsmöten (Lokala möten genomförs på distrikten där vår personal tillsammans med åkerierna diskuterar kvalitet, miljö, arbetsmiljö
med mera)
• Revision (Leverantörsrevisioner genomförs enligt en femårsplan. Under revisionen kontrolleras efterlevnaden av Transportöravtalet, samt ett antal punkter i en specifik checklista. Diskussioner förs med åkeriet om status och förbättringsmöjligheter)

Inom vår gränsöverskridande trafik samarbetar vi med ca 50 transportörer. Genom vårt gemensamma avtal arbetar vi strukturerat för att leverera det vi lovar till kunden. Vi ställer höga krav på oss själva och på våra leverantörer. Det innebär, bland annat, att innan vi anlitar en ny transportör kontrolleras alla tillstånd och försäkringar. Vi genomför även årliga leverantörsuppföljningar för att säkerställa vårt kundlöfte.

Sjö- och flygtransporter
Leverantörer inom sjö- och flygtransporter arbetar ofta i många delar av världen och utvärderas därför av vår centrala inköpsavdelning på vårt huvudkontor i Tyskland. Varje år tar våra underleverantörer del i en omfattande utvärdering utifrån vilken vi väljer ut ett antal nyckelleverantörer, så kallade Preferred Carriers. Samtliga Preferred Carriers måste leva upp till följande grundkrav:

• Signering av DB Schenker Code of Conduct
• Engagemang och vilja att skapa strategiska, långsiktiga relationer
• Väl etablerade kontaktpunkter för medarbetare på alla nivåer inom organisationen
• Låg risk för kapacitetsproblem
• Garanterad platskapacitet
• Bevis på resultatframgång inom miljöområdet
• God kommunikation, snabbt beslutsfattande och korta beslutsvägar
• Global teckning för att tillgodose alla våra kunders behov

Ytterligare verktyg för mer hållbara transporter

Emissionsberäkningar ger dig möjlighet att se resultatet av arbetet vi tillsammans gör för att minska utsläppen. Det är dock viktigt att känna till att emissionsberäkningar är komplicerade och bygger på ett stort antal antaganden, vilket innebär att de inte visar en exakt sanning, utan endast ger oss en tendens.

Det beror på att uträkningarna beräknas utifrån en rad nyckeltal som definieras och tas fram på olika sätt. Därför går det inte att jämföra resultatet från en emissionsberäkning med en annan. Man jämför då inte äpple mot äpple.

Våra uträkningar är gjorda utifrån standarden Greenhouse Gas Protocal (GHG) som är utvecklad av World Resources Institute (WRI) och World Business Council on Sustainable Development (WBCSD). Uträkningarna följer också regelverket i standard ISO 14064 och EN 16258. Dessa globala standarder är de mest vedertagna, men de beskriver alltså bara hur uträkningen skall göras, inte vilka data eller vilken detaljgrad på data som skall användas. Därför kan man som kund inte jämföra en emissionsberäkning från DHL eller PostNord med en uträkning gjord av DB Schenker. Vi har helt enkelt inte använt jämförbar data.

Våra emissionsberäkningar, som finns tillgängliga till våra kunder i E-Schenker, bygger på data som årligen samlas in från våra verksamheter runt om i världen. Som komplement använder vi data från EcoTransit, en oberoende organisation som arbetar för att samla in detaljerade data från världens transportkedjor.

DB Schenker emissionsrapporter, som finns tillgängliga för våra kunder via i E-Schenker, ger en bild av de utsläpp som skett vid genomförda transportuppdrag.

För att utvärdera framtida transportupplägg erbjuder vi ett verktyg via EcoTransit.

  • eSchenker
  • Eco-Transit

Vad betyder de olika begreppen?

WTT (Well-To-Tank): De utsläpp som uppstår vid produktion av bränslet, samt de utsläpp som sker vid transport av bränsle till tanken

TTW (Tank-to-Wheel): De utsläpp som uppstår vid motorns förbränning av bränsle

WTW (Well-to Weel), (TTW+WTT=WTW): De utsläpp som uppstår vid produktion av bränslet tillsammans med de utsläpp som sker vid transport av bränsle till tanken, samt de utsläpp som uppstår vid motorns förbränning av bränsle

  • CO₂: Koldioxid
  • CO₂e: Koldioxidekvivalenter, dvs. koldioxid tillsammans med övriga växthusgaser omräknat till CO₂
  • HC: Kolväten
  • NOx: Kväveoxid
  • PM: Partiklar
  • SO2: Svaveloxid

Vi på DB Schenker arbetar för fullt med att klimatanpassa vår verksamhet, men alla förutsättningar finns ännu inte på plats för att erbjuda 100 procent fossilfria transportlösningar i hela Sverige. Som komplement erbjuder vi därför klimatkompensation.

Klimatkompensation handlar om att ta ansvar för de utsläpp av växthusgaser som ens verksamhet medför genom att investera i klimatåtgärder i utvecklingsländer. Exempelvis energieffektivisering, förnybar energi, trädplantering och bevarande av skog.

Du kan läsa mer om klimatkompensation här.