Skip to content
DB SCHENKER-logga


Här står jag och är klimatkompenserad
Vi klimatkompenserar alla våra inrikespaket.
Här står jag och är klimatkompenserad Läs mer

Vår miljöstrategi

Vi minskar vår miljöpåverkan genom att erbjuda hållbara och effektiva logistiklösningar. Vi vill ta ansvar och använda jordens resurser på ett ansvarsfullt sätt.

Vi arbetar främst med våra tre betydande miljöaspekter:

 • Emissioner (utsläpp av växthusgaser)
 • Energi
 • Avfall

Vårt viktigaste mål är så klart att minska utsläppen av växthusgaser. Transportbranschen bär ett stort ansvar och vi arbetar för att bryta sambandet mellan tillväxt inom transportsektorn och utsläpp av växthusgaser.

DB Schenkers globala klimatmål är att reducera de relativa koldioxidutsläppen med minst 50 procent till år 2030 (basår 2006).

DB Schenkers svenska mål är att reducera de relativa koldioxidutsläppen från landtransporter med minst 70 procent till år 2030.
 

Vår miljöstrategi bygger på tre fokusområden:

Miljörådgivning
Vi hjälper våra kunder i deras miljöarbete och tillhandahåller information om utsläpp så att de kan följa resultatet av sitt arbete.

Vår verksamhet
Vi arbetar för att minska vår verksamhets miljöpåverkan. Arbetet sker med fokus på våra betydande miljöaspekter: Emissioner, energi och avfall.

Leverantörskontroll
Vi ställer krav på att våra leverantörer förbättrar sin miljöprestanda och förbättrar resultatet av sitt miljöarbete.
 

Vår viktigaste resa

Vårt arbete med att minska utsläppen av växthusgaser har pågått i flera decennier, men vi måste öka farten för att nå delmålet: att minska våra utsläpp med 70 procent till år 2030.  

För att nå målet arbetar vi med tre verktyg – Förbättra & Förnya, Samarbeta & Påverka och Kommunicera. Det är vår strategi för att nå vårt stora mål klimatneutralitet.
 

Vår strategi (non-emission)

Teknikutvecklingen går allt snabbare och vi vet att ny teknik som inte är beroende av fossila bränslen är framtiden. Det är också otroligt centralt att vi ständigt förbättrar vår transporteffektivitet. Därför arbetar vi för att förbättra och förnya.

Detta gör vi:

 • Vi minskar vår klimatpåverkan genom att investera i fordon, drivmedel och teknik som är oberoende av fossila bränslen.
 • Vi höjer transporteffektiviteten genom att fortsätta att optimera våra transporter.
 • Vi driver innovationsprojekt för att hitta framtidens lösningar.

Utan samarbete går utvecklingen långsammare. Därför samarbetar vi med våra kunder, åkerier och leverantörer samt myndigheter, akademi, samhällsaktörer och andra företag inom näringslivet.

Detta gör vi:

 • Tillsammans med våra kunder hittar vi nya vägar, bland annat genom olika innovationsprojekt, för att minska vår klimatpåverkan.
 • Vi samarbetar med viktiga beslutsfattare och bidrar med kunskap så att nya styrmedel blir träffsäkra. Dialogen gör att vi snabbt kan anpassa oss till nya regler.
 • Vi samarbetar med våra åkerier för att så snabbt som möjligt byta bränsle och fordonstekniker för att nå fossilfrihet.
 • Vi samverkar med NGO:er (Non-governmental organisations) för kunskapsutbyte och för att komma framåt i gemensamma frågor.

Kunskap och medvetenhet om klimatutmaningen är nödvändigt för att vi ska nå vårt mål klimatneutralitet. Kunskap leder till engagemang och motivation att göra mer. Kunskap gör att vi ifrågasätter gamla mönster och gör det lilla extra för att nå längre.

Detta gör vi:

 • Vi utbildar våra medarbetare och skapar engagemang för att öka takten i klimatarbetet.
 • Vi pratar om klimatarbetet med våra kunder, leverantörer och samarbetspartners för att öka medvetenheten och motivationen att göra mer.