Skip to content
DB SCHENKER-logga DB SCHENKER-logga


Vår hållbarhetsstrategi

Hållbarhet handlar om att skapa ett samhälle som håller för framtida generationer och vi använder FN:s globala hållbarhetsmål som en grund för vårt arbete.


Vår globala strategi handlar om tre huvudområden:

Clean Logistics

Hur vi gör vår verksamhet fri från utsläpp.

13. Bekämpa klimatförändringarna
• Vi minskar vårt beroende av fossila drivmedel
• Vi ställer om till ny utsläppsfri teknik
• Vi skapar medvetenhet och engagemang för klimatomställningen

7. Hållbar energi för alla
• Vi köper 100% vattenkraft
• Vi ökar kontinuerligt antalet solcellsparker
• Vi minskar systematisk vårt energibehov

12. Hållbar konsumtion och produktion
• Vi ökar andelen förnybara bränslen
• Vi väljer produkter av förnybara eller återvunnet material
• Vi återvinner de resurser vi använt
• Vi minimerar användning av kemiska produkter

Thriving Communities

Hur vi förbättrar livskvaliteten för våra medarbetare och samhället.

5. Jämställdhet mellan män och kvinnor
• Vi arbetar med vårt likabehandlingsprogram
• Systematiskt arbete drivs av styrgrupp för likabehandling
• Löpande lönekartläggning
• Vi utbildar vår personal

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
• Vi har kollektivavtal
• Noll-tolerans mot trakasserier
• Främjande miljö för föräldrar
• Föräldralön
• Nära samarbete med våra samarbetsåkerier

3. God hälsa och välbefinnande
• Friskvårdsbidrag
• Träningskläder till alla medarbetare
• Flera friskvårdsinitativ

10. Minskad ojämlikhet – ökad mångfald
• Vi arbetar med vårt likabehandlingsprogram
• Systematiskt arbete drivs av styrgrupp för likabehandling
• Vi spelar LIKA-spelet – vårt spel för att väcka diskussion om fördomar och diskriminering

Shared value

Hur vi skapar värde för våra kunder och uthållighet i våra leverantörskedjor.

11. Hållbara städer och samhällen
• Vi utvecklar nya transportlösningar i stadsmiljö
• Vi transporter gods med elfordon
• Vi ställer om till biobränsle

9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
• Vi driver innovationsprojekt för att hitta nya hållbara lösningar
• Vi förbättrar vår infrastruktur för att stödja den hållbara affären

4. God utbildning för alla
• Vi driver innovationsprojekt för att hitta nya hållbara lösningar
• Vi förbättrar vår infrastruktur för att stödja den hållbara affären